Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 กรกฎาคม 2556 (ความเห็นส่วนตัว) กสทช. เสี่ยงผิดกฏหมายหลายด้าน ถ้ายังยืนยันต่ออายุอีก1ปีหลังคลื่น1800หมดอายุสัปทาน (ผมตั้งคำถามตัวโต4ข้อให้สังคมคิด)

มันผิดอยู่แล้ว เพราะ แผนแม่บทระบุชัด หลังสป.ต้องนำคลื่นคื่นให้หน่วยงาน กสทช. เท่านั้น เพื่อจัดสรรใหม่ (ไม่มีสิทธิต่ออายุ)

ซึ่งการ ดิ้นรน ต่ออายุ (โดยการออก  ประกาศ มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญา การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ... ) ถือว่า เสี่ยงสูงผิด พรบ. กสทช. ชัดเจนครับ

_____________________________________________


คำถาม ตัวโต

1. การต่ออายุ เอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจ อีก1ปี ในการบริหารย่อมเกิดผลกำไรในการดำเนินธุรกิจถึงแม้จะให้จ่ายค่าตอบแทนแบบเดิมร้อยละ30ให้กสทช.ส่งคืนคลัง แล้วร้อยละ70ถือเป็นการแจกโบนัสให้กับเอกชนฟรีๆหรือไม
2. การต่ออายุครั้งนี้ไม่มีการพัฒนาโครงข่ายแล้ว ถือว่าไม่มีการลงทุนในโครงข่าย (ประชาชนจะได้รับส่วนลดในการใช้บริการหรือไม)
3. การทำงานล่าช้าครั้งนี้ ทั้งที่ กสทช. รู้ดีว่า สัปทาน1800 จะหมดอายุตอนใหนนั้น ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม
4. การนำคลื่น 900 มาร่วมประมูล 1800 ด้วย ถือเป็นการเหมาๆเพื่อให้รายใหม่หรือไม เพราะ ช่วงความถี่ในการให้บริการ 900 และ 1800 เมื่อร่วมกันเท่ากับ 42.5 MHz (ซึ่ง กสทช. เอาด้วยกับสิ่งที่ AIS บอก นั้นหมายความว่า ประมูลครั้งนี้ คนชนะเอาเลย 2 ความี่ ถือว่าถูกต้องหรือไม)

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.