Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 พฤษภาคม 2557 TRUEVISIONS ช่องรายการข่าวต่างประเทศจำนวน 14 ช่อง อาทิ ซีเอ็นเอ็น ซีเอ็นบีซี บีบีซี บลูมเบิร์ก ซีซีทีวี เป็นต้น เนื่องจากไม่สามารถควบคุมเนื้อหาบนจอโทรทัศน์ได้ TV จึงของดช่องรายการดั้งกล่าว


ประเด็นสั้น

ทรูวิชั่นส์แจงระงับช่องข่าวต่างประเทศ ห่วงขัดคำสั่ง คสช.


นายศึกษิฐ ชลศึกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดทรู วิชั่นส์ เผยว่า สาเหตุที่ทรูวิชั่นส์ต้องระงับการออกอากาศ ช่องรายการข่าวต่างประเทศจำนวน 14 ช่อง อาทิ ซีเอ็นเอ็น ซีเอ็นบีซี บีบีซี บลูมเบิร์ก ซีซีทีวี เป็นต้น เนื่องจากไม่สามารถควบคุมเนื้อหาบนจอโทรทัศน์ได้ ทั้งการรายงานเหตุการณ์ในประเทศไทย หรือตัววิ่งระหว่างรายการ และ การสัมภาษณ์นักวิเคราะห์ต่างๆ ซึ่งอาจขัดต่อคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งนี้ ทรูได้แจ้งทางรายการต่างๆ แล้วถึงความจำเป็นที่ต้องระงับการเผยแพร่ในครั้งนี้

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=232509:2014-05-27-02-06-37&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524#.U4QbfV5AfM4

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.