Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 พฤษภาคม 2557 ช่อง3.สุรินทร์ ระบุ ฎมัสต์แครี่ ลิดรอนสิทธิ์ออกอากาศ ไม่เหมือนตอนแรกที่ กสทช. เคยบอกว่าการเปลี่ยนผ่านจะไม่กระทบกับการออกอากาศในระบบอนาล็อก


ประเด็นหลัก

นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ รองกรรมการบริหาร ช่อง 3 กล่าวว่า ยืนยันว่ามติของ กสทช. ไม่ถูกต้อง เพราะทำให้สิทธิของช่อง 3 ถูกลิดรอนไป ไม่เหมือนตอนแรกที่ กสทช. เคยบอกว่าการเปลี่ยนผ่านจะไม่กระทบกับการออกอากาศในระบบอนาล็อก ขณะที่ ช่อง 3 ได้ชี้แจงต่อศาลไปแล้วเมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยขอให้ศาลคุ้มครองสิทธิ์การออกอากาศของช่อง 3 ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการประชาชนมานานหลาย 10 ปี ก็อยากให้บริการอย่างทั่วถึงต่อไปซึ่งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม เป็นการไต่สวนในส่วนของ กสทช. แต่ กสทช. ได้ขอเลื่อนออกไป


______________________________________


ช่อง3 ชี้ กฎมัสต์แครี่ ลิดรอนสิทธิ์ออกอากาศ
โดย ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์


ช่อง 3 ยืนยันกฎมัสต์แครี่ของ กสทช. ไม่ถูกต้อง เพราะลิดรอนสิทธิ์การออกอากาศในระบบอนาล็อก ด้าน 'สุภิญญา' กรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภคฯ แนะให้ กสทช. เจรจาให้ช่อง 3 ออกอากาศคู่ขนาน เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (30 พ.ค.) เวลา13.30 น. ศาลปกครองกลาง ได้นัดไต่สวนคดีที่ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กับพวกรวม 13 คน กรณีที่ กสทช. มีมติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2557 ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สิ้นสุดการทำหน้าที่ ตามประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ ที่ให้เป็นบริการทั่วไป หรือ มัสต์แครี่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 หลังจากเริ่มเผยแพร่ออกอากาศทีวิดิจิตอลแล้ว 30 วัน เพราะจะทำให้ประชาชนผู้รับชมรายการของช่องกว่า 3 ล้านราย ที่รับชมผ่านกล่องสัญญาณแบบบอกรับสมาชิกในระบบกล่องสัญญาณ ซีทีเอช และทรูวิชั่นส์ รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นจำนวนหนึ่งจะไม่สามารถรับชมรายการของช่อง 3 ในระบบอนาล็อกได้

นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ รองกรรมการบริหาร ช่อง 3 กล่าวว่า ยืนยันว่ามติของ กสทช. ไม่ถูกต้อง เพราะทำให้สิทธิของช่อง 3 ถูกลิดรอนไป ไม่เหมือนตอนแรกที่ กสทช. เคยบอกว่าการเปลี่ยนผ่านจะไม่กระทบกับการออกอากาศในระบบอนาล็อก ขณะที่ ช่อง 3 ได้ชี้แจงต่อศาลไปแล้วเมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยขอให้ศาลคุ้มครองสิทธิ์การออกอากาศของช่อง 3 ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการประชาชนมานานหลาย 10 ปี ก็อยากให้บริการอย่างทั่วถึงต่อไปซึ่งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม เป็นการไต่สวนในส่วนของ กสทช. แต่ กสทช. ได้ขอเลื่อนออกไป

ด้าน นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า ส่วนตัวต้องการให้ กสทช. เจรจาให้ช่อง 3 ออกอากาศคู่ขนาน เพื่อประโยชน์ในการรับชมของผู้บริโภคในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อก สู่ระบบดิจิตอล เพราะถ้าหากตัดสินใจสู้ ช่อง 3 จะเป็นภาระเพียงช่องเดียวต่อการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอล แต่ถ้าช่อง 3 ไม่ยอมอาจใช้ระยะเวลานานกว่าจะไปถึงศาลปกครองสูงสุด หรือหาทางออกด้วยวิธีอื่น.


http://www.thairath.co.th/content/426179


______________________________________________    ?ศาลปกครองนัดกสทช.ยื่นเอกสารเพิ่มกรณีช่อง 3 ฟ้องถอนมัสต์แครี่?
    ?ศาลปกครองนัดกสทช.ยื่นเอกสารเพิ่มกรณีช่อง 3 ฟ้องถอนมัสต์แครี่?

ศาลปกครองนัดกสทช.ยื่นเอกสารเพิ่มกรณีช่อง 3 ฟ้องถอนมัสต์แครี่

ศาลปกครองกลาง ให้กสทช.ยื่นเอกสารเพิ่มเติมศุกร์หน้า กรณีช่อง 3 ฟ้องเพิกถอนกฏมัสต์แครี่ ประธาน กสท. เผยหากช่อง 3 ได้รับการคุ้มครองให้เพิกถอนกฎมัสต์แครี่ ทีวีดิจิตอลอีก 21 ช่อง จะเสียผลประโยชน์ แนะอีกดิจิตอลอีก 21 ช่อง ยื่นเป็นผู้ร้องสอดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์
วันศุกร์ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:40 น.

วันนี้ (30 พ.ค.) ที่ศาลปกครองกลาง แจ้งวัฒนะ มีการนัดไต่สวนกรณีที่ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด(ช่อง 3) ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมห่งชาติ (กสทช.) กับพวกรวม 13 คน เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ขอให้เพิกถอนประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (มัสต์แครี่)

นอกจากนี้ ยังให้เพิกถอนมติ กสทช. เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2557 เนื่องจากไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เห็นชอบช่อง 3 ให้สิ้นสุดการทำหน้าที่โทรทัศน์ที่ให้บริการทั่วไปตามประกาศมัสต์แครี่ทำให้ช่อง 3 ไม่สามารถออกอากาศได้ในทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งช่อง 3 ได้โต้แย้งมติดังกล่าวแล้ว แต่ได้รับการเพิกเฉยเป็นเหตุให้ช่อง 3 ได้รับความเสียหาย

พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวภายหลังศาลปกครองกลางไต่สวนว่า ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้ กสทช. กลับมายื่นเอกสารชี้แจงเพิ่มในวันที่ 6 มิถุนายน2557นี้ อย่างไรก็ตามหากช่อง 3 ได้รับการคุ้มครองให้มีการเพิกถอนกฎมัสต์แครี่ทีวีดิจิตอลอีก 21 ช่อง จะเสียผลประโยชน์ ตนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทีวีดิจิตอลที่เหลือ21 ช่อง ไม่ยื่นเป็นผู้ร้องสอดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของตนเอง

“สำหรับในส่วนของการขยายเวลาการออกอากาศอีก100 วัน เมื่อวันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมานั้น ไม่ใช่เป็นการขยายเวลาให้ช่อง 3 เพียงช่องเดียว แต่เป็นการขยายเวลาให้ทีวีในระบบอะนาล็อกทุกช่องได้นำเสนอข่าวสารเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนยังต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง”พ.อ.ดร.นที กล่าว


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/241388/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A.%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87+3+%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.