Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

6 มีนาคม 2556 จีนพร้อมออกใบอนุญาติ 4G (2รัฐวิสาหกิจ) ด้วยการมัดจำเป็นเงิน 500 หยวน หรือ 80 ดอลลาร์


ประเด็นหลักสำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เหมียว เหว่ย รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมไอทีจีน กล่าวนอกรอบการประชุมประจำสภานิติบัญญัติในวันนี้ว่า จีนก้าวหน้ามากในเรื่องการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 4G แต่จีนก็ยังเผชิญกับข้อจำกัดในเรื่องการใช้งานเชิงพาณิชย์ จีนจำเป็นต้องเร่งสร้างสถานีฐานและจัดหาผลิตภัณฑ์ปลายทางมากขึ้น ซึ่งเหล่านี้ต้องใช้การดำเนินการด้านเทคโนโลยีและการเงินมากขึ้น
ในช่วงต้นเดือนก.พ.นั้น เมือง 2 เมืองในมณฑลเจ้อเจียงได้เปิดตัวเครือข่ายมือถือ 4G สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์แบบนำร่อง ซึ่งถือเป็นบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงยุคใหม่ในประเทศ

ผู้ใช้บริการของไชน่า โมบายล์ ในเมืองหางโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียงและเหวินโจว สามารถเข้าใช้บริการได้ด้วยการมัดจำเป็นเงิน 500 หยวน หรือ 80 ดอลลาร์

ไชน่า โมบายล์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการมือถือรายใหญ่ที่สุดของจีน ได้ใช้เทคโนโลยี TD-LTE ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานเครือข่าย 4G แบบสากล  โดยความเร็วสูงสุดของอินเทอร์เน็ตจะเร็วกว่าระบบ 3G ถึง 10 เท่า

ผู้ใช้บริการ 4G สามารถดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ขนาด 10 เมกกะบิตได้โดยใช้เวลาเพียง 2 วินาที และดาวน์โหลดภาพยนตร์แบบเอชดีขนาด 2 กิ๊กกะบิตได้ภายในเวลาไม่กี่นาที


_____________________________________


กระทรวงอุตสาหกรรมไอทีจีนเตรียมออกใบอนุญาต 4G ปีนี้

 
เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงอุตสาหกรรมไอทีจีนเผยจีนมีแนวโน้มว่า จะเริ่มออกใบอนุญาตืมือถือ 4G ให้แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้ภายในปีนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เหมียว เหว่ย รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมไอทีจีน กล่าวนอกรอบการประชุมประจำสภานิติบัญญัติในวันนี้ว่า จีนก้าวหน้ามากในเรื่องการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 4G แต่จีนก็ยังเผชิญกับข้อจำกัดในเรื่องการใช้งานเชิงพาณิชย์ จีนจำเป็นต้องเร่งสร้างสถานีฐานและจัดหาผลิตภัณฑ์ปลายทางมากขึ้น ซึ่งเหล่านี้ต้องใช้การดำเนินการด้านเทคโนโลยีและการเงินมากขึ้น

รมว.กระทรวงกล่าวว่า เราจะรวบรวมนโยบายส่งเสริมในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อชี้แนะในเรื่องการก่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย 4G

ในช่วงต้นเดือนก.พ.นั้น เมือง 2 เมืองในมณฑลเจ้อเจียงได้เปิดตัวเครือข่ายมือถือ 4G สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์แบบนำร่อง ซึ่งถือเป็นบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงยุคใหม่ในประเทศ

ผู้ใช้บริการของไชน่า โมบายล์ ในเมืองหางโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียงและเหวินโจว สามารถเข้าใช้บริการได้ด้วยการมัดจำเป็นเงิน 500 หยวน หรือ 80 ดอลลาร์

ไชน่า โมบายล์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการมือถือรายใหญ่ที่สุดของจีน ได้ใช้เทคโนโลยี TD-LTE ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานเครือข่าย 4G แบบสากล  โดยความเร็วสูงสุดของอินเทอร์เน็ตจะเร็วกว่าระบบ 3G ถึง 10 เท่า

ผู้ใช้บริการ 4G สามารถดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ขนาด 10 เมกกะบิตได้โดยใช้เวลาเพียง 2 วินาที และดาวน์โหลดภาพยนตร์แบบเอชดีขนาด 2 กิ๊กกะบิตได้ภายในเวลาไม่กี่นาที

อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq03/1603808


_________________________________________________________จีนเล็งเปิด 4G ใช้ภายในปีนี้ ทดลองแล้ว 2 เมือง


จ้าหน้าที่อาวุ​โสของกระทรวงอุตสาหกรรม​ไอทีจีน​เผยจีนมี​แนว​โน้มว่า จะ​เริ่มออก​ใบอนุญาตืมือถือ 4G ​ให้​แก่​ผู้​ให้บริ​การ​โทรคมนาคม​ได้ภาย​ในปีนี้

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ​เหมียว ​เหว่ย รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม​ไอทีจีน กล่าวนอกรอบ​การประชุมประจำสภานิติบัญญัติ​ในวันนี้ว่า จีนก้าวหน้ามาก​ใน​เรื่อง​การวิจัย​และพัฒนา​เทค​โน​โลยี 4G ​แต่จีน​ก็ยัง​เผชิญกับข้อจำกัด​ใน​เรื่อง​การ​ใช้งาน​เชิงพาณิชย์ จีนจำ​เป็นต้อง​เร่งสร้างสถานีฐาน​และจัดหาผลิตภัณฑ์ปลายทางมากขึ้น ​ซึ่ง​เหล่านี้ต้อง​ใช้​การดำ​เนิน​การด้าน​เทค​โน​โลยี​และ​การ​เงินมากขึ้น

รมว.กระทรวงกล่าวว่า ​เราจะรวบรวมน​โยบายส่ง​เสริม​ในช่วง​เวลาที่​เหมาะสม​เพื่อชี้​แนะ​ใน​เรื่อง​การก่อสร้าง​และพัฒนา​เครือข่าย 4G

​ในช่วงต้น​เดือนก.พ.นั้น ​เมือง 2 ​เมือง​ในมณฑล​เจ้อ​เจียง​ได้​เปิดตัว​เครือข่ายมือถือ 4G สำหรับ​การ​ใช้งาน​เชิงพาณิชย์​แบบนำร่อง ​ซึ่งถือ​เป็นบริ​การอิน​เทอร์​เน็ต​ไร้สาย​ความ​เร็วสูงยุค​ใหม่​ในประ​เทศ

​ผู้​ใช้บริ​การของ​ไชน่า ​โมบายล์ ​ใน​เมืองหาง​โจว ​ซึ่ง​เป็น​เมืองหลวงของมณฑล​เจ้อ​เจียง​และ​เหวิน​โจว สามารถ​เข้า​ใช้บริ​การ​ได้ด้วย​การมัดจำ​เป็น​เงิน 500 หยวน ​หรือ 80 ดอลลาร์

​ไชน่า ​โมบายล์ ​ซึ่ง​เป็น​ผู้​ให้บริ​การมือถือราย​ใหญ่ที่สุดของจีน ​ได้​ใช้​เทค​โน​โลยี TD-LTE ​ซึ่ง​เป็นหนึ่ง​ในมาตรฐาน​เครือข่าย 4G ​แบบสากล  ​โดย​ความ​เร็วสูงสุดของอิน​เทอร์​เน็ตจะ​เร็วกว่าระบบ 3G ​ถึง 10 ​เท่า

​ผู้​ใช้บริ​การ 4G สามารถดาวน์​โหลดซอฟท์​แวร์ขนาด 10 ​เมกกะบิต​ได้​โดย​ใช้​เวลา​เพียง 2 วินาที ​และดาวน์​โหลดภาพยนตร์​แบบ​เอชดีขนาด 2 กิ๊กกะบิต​ได้ภาย​ใน​เวลา​ไม่กี่นาที

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1362556859&grpid=&catid=06&subcatid=0600

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.