Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

10 พฤษภาคม 2557 3ดี เน็ตเวิร์คส์ ผู้ให้บริการติดตั้งระบบ (เอสไอ) เตรียมกลยุทธ์หลักจะเน้นสร้างตลาดใหม่ ๆ พร้อมเข้าไปเติมเต็มช่องว่างการบริการทางเทคโนโลยีที่ยัง ไม่ถึงจุดอิ่มตัว


ประเด็นหลัก


นายชาร์ลส์ วูน ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน 3ดี เน็ตเวิร์คส์ ผู้ให้บริการติดตั้งระบบ (เอสไอ) กล่าวว่า ตลาดไอทีในไทยยังเติบโต แม้เศรษฐกิจและการเมืองจะไม่แน่นอน แต่ความต้องการการลงทุนด้านไอทียังมีอยู่ต่อเนื่อง  ลูกค้ามีแนวโน้มใช้จ่ายเงินเพื่อทำให้ธุรกิจและเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้

การเติบโตของบริษัท มีปัจจัยบวกมาจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ผลักดันให้ภาคธุรกิจหาวิธีการเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ ขณะเดียวกันประเทศไทยเป็นตลาดที่ใหม่ในแง่การรับรู้และการใช้ประโยชน์ของเทคโน โลยีทำให้มีช่องว่างให้เข้าไปดำเนินธุรกิจอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะการ นำเสนอโซลู ชั่นแก่ลูกค้าคือ การนำไอทีไปช่วยเพิ่มประสบการณ์ และอำนวยความสะดวกต่อลูกค้า โดยกลยุทธ์หลักจะเน้นสร้างตลาดใหม่ ๆ พร้อมเข้าไปเติมเต็มช่องว่างการบริการทางเทคโนโลยีที่ยัง ไม่ถึงจุดอิ่มตัว______________________________________


?3ดี เน็ตเวิร์คส์ ไม่หวั่นพิษการเมือง ชูจุดเด่นใช้ไอทีเพิ่มรายได้ให้ลูกค้า?
ตลาดไอทีในไทยยังเติบโต แม้เศรษฐกิจและการเมืองจะไม่แน่นอน แต่ความต้องการการลงทุนด้านไอทียังมีอยู่ต่อเนื่อง


“3ดี เน็ตเวิร์คส์”  ชูจุดแข็งผนึกคู่ค้าไอทีชั้นนำ สร้างอีโคซิสเต็มส์ที่ตรงจุดให้ลูกค้า ไม่หวั่นพิษเศรษฐ กิจ-การเมือง เดินหน้าเน้นเจาะลูกค้ากลุ่ม การศึกษา-เฮลธ์แคร์-โรงแรม เชื่อรายได้ทั้งปีโต 100%

นายชาร์ลส์ วูน ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน 3ดี เน็ตเวิร์คส์ ผู้ให้บริการติดตั้งระบบ (เอสไอ) กล่าวว่า ตลาดไอทีในไทยยังเติบโต แม้เศรษฐกิจและการเมืองจะไม่แน่นอน แต่ความต้องการการลงทุนด้านไอทียังมีอยู่ต่อเนื่อง  ลูกค้ามีแนวโน้มใช้จ่ายเงินเพื่อทำให้ธุรกิจและเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้

การเติบโตของบริษัท มีปัจจัยบวกมาจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ผลักดันให้ภาคธุรกิจหาวิธีการเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ ขณะเดียวกันประเทศไทยเป็นตลาดที่ใหม่ในแง่การรับรู้และการใช้ประโยชน์ของเทคโน โลยีทำให้มีช่องว่างให้เข้าไปดำเนินธุรกิจอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะการ นำเสนอโซลู ชั่นแก่ลูกค้าคือ การนำไอทีไปช่วยเพิ่มประสบการณ์ และอำนวยความสะดวกต่อลูกค้า โดยกลยุทธ์หลักจะเน้นสร้างตลาดใหม่ ๆ พร้อมเข้าไปเติมเต็มช่องว่างการบริการทางเทคโนโลยีที่ยัง ไม่ถึงจุดอิ่มตัว

สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจ คือ จะร่วมกับคู่ค้าบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ สร้างอีโคซิสเต็มส์ที่เหมาะกับธุรกิจ เพราะมีจุดเด่นที่ต่างจากบริษัทเอสไออื่น ๆ มีทีมสร้างสรรค์ที่ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบให้กับลูกค้า  เน้นไปที่ ธุรกิจเฮลธ์แคร์ การศึกษา และโรงแรม เพราะไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ และมีอัตราการเติบโตสูงเทียบเท่าในระดับภูมิภาค.


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/236938/3ดี+เน็ตเวิร์คส์+ไม่หวั่นพิษการเมือง+ชูจุดเด่นใช้ไอทีเพิ่มรายได้ให้ลูกค้า

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.