Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 พฤษภาคม 2557 เทคทีวี โต้สื่อ!!! ไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตร และโต้สหภาพMCOT!! บริษัทคุณไม่ส่งมอบพื้นที่เอง ( คุณภาพสถานีกรุงเทพและสถานีจังหวัดเชียงใหม่ เหนือกว่าโครงข่ายอื่น)


ประเด็นหลักทั้งนี้ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา บริษัทได้เร่งดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์ และเตรียมบุคลากรสำหรับเตรียมเข้าติดตั้ง และได้ทำจดหมายถึง 5 ฉบับ ไปยัง บมจ.อสมท เพื่อให้ส่งมอบพื้นที่สถานีสำหรับติดตั้ง แต่กลับไม่ได้รับการตอบสนองใดๆ จาก บมจ.อสมท ในทางกลับกัน เมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา บมจ.อสมท กลับออกหนังสือ โครงการฯ เช่าอุปกรณ์ โดยได้เชิญให้ผู้ที่สนใจเข้าเสนอราคาสำหรับเช่าอุปกรณ์ในการออกอากาศ ซึ่งรายละเอียดและพื้นที่ในการดำเนินการนั้น ทับซ้อนกับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่ บมจ.อสมท ได้ดำเนินการและคัดเลือกผู้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในก่อนหน้านี้ และบริษัทได้ยื่นขอคัดค้านโครงการเช่าอุปกรณ์ จากนั้นจึงได้มีความเคลื่อนไหวใน บมจ.อสมท โดยมีขบวนการหนึ่ง ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนในองค์กรบางคน ที่ได้ประโยชน์จากโครงการเช่าอุปกรณ์ครั้งนี้ ออกมาปลุกระดม และให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ โจมตีบริษัทต่อสหภาพพนักงาน บมจ.อสมท โดยมีการนำเอาบริษัทไปโยงกับบุคคลทางการเมือง และให้ข้อมูลเท็จตามที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบัน


บริษัทขอยืนยันว่า ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการด้วยคุณภาพ ที่เหนือกว่าของอุปกรณ์ ซึ่งบริษัทได้นำเสนออุปกรณ์ยี่ห้อชั้นนำของโลก ที่มีประสบการณ์ในการผลิตมากกว่า 50 ปี ด้วยสเปกที่สูงกว่ามาตรฐานในราคาที่เหมาะสม โดยสามารถพิสูจน์ได้จริง จากคุณภาพในการออกอากาศ ณ สถานีทดลองออกอากาศทั้ง 2 สถานี อันได้แก่ สถานีกรุงเทพและสถานีจังหวัดเชียงใหม่
______________________________________'เทคทีวี' ยันไม่เกี่ยวข้อง 'ชินวัตร' ประมูล MUX อสมท
โดย ไทยรัฐออนไลน์ 16 พ.ค. 2557 06:30


"เทคทีวี" แจง ยันบริษัทไม่เกี่ยวข้องกับ "พานทองแท้ - พินทองทา" ตลอดจนคนในตระกูลชินวัตร ในการยื่นประมูลจัดซื้ออุปกรณ์โครงข่ายทีวีดิจิตอลของ อสมท ลั่นไม่มีอำนาจขอให้คณะกรรมการดำเนินการล็อกสเปกตามที่เป็นข่าว ...

ตามที่มีรายงานข่าวจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อสมท ว่า ได้มีการรวมตัวกันประท้วงฝ่ายบริหารที่ดำเนินการล่าช้าเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างผู้ให้บริการติดตั้ง และวางโครงข่ายทีวีดิจิตอล หรือ MUX รวมทั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้ล็อกสเปกให้กับบริษัท เทคทีวี ซึ่งเชื่อว่าเป็นเครือข่ายธุรกิจของ นายพานทองแท้ และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557 นายชูชัย ชาญสง่าเวช ผู้บริหารบริษัท เทคทีวี จำกัด ได้ออกจดหมายชี้แจงข้อเท็จจริง ตามที่มีข่าวพาดพิงถึงบริษัทตามหน้าสื่อ เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรม โดยแยกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้

1. "บริษัท เทคทีวี จำกัด" ขอยืนยันว่า บริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับนายพานทองแท้ และ น.ส.พินทองทา ตลอดจนคนในตระกูลชินวัตรแต่อย่างใด ไม่ว่าจะในฐานะผู้บริหาร กรรมการบริษัท หรือแม้แต่ในฐานะผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นนั้น ถือเป็นข้อมูลสาธารณะที่สามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ในประเด็นว่า คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้ล็อกสเปกเพื่อเอื้อให้กับบริษัท เทคทีวี จำกัด ชนะการประมูลนั้น บริษัทขอยืนยันว่า บริษัทไม่มีอำนาจใดๆ ในการขอให้คณะกรรมการดำเนินการล็อกสเปกตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการเองก็ไม่มีความจำเป็นต้องเอื้อประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากผู้เข้าเสนอราคารายอื่นๆ ก็เป็นรายใหญ่ทั้งนั้น ในการออกข้อกำหนด คณะกรรมการของ บมจ.อสมท ได้กำหนดไว้อย่างเป็นกลางและเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ โดยมีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จำนวน 4 ราย มิใช่ เทคทีวี เพียงรายเดียวตามที่เป็นข่าว

ในรายละเอียดของสเปกนั้น บมจ.อสมท ได้กำหนดนโยบายในการคัดเลือกอุปกรณ์ ที่จะนำมาใช้ในการให้บริการโครงข่าย ว่าจะต้องมีคุณสมบัติที่สูงกว่ามาตรฐาน เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุดในการออกอากาศ ในเอกสารนำเสนอ บริษัทได้นำเสนออุปกรณ์ในการให้บริการที่สูงกว่ามาตรฐานข้อกำหนดของ สเปก จนทำให้ได้คะแนนทางเทคนิคที่สูงสุด คือ 89.25 คะแนน และสามารถผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เป็นผู้ชนะโครงการ จากนั้น บมจ.อสมท จึงได้ดำเนินการเจรจาต่อรองราคาถึง 3 ครั้ง จนคณะกรรมการเห็นว่า อุปกรณ์และราคาที่เสนอได้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อ บมจ.อสมท แล้ว จึงได้ขอความร่วมมือให้บริษัทเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันต่อกำหนดการให้บริการของ กสทช.

ทั้งนี้ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา บริษัทได้เร่งดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์ และเตรียมบุคลากรสำหรับเตรียมเข้าติดตั้ง และได้ทำจดหมายถึง 5 ฉบับ ไปยัง บมจ.อสมท เพื่อให้ส่งมอบพื้นที่สถานีสำหรับติดตั้ง แต่กลับไม่ได้รับการตอบสนองใดๆ จาก บมจ.อสมท ในทางกลับกัน เมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา บมจ.อสมท กลับออกหนังสือ โครงการฯ เช่าอุปกรณ์ โดยได้เชิญให้ผู้ที่สนใจเข้าเสนอราคาสำหรับเช่าอุปกรณ์ในการออกอากาศ ซึ่งรายละเอียดและพื้นที่ในการดำเนินการนั้น ทับซ้อนกับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่ บมจ.อสมท ได้ดำเนินการและคัดเลือกผู้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในก่อนหน้านี้ และบริษัทได้ยื่นขอคัดค้านโครงการเช่าอุปกรณ์ จากนั้นจึงได้มีความเคลื่อนไหวใน บมจ.อสมท โดยมีขบวนการหนึ่ง ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนในองค์กรบางคน ที่ได้ประโยชน์จากโครงการเช่าอุปกรณ์ครั้งนี้ ออกมาปลุกระดม และให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ โจมตีบริษัทต่อสหภาพพนักงาน บมจ.อสมท โดยมีการนำเอาบริษัทไปโยงกับบุคคลทางการเมือง และให้ข้อมูลเท็จตามที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบัน

บริษัทขอยืนยันว่า บริษัทไม่ได้เกี่ยวพันใดๆ กับนายพานทองแท้ และ น.ส.พินทองทา รวมถึงคนในตระกูลชินวัตร และไม่ได้ดำเนินการล็อกสเปกตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด ในขณะเดียวกัน บริษัทกลับเป็นผู้เสียหาย เนื่องจากปัจจุบัน บมจ.อสมท ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่สำหรับเข้าติดตั้งได้ ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ได้มีการขอให้บริษัทเร่งดำเนินการโดยด่วน โดยหากบริษัทไม่สามารถดำเนินงานได้ทัน ก็จะถูกปรับตามข้อกำหนด

นอกจากนี้ หากพิจารณารายละเอียดของการเช่าแล้ว บมจ.อสมท จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมากกว่าการซื้อหลายเท่า และโครงการเช่าอุปกรณ์ น่าจะขัดต่อเจตนารมณ์ของ กสทช. ที่ต้องการให้ บมจ.อสมท เป็นเจ้าของการให้บริการโครงข่ายดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน หรือ MUX เนื่องจากในการเช่านั้นผู้ที่ให้บริการตัวจริงและเป็นเจ้าของอุปกรณ์ตัวจริงนั้นจะกลายเป็นบริษัทเอกชนไป นอกเหนือจากนี้ ในการจัดเช่า บมจ.อสมท จะต้องเช่าใช้อุปกรณ์ที่ต่างยี่ห้อกันในแต่ละสถานี ซึ่งไม่เป็นไปตามรายละเอียดใน TOR จัดซื้อ ที่ บมจ.อสมท ได้ลงนามไว้กับพันธมิตรผู้ให้บริการช่องดิจิตอลทีวี อาทิ ไทยรัฐทีวี และสปริงนิวส์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ถูกต้องมาโดยตลอด โดยก่อนหน้านี้ ได้ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2556 ในการทดลองออกอากาศร่วมกับ บมจ.อสมท และกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อนำอุปกรณ์ของบริษัทมาทดลองให้บริการในโครงการทดลองออกอากาศ ในสถานีกรุงเทพ ณ อาคาร ใบหยก 2 ของ บมจ.อสมท และสถานีจังหวัดเชียงใหม่ ของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งการทดลองออกอากาศได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอันมาก

บริษัทขอยืนยันว่า ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการด้วยคุณภาพ ที่เหนือกว่าของอุปกรณ์ ซึ่งบริษัทได้นำเสนออุปกรณ์ยี่ห้อชั้นนำของโลก ที่มีประสบการณ์ในการผลิตมากกว่า 50 ปี ด้วยสเปกที่สูงกว่ามาตรฐานในราคาที่เหมาะสม โดยสามารถพิสูจน์ได้จริง จากคุณภาพในการออกอากาศ ณ สถานีทดลองออกอากาศทั้ง 2 สถานี อันได้แก่ สถานีกรุงเทพและสถานีจังหวัดเชียงใหม่

3. ส่วนรายงานข่าวที่ว่า ผลสรุปการจัดซื้อครั้งนี้ของคณะกรรมการ 2 ใน 5 คน ไม่ยอมลงนามผลการจัดซื้อนั้น บริษัทขอชี้แจงว่า จากผลการลงนามของคณะกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน กรรมการทั้ง 6 ท่านต่างลงนามอย่างเป็นเอกฉันท์ คัดเลือกให้บริษัท เทคทีวี จำกัด เข้าดำเนินโครงการ ข้อเท็จจริงนั้น มิได้เป็นไปตามเนื้อข่าวแต่อย่างใด โดยสามารถดูข้อเท็จจริงได้จาก บมจ.อสมท


http://www.thairath.co.th/content/423082

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.