Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 สิงหาคม 2556 มหกรรมวิทย์ฯ56' ชี้ประเด็น!! เตรียมตัวในการรับมือในอนาคตทั้งเรื่องวิกฤติอาหาร น้ำ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็น 3มิติ และ4มิติ


ประเด็นหลัก

ด้านนายสาคร  ชนะไพฑรูย์   รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) กล่าวว่า  กิจกรรมภายในงานจะเป็นการนำเสนอแนวโน้มที่โลกรวมถึงประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวในการรับมือในอนาคตทั้งเรื่องวิกฤติอาหาร  น้ำ พลังงาน  และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ซึ่งมีการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีทั้ง 3 มิติและ 4 มิติ


นอกจากนี้ในส่วนของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ หรือสดร. ได้นำดิจิทัล โดม หรือท้องฟ้าจำลอง มาให้เด็ก ๆ ชมดวงดาว   พร้อมห้องคอนโทรลกล้องดูดาวที่สามารถสั่งการจากประเทศไทยไปยังหอดูดาวเครือข่ายในต่างประเทศที่เป็นช่วงเวลากลางคืนมาให้ชมได้ รวมถึงได้มีการนำเสนออุกกาบาต  และดาวหางจำลอง  ซึ่งเป็นการต้อนรับปีแห่งดาวหางสากลอีกด้วย
ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556 ได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 6-21 สิงหาคมนี้ที่ไบเทค บางนา  และในวันที่ 14-18 สิงหาคม ที่ลานหน้าเซ็นทรัล เวิล์ด ราชประสงค์______________________________________
เริ่มแล้ว 'มหกรรมวิทย์ฯ56' จุดประกายเด็กไทยสนใจวิทยาศาสตร์


เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2556” ภายใต้แนวคิด “ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิด สู่อาเซียน” พบไฮไลต์เด็ด หุ่นยนต์'ไคมีร่า' สัตว์จากจินตนาการจากญี่ปุ่น ล่องนาวาไปกับSimulator 4D และมดชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทย “มดต้นไม้สิรินธร”...

นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล-อดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” โดยกิจกรรมนี้นับเป็นกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ และในภูมิภาคเอเชีย จากการผนึกกำลังทั้งภาครัฐและเอกชน จากในและต่างประเทศกว่า 150 หน่วยงาน ซึ่งพร้อมนำองค์ความรู้และผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาจัดแสดงให้คนไทยได้ชม เพื่อกระตุ้นความสนใจและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการนำวิทยาศาสตร์ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป

สำหรับไฮไลต์สำคัญของปีนี้ยังคงเป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พบกับนิทรรศการย้อนอดีตไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ย้อนรอยสยามประเทศ เปิดประตูสู่โลกตะวันตก การเปิดรับวิทยาการ และการเริ่มต้นกำหนดเวลามาตรฐาน “หอนาฬิกาภูวดลทัศนัย” และ พระอัจฉริยภาพในการคำนวณการเกิดสุริยุปราคา โดยมีไฮไลต์สำคัญเป็น “เครื่องฉายดาว” และอุปกรณ์มัลติมีเดีย ซึ่งสามารถแสดงภาพกลุ่มดาวได้อย่างแม่นยำและสวยงาม ขณะเดียวกัน ยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ที่ทรงนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาทดลองประยุกต์ใช้ พบกับนิทรรศการ “บ้านของพ่อ ห้องทดลองมีชีวิต” และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รวมทั้งยังมีการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบรมวงศานุวงศ์อีกด้วย

ที่สำคัญปีนี้ยังเป็นปีสากลแห่งความร่วมมือเรื่องน้ำ ตามมติขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จึงได้จัดให้มีโซนพิเศษที่จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำ อาทิ ล่องนาวาไปกับ “Simulator 4D” ที่จะพาผู้ชมร่วมผจญภัยไปกับการเดินทางของสายน้ำ เริ่มจากหยดน้ำเล็กๆ จนถึงมหาสมุทร อีกเรื่องที่พลาดไม่ได้  คือ การสัมผัสกับ “หุ่นยนต์ชิมีร่า” จากประเทศญี่ปุ่น สัตว์ในจินตนาการที่ผสมผสานสัตว์ 3 สายพันธุ์ คือ เสือ แพะ และงู โดยมีความสูงขนาดเท่าคนจริงและเคลื่อนไหวได้ด้วยระบบไฮโดรลิกค์ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมายมาย อาทิ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ , ลานกิจกรรมพัฒนา ปัญญาเยาว์ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน , เวทีส่วนกลาง เพื่อจัดกิจกรรมหมุนเวียนตลอดงาน , ลานกิจกรรมประกวดการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ , แสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ , ห้องฉายภาพยนตร์ทางวิทยาศาสตร์ , กิจกรรมประชุมสัมมนา , กิจกรรมการอบรมสาธิตเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างอาชีพ ตลอดจนการแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ อีกมากมาย

ด้าน นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งานนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ของ 6 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงศึกษาธิการ,  กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงคมนาคม , กระทรวงอุตสาหกรรม และอีก 16 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากอีก 7 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย ที่ยินดีนำผลงานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศของตนมาจัดแสดงในงานนี้โดยเฉพาะประกอบกับมีหน่วยงานอีกมากมาย อาทิ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน ชมรม และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่พร้อมนำนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์มาจัดแสดงและให้ความรู้ในงานเป็นจำนวนมาก เต็มพื้นที่บนไบเทค บางนา โดยในส่วนของหน่วยงานเหล่านี้มีไฮไลต์ที่น่าสนใจมากมาย เช่น การจัดแสดงดาวหางจำลอง และการนำอุกกาบาตจากนอกโลกมาโชว์ให้เด็กๆ ได้ชม การผลิตน้ำมันที่สกัดจากสาหร่าย หุ่นยนต์นะโมและรถไฟฟ้า การฉายแสงซินโครตรอน แสงแห่งอนาคต (light for the future) รวมถึงการค้นพบมดชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยที่เพิ่งได้รับพระราชทานนามว่า “มดต้นไม้สิรินธร” เป็นต้น

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต่อว่า งานในปีนี้ยังจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เนื่องจากได้รวมเอากิจกรรมวันเทคโนโลยีไทย หรืองาน “เทคโนมาร์ท” ที่ปกติจะจัดขึ้นในช่วงวันเทคโนโลยีไทย 19 ตุลาคม ของทุกปี มาอยู่ในงานนี้ด้วย เพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ในระดับอาเซียน โดยในส่วนนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำผู้ประกอบการ และผู้ซื้อหรือผู้ใช้เทคโนโลยีมาพบกัน รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนไทย ตลอดจนสร้างโอกาสการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้น พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อันจะเป็นการต่อยอดไปสู่การพัฒนา อุตสาหกรรมของประเทศในระยะยาว ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานในส่วนนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 21 สิงหาคม 2556 ที่ Hall 6 ไบเทค บางนา และวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2556 ที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายวีระพงษ์ กล่าวอีกว่า ด้านสำหรับการรองรับผู้เข้าชมที่หลั่งไหลมาเข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคนในแต่ละปี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และทุกหน่วยงานนี้ร่วมจัดงาน พร้อมแล้วที่จะให้บริการในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่ความพร้อมของสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบจราจรภายใน การรักษาความปลอดภัย การปฐมพยาบาล การต้อนรับ และจัดลำดับการเข้าชมงาน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียน เยาวชน และผู้เข้าเยี่ยมชมงานที่มาเป็นหมู่คณะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าชมตลอดระยะเวลาของการจัดงานอีกด้วย

ทั้งนี้ เยาวชน ครอบครัวและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2556”  ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 6 - 21 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ ไบเทค บางนา และ ในวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2556 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 10.00 – 20.00 น. สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันต่างๆ ที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อจองเข้าชมได้ที่ โทร. 0-2577-9960 นอกจากนี้ ยังสามารถพบกับ 2 พรีเซ็นเตอร์ของงาน เต้ย พงศกร เมตตาริกานนท์ และพลอย ภัทรากร  ตั้งศุภกุล แห่งละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอนคุณชายรัชชานนท์ ได้ภายในงานและติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่ www.nstf2013.com/ www.facebook.com/nstf2013/ instagram ที่ nst2013thailand และ call center 1313.

โดย: ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/361843

____________________________________________


เริ่มแล้ว!มหกรรมวิทย์ใหญ่ที่สุดในอาเซียนกระทรวงวิทย์ฯ เปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดแสดงโชว์ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ หุ่นยนต์มังกร ขนทัพท้องฟ้าจำลองให้เด็กได้ยลโฉม
วันนี้ ( 6 สค.56 ) ที่ไบเทค บางนา  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี  2556  โดยมีนายพีรพันธุ์  พาลุสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน   พร้อมเปิดตัว 2 พรีเซ็นเตอร์ของงาน “ เต้ย” พงศกร   เมตตาริกานนท์ และ “พลอย” ภัทรากร    ตั้งศุภกุล


  นายพีรพันธุ์   เปิดเผยว่า  กระทรวงวิทย์จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ขึ้น เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ”พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”และ”พระบิดาแห่งนวัตกรรมของไทย”   โดยปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพราะรวมเอางานวันเทคโนโลยีของไทยมาไว้ด้วยกัน และยังเป็นการร่วมฉลองปีสากลแห่งความร่วมมือเรื่องน้ำ ตามมติของยูเนสโก  และยังเป็นปีแห่งดาวหางอีกด้วย


ทั้งนี้งานดังกล่าวถือเป็นงานนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและในอาเซียน  โดยจัดเต็มพื้นที่  42,000 ตารางเมตร    ไฮไลต์ของงานนอกจากนิทรรศการเทิดพระเกียรติ แล้วยังมีการจัดแสดงหุ่นยนต์จากประเทศญี่ปุ่นที่เรียกความสนใจจากเด็ก ๆ ที่มาเข้าชมได้เป็นจำนวนมากคือ หุ่นยนต์มังกร   ที่เคลื่อนไหวได้เหมือนจริง และหุ่นยนต์ไคมีร่า สัตว์ในเทพนิยายกรีก ซึ่งมี 3 หัวในตัวเดียวคือเสือ แพะ และงู


ด้านนายสาคร  ชนะไพฑรูย์   รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) กล่าวว่า  กิจกรรมภายในงานจะเป็นการนำเสนอแนวโน้มที่โลกรวมถึงประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวในการรับมือในอนาคตทั้งเรื่องวิกฤติอาหาร  น้ำ พลังงาน  และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ซึ่งมีการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีทั้ง 3 มิติและ 4 มิติ


นอกจากนี้ในส่วนของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ หรือสดร. ได้นำดิจิทัล โดม หรือท้องฟ้าจำลอง มาให้เด็ก ๆ ชมดวงดาว   พร้อมห้องคอนโทรลกล้องดูดาวที่สามารถสั่งการจากประเทศไทยไปยังหอดูดาวเครือข่ายในต่างประเทศที่เป็นช่วงเวลากลางคืนมาให้ชมได้ รวมถึงได้มีการนำเสนออุกกาบาต  และดาวหางจำลอง  ซึ่งเป็นการต้อนรับปีแห่งดาวหางสากลอีกด้วย
ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556 ได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 6-21 สิงหาคมนี้ที่ไบเทค บางนา  และในวันที่ 14-18 สิงหาคม ที่ลานหน้าเซ็นทรัล เวิล์ด ราชประสงค์

http://www.dailynews.co.th/technology/224353

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.