Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 กรกฎาคม 2556 Nokia ปรับราคา!! Lumia 920 ราคา 16,900 บาท Lumia 820 ราคา 12,900 บาท Lumia 720 ราคา 9,490 บาท Lumia 620 ราคา 7,450 บาท Lumia 520 ราคา 5,850 บาท


ประเด็นสั้น


Nokia ประเทศไทย ปรับลดราคา Lumia บางรุ่น
BY NATTY

ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังลังเลจะซื้อมือถือ Nokia Lumia ตอนนี้ Nokia ประเทศไทยได้ประกาศปรับลดราคา Nokia Lumia ลงบางรุ่นดังนี้

Nokia Lumia 920 ราคา 16,900 บาท
Nokia Lumia 820 ราคา 12,900 บาท
Nokia Lumia 720 ราคา 9,490 บาท
Nokia Lumia 620 ราคา 7,450 บาท
Nokia Lumia 520 ราคา 5,850 บาท
620-FIRST-LOOK

ที่มา Flashfly
http://www.whatphone.net/home/most-of-old-nokia-lumia-devices-get-price-drop-in-thailand/

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.