Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

05 มิถุนายน 2556 ช่อง 3 เตรียมโดนโทษหนักกว่าเดิม++ สุภิญญา กสทช. ชี้รายการไทยเลนด์ก๊อต ทาเลนท์ กระทำผิดม.37 เมื่อปี 2555 แล้ว เตรียมพิจารณาบทลงโทษที่อีกครั้งประเด็นหลักนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. และกรรมการ กสท กล่าวว่า หลังจาก กสทช. ได้รับเรื่องในวันนี้ จะนำไปพิจารณา 2 ส่วน คือ ข้อกฎหมาย และมาตราการเยียวยาทางสังคม สำหรับ  ข้อกฎหมายนั้นจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ (บอร์ด) กสท  ในวันที่ 10 มิ.ย. 2556  นี้ เพื่อหาข้อสรุปรวมทั้งบทลงโทษของรายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น 3 เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่าย มาตรา 37 พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551  ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหา สาระ ที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการประชาธิปไตยอันมีพรมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้อยแรง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมการออกอากาศ เนื่องจากในช่วงวันเสาร์ และอาทิตย์ เด็กและครอบครัวสามารถดูได้อย่างเหมาะสม
“รายการไทยเลนด์ก๊อต ทาเลนท์ กระทำผิดม.37 เมื่อปี 2555 และได้ถูกปรับและตักเตือนไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นครั้งที่ 2 นี้คาดว่าโทษอาจจะหนักกว่าเดิมแน่นอน แต่ทั้งนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาค่อนข้างนาน เนื่องจากต้องเชิญ กรรมการสิทธิ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสุขภาพจิต หรือแม้กระทั่งแพทย์เข้ามาให้ข้อมูลก่อน ”น.ส.สุภิญญา กล่าวขณะที่ ตัวแทนระบุว่า คนที่แตกต่างจากคนอื่นไม่ใช่คนชั่ว แม้ว่าจะแตกต่างจากคนอื่น ก็ควรได้รับสิ่งที่มีมนุษยธรรม แต่ถ้านำเขามาเหยียบย่ำต่อหน้าคนเป็นล้านคน ถือว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายเกินไป เปรียบเสมือนการตอกย้ำ และตีตราบาปให้กับคนกลุ่มนี้มากขึ้น ซึ่งหากนำเขามาออกรายการควรชื่นชมเขา แต่รายการกลับมองว่าเขาเป็นคนที่น่ารังเกียจ ซึ่งตราบาปตรงนี้ จะทำให้เขาอยู่ในสังคมได้ยากขึ้น ถ้าหากรายการจะนำเสนอที่ตัวบุคคล ควรนำเสนอเขาในลักษณะไหน แต่หากเห็นว่าไม่เหมาะสม ก็ไม่ควรให้ขึ้นมานำเสนอตั้งแต่แรก.

______________________________________

จี้ถอดไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์-กสทช.ชี้โทษสูงสุดถอนใบอนุญาต


เครือข่ายครอบครัวฯ ยื่นหนังสือ กสทช. จี้ถอดรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น 3 กรณีนายสิทธัตถะ เอมเมอรัล ด้าน “สุภิญญา กลางณรงค์” กก.กสทช. รับเรื่อง เร่งชงเข้าบอร์ด กสท 10 มิ.ย. ชี้โทษหากผิดมาตรา 37 รอบสองอาจถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต...

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเครือข่ายครอบครัว เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ และเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก และผู้ปกครอง เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรียกร้องกรณีที่รายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น 3 (TGT3) กรณีนายสิทธัตถะ เอมเมอรัล  ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย.2556 ทางไทยทีวีสีช่อง 3


นางอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ กล่าวว่า เรียกร้อง 4 ข้อ ให้ กสทช. พิจารณา ดังนี้ 1. ขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพจิตของ "สิทธัตถะ เอมเมอรัล" เพื่อสร้างความกระจ่างกับสังคมอันจะนำไปสู่การพิจารณาเรื่องของความเหมาะสมในการนำเสนอตามจริยธรรมและจรรยาบรรณรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆ  2. หากพบความพิการจริงตามความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ดำเนินการต่อช่อง 3  เวิร์คพ้อยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ตามกฎหมายสูงสุด พร้อมให้ผู้ผลิตรายการตลอดจนสถานีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยถอดรายการนี้ออกจากผังรายการ 3. ให้เชิญสายวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียงมาพิจารณาและดำเนินการใช้กลไกการกำกับดูแลอย่างเต็มที่ ในกรณีพิสูจน์แล้วว่าผิดจริง และ 4. เรียกร้องให้ กสท. ชงลงโทษ ทางปกครองสูงสุดต่อช่อง 3 ในฐานะผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ.2551  ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหา สาระ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. และกรรมการ กสท กล่าวว่า หลังจาก กสทช. ได้รับเรื่องในวันนี้ จะนำไปพิจารณา 2 ส่วน คือ ข้อกฎหมาย และมาตราการเยียวยาทางสังคม สำหรับ  ข้อกฎหมายนั้นจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ (บอร์ด) กสท  ในวันที่ 10 มิ.ย. 2556  นี้ เพื่อหาข้อสรุปรวมทั้งบทลงโทษของรายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น 3 เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่าย มาตรา 37 พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551  ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหา สาระ ที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการประชาธิปไตยอันมีพรมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้อยแรง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมการออกอากาศ เนื่องจากในช่วงวันเสาร์ และอาทิตย์ เด็กและครอบครัวสามารถดูได้อย่างเหมาะสม

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า  ส่วนที่สอง คือ มาตราการเยียวยาทางสังคม โดยสำนักงาน กสทช. จะออกหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวมาหารือ และสอบ อาทิ เวิร์คพ้อยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก ผู้ดำเนินรายการ และช่อง 3 แต่ยังไม่แน่ใจว่าถึงกรณีการเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้ ยังไม่มีการตัดสินว่าถ้าผิดครั้ง 2 จะมีบทลงโทษอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ ต้องให้เวลาในการตัดสิน เพราะจะถือเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินกรณีอื่นๆ ด้วยขณะที่ ตัวแทนระบุว่า คนที่แตกต่างจากคนอื่นไม่ใช่คนชั่ว แม้ว่าจะแตกต่างจากคนอื่น ก็ควรได้รับสิ่งที่มีมนุษยธรรม แต่ถ้านำเขามาเหยียบย่ำต่อหน้าคนเป็นล้านคน ถือว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายเกินไป เปรียบเสมือนการตอกย้ำ และตีตราบาปให้กับคนกลุ่มนี้มากขึ้น ซึ่งหากนำเขามาออกรายการควรชื่นชมเขา แต่รายการกลับมองว่าเขาเป็นคนที่น่ารังเกียจ ซึ่งตราบาปตรงนี้ จะทำให้เขาอยู่ในสังคมได้ยากขึ้น ถ้าหากรายการจะนำเสนอที่ตัวบุคคล ควรนำเสนอเขาในลักษณะไหน แต่หากเห็นว่าไม่เหมาะสม ก็ไม่ควรให้ขึ้นมานำเสนอตั้งแต่แรก.


โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/349344

___________________________________

"มูลนิธิครอบครัว" ร้องกสท.ฟันรายการไทยแลนด์ ก๊อตทาเลนท์มูลนิธิครอบครัว ตบเท้าร้อง กสท. ถอดรายการไทยแลนด์ ก๊อตทาเลนท์ ออกจากช่อง 3 ด้าน “สุภิญญา” เร่งเดินหน้า ฟันเข้าข่ายม.37 หรือไม่ จ่อเรียกช่อง 3 เวิร์คพ้อยท์ หารือเยียวยาสังคม เหตุผิดรอบ 2


วันนี้(5มิ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับหนังสือจากมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ  เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก และผู้ปกครอง โดยเนื้อหาในหนังสือได้เรียกร้องกรณีที่รายการไทยแลนด์ ก๊อตทาเลนท์ ซีซัน 3  แพร่ภาพกรณีนายสิทธัตถะ เอมเมอรัล  ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่2  มิ.ย.ที่ผ่านมา ทางไทยทีวีสีช่อง 3  ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอให้ กสท.ดำเนินการถอดรายการดังกล่าวออกจากผังรายการช่อง 3 เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตรายการ นอกจากนี้ควรมีการปรับเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการใหม่น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า กรณีดังกล่าวนี้จะนำเข้าที่ประชุม กสท.วันที่ 10 มิ.ย. 56 เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่าย ม. 37  พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ.2551  หรือไม่ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมการออกอากาศ เนื่องจากในช่วงวันเสาร์ และอาทิตย์ เด็กและครอบครัวสามารถดูได้อย่างเหมาะสม  ในขณะเดียวกันจะมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. เชิญช่อง 3  เวิร์คพ้อยท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก หรืออาจะรวมถึงผู้ดำเนินรายการ เข้ามาหารือเบื้องต้นเพื่อทำการเยียวยาภาคประชาสังคม เนื่องจากจริยธรรม ความรับผิดชอบสังคม กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจ แต่เป็นการให้วิชาชีพสื่อกำกับดูแลกันเอง“รายการไทยเลนด์ก๊อต ทาเลนท์ กระทำผิดม.37 เมื่อปี 2555 และได้ถูกปรับและตักเตือนไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นครั้งที่ 2 นี้คาดว่าโทษอาจจะหนักกว่าเดิมแน่นอน แต่ทั้งนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาค่อนข้างนาน เนื่องจากต้องเชิญ กรรมการสิทธิ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสุขภาพจิต หรือแม้กระทั่งแพทย์เข้ามาให้ข้อมูลก่อน ”น.ส.สุภิญญา กล่าว

http://www.dailynews.co.th/technology/209648

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.