Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 มิถุนายน 2556 Samsung ลงทุนซื้อสื่อ ออนไลน์ เพิ่มขึ้น2 เท่า เหตุคนไทยอยู่หน้าจอสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต พีซี และโทรทัศน์ ประมาณ 9.8 ชั่วโมงต่อวันประเด็นหลัก  นายสิทธิโชค นพชินบุตร ผู้อำนวยการธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า ซัมซุงได้วางแผนที่จะทำการซื้อสื่อโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลเพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยซัมซุงมองว่าสื่อใหม่ดังกล่าวนี้จะสามารถเข้าไปตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้จะยังไม่ทิ้งสื่อหลักอย่างสื่อสิ่งพิมพ์และทีวี เนื่องจากสื่อสิ่งพิมพ์จะช่วยทางด้านการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้เป็นจำนวนมาก ส่วนสื่อทีวีนั้นจะสามารถสื่อถึงการรับรู้ได้ดีในวงกว้าง
   
       “การใช้สื่อดิจิตอลจะไม่ใช่เพียงการลงโฆษณาเพียงอย่างเดียว แต่จะมีกิจกรรมอื่นๆ เสริมเข้าไปด้วย การเลือกลงในสื่อใดนั้นจะพิจารณาว่าเมื่อลงไปแล้วคุ้มกับยอดขายที่ได้รับหรือไม่ โดยปัจจุบันพบว่าคนไทยใช้เวลาอยู่บนหน้าจอ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต พีซี และโทรทัศน์ ประมาณ 82% หรือประมาณ 9.8 ชั่วโมงต่อวัน เมื่อเทียบกับเวลาที่ไม่อยู่บนหน้าจอมีเพียง 18% เท่านั้น”
   
       ทั้งนี้ ซัมซุงได้นำข้อมูลจากผลวิจัยเชิงลึกของอุตสาหกรรมดิจิตอลของกูเกิลที่ได้มีการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการนำมาสื่อสารกลับไปได้ตรงประเด็น ซึ่งในปัจจุบันหน้าจอโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ที่ธรรมดาที่สุดที่ผู้บริโภคใช้ในเวลาเดียวกับที่ใช้หน้าจออื่นๆ ดังนั้นแผนโฆษณาทางโทรทัศน์ในปัจจุบันจําเป็นต้องผสานไปกับกลยุทธ์ดิจิตอลเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง

       นอกจากนี้ผู้บริโภคยังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ผลิตภัณฑ์และบริการ การค้นหาเชื่อมประสบการณ์ของพวกเขาผ่านหน้าจอแบบต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มของอุปกรณ์ไร้สายมากขึ้น โดยผลวิจัยเชิงลึกของอุตสาหกรรมดิจิตอลของกูเกิลพบว่าคนไทยบริโภคสื่อบนเว็บและมือถือมากกว่าสื่ออื่นๆ และพบว่าในแต่ละสัปดาห์ผู้บริโภคใช้เวลาโดยเฉลี่ยบนอินเทอร์เน็ตมากกว่าโทรทัศน์ โดยใช้งานอินเทอร์เน็ต 16 ชั่วโมง 36 นาที และดูโทรทัศน์ 10 ชั่วโมง 56 นาที ทั้งนี้ Smart devices ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานมากที่สุดตลอดทั้งวัน
   
       “มือถือกลายเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางดิจิตอล ซึ่งในปี 2010 การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านทางสมาร์ทโฟนมีเพียง 16 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 42 ล้านคนในปี 2016 โดยมี 3G เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันการเติบโตดังกล่าว และด้วยการใช้งานโมบายล์อินเทอร์เน็ตนี้ทำให้ไทยเป็นประเทศที่ 2 รองจากญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชียที่มีการใช้งานสูงสุด”


______________________________________

ซัมซุงเล็งซื้องบโฆษณาบนดิจิตอลเพิ่ม 2 เท่า หลังพบคนไทยเข้าเน็ตทั้งวัน


ซัมซุงดึงงานวิจัยกูเกิลประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ เตรียมซื้อโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ชี้การใช้ดิจิตอลจะมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เผยยังไม่ทิ้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อทีวีเพราะสื่อสารกันคนละแบบ ด้านกูเกิลแนะควรใช้สื่อต่างๆ ผสมผสานกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มั่นใจสมาร์ทโฟนจะเป็นตัวผลักดันสื่อดิจิตอล ด้านการเติบโต พบไทยเป็นที่ 2 รองจากญี่ปุ่นที่มีการใช้งานโมบายล์อินเทอร์เน็ตสูงสุดในภูมิภาค
     
       นายสิทธิโชค นพชินบุตร ผู้อำนวยการธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า ซัมซุงได้วางแผนที่จะทำการซื้อสื่อโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลเพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยซัมซุงมองว่าสื่อใหม่ดังกล่าวนี้จะสามารถเข้าไปตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้จะยังไม่ทิ้งสื่อหลักอย่างสื่อสิ่งพิมพ์และทีวี เนื่องจากสื่อสิ่งพิมพ์จะช่วยทางด้านการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้เป็นจำนวนมาก ส่วนสื่อทีวีนั้นจะสามารถสื่อถึงการรับรู้ได้ดีในวงกว้าง
     
       “การใช้สื่อดิจิตอลจะไม่ใช่เพียงการลงโฆษณาเพียงอย่างเดียว แต่จะมีกิจกรรมอื่นๆ เสริมเข้าไปด้วย การเลือกลงในสื่อใดนั้นจะพิจารณาว่าเมื่อลงไปแล้วคุ้มกับยอดขายที่ได้รับหรือไม่ โดยปัจจุบันพบว่าคนไทยใช้เวลาอยู่บนหน้าจอ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต พีซี และโทรทัศน์ ประมาณ 82% หรือประมาณ 9.8 ชั่วโมงต่อวัน เมื่อเทียบกับเวลาที่ไม่อยู่บนหน้าจอมีเพียง 18% เท่านั้น”
     
       ทั้งนี้ ซัมซุงได้นำข้อมูลจากผลวิจัยเชิงลึกของอุตสาหกรรมดิจิตอลของกูเกิลที่ได้มีการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการนำมาสื่อสารกลับไปได้ตรงประเด็น ซึ่งในปัจจุบันหน้าจอโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ที่ธรรมดาที่สุดที่ผู้บริโภคใช้ในเวลาเดียวกับที่ใช้หน้าจออื่นๆ ดังนั้นแผนโฆษณาทางโทรทัศน์ในปัจจุบันจําเป็นต้องผสานไปกับกลยุทธ์ดิจิตอลเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง
     
       นายสิทธิโชคกล่าวว่า ต่อไปการโฆษณาผ่านทางดิจิตอลจะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Mobile Device โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีการโต้ตอบของผู้บริโภคต่อวันสูงที่สุด ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ธุรกิจจะเชื่อมต่อกับผู้บริโภคได้ทุกที่และทุกเวลา ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์จะเลือกลงโฆษณาในสื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มมากที่สุด
     
       ด้านนายอริยะ พนมยงค์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ Google ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภค 1 คนมีการใช้งานถึง 4 หน้าจอ ดังนั้นการใช้สื่อปัจจุบันไม่ควรเป็นเฉพาะจอใดจอหนึ่ง แต่ควรจะวางแผนการใช้สื่อให้เหมาะสม โดยปัจจุบันผู้บริโภคใช้เวลาออนไลน์มากกว่าดูโทรทัศน์ และผลการวิจัยพบว่าระหว่างที่พวกเขาดูรายการโทรทัศน์ก็ยังใช้อุปกรณ์อื่นๆ ในเวลาเดียวกันด้วย
     
       นอกจากนี้ผู้บริโภคยังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ผลิตภัณฑ์และบริการ การค้นหาเชื่อมประสบการณ์ของพวกเขาผ่านหน้าจอแบบต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มของอุปกรณ์ไร้สายมากขึ้น โดยผลวิจัยเชิงลึกของอุตสาหกรรมดิจิตอลของกูเกิลพบว่าคนไทยบริโภคสื่อบนเว็บและมือถือมากกว่าสื่ออื่นๆ และพบว่าในแต่ละสัปดาห์ผู้บริโภคใช้เวลาโดยเฉลี่ยบนอินเทอร์เน็ตมากกว่าโทรทัศน์ โดยใช้งานอินเทอร์เน็ต 16 ชั่วโมง 36 นาที และดูโทรทัศน์ 10 ชั่วโมง 56 นาที ทั้งนี้ Smart devices ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานมากที่สุดตลอดทั้งวัน
     
       “มือถือกลายเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางดิจิตอล ซึ่งในปี 2010 การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านทางสมาร์ทโฟนมีเพียง 16 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 42 ล้านคนในปี 2016 โดยมี 3G เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันการเติบโตดังกล่าว และด้วยการใช้งานโมบายล์อินเทอร์เน็ตนี้ทำให้ไทยเป็นประเทศที่ 2 รองจากญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชียที่มีการใช้งานสูงสุด”

http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000076858

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.