Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 มิถุนายน 2557  (ปฏิบัติการคสช.ล้างบางการสื่อสาร) กระทรวงศึกษาโยกงบจัดซื้อแท็บเล็ตปี 56-57 ชง คสช.ทำสมาร์ทคลาสรูม 15,000 โรงเรียน จะเกิดประโยชน์ในวงกว้างมากกว่า ขณะเดียวกันยังไม่ต้องเสียงบประมาณจัดซื้อทุกปี เ


ประเด็นหลัก


นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงมติที่ประชุม ศธ.ร่วมกับคณะสังคมจิตวิทยาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยกเลิกโครงการแท็บเล็ต โซน 4 ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 1,000 ล้านบาท และงบโครงการปี 2557 อีก 5,000 ล้านบาท โดย ศธ. จะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มหาวิทยาลัย รวม 10 หน่วยงานประชุมเพื่อขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจัดซื้อแท็บเล็ต ไปเป็น สมาร์ทคลาสรูม โดยในวันจันทร์ที่ 23 มิ.ย.จะประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบห้องสมารท์คลาสรูม กำหนดมาตรฐานไว้ว่าห้องดังกล่าวจะมีแท็บเล็ตที่ประสิทธิภาพดีขึ้นให้นักเรียนใช้ มีแท็บเล็ตให้ครูในห้อง มีเครื่องมือสื่อสารเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายห้องละ 250,000-540,000 บาท คาดจะสร้างได้ครบภายใน 2 ปี จากงบโครงการจัดซื้อแท็บเล็ตปี 2557 กว่า 5,000 ล้านบาท จะทำสมาร์ทคลาสรูมได้ 15,000 ห้องหรือโรงเรียน ซึ่งจะลงถึงโรงเรียนอำเภอและตำบล ส่วนงบโซน 4 ที่เปลี่ยนแปลงก็จะเดินหน้าทำสมาร์ทคลาสรูมได้ก่อน ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ คาดจะสร้างได้ 3,000-4,000 ห้อง

______________________________________

เลิกจัดซื้อโครงการแจกแท็บเล็ตทั้งหมด!! ปลัดศธ.เผยผลวิจัยไม่คุ้มค่า ใช้งบฯทำโครงการอื่น


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน  ที่กองทัพเรือ นางสุทธศรี  วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ของคสช. เพื่อพิจารณาว่าจะการดำเนินการแจกแท็บเล็ตตามโครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน  ว่า ภายหลังจากหารือร่วมกันโดยวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของโครงการแจกแท็บเล็ต ประกอบกับนำผลการวิจัยที่ทำโดยหน่วยงานที่เป็นกลาง อาทิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รวมไปถึงผลการติดตามการดำเนินโครงการตั้งแต่ปีใบประมาณ 255  ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มดำเนินโครงการ  ทุกฝ่ายมีมติร่วมกันว่าควรจะเปลี่ยนแปลงงบประมาณของแท็บเล็ตที่เหลือทั้งหมด ไปใช้ทำโครงการอื่น ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน มากกว่า

“เหตุผลที่ ตัดสินใจยุติโครงการแท็บเล็ต ทั้งในส่วนของปีงบประมาณ 2556 ซึ่งเหลือการจัดซื้อในโซนที่ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) วงเงิน 1,170 ล้านบาท และการจัดซื้อแท็บเล็ต ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 5,800  ล้าน นั้นยึดเรื่องผลประโยชนต่อผู้เรียนเป็นหลัก โดยหลายฝ่ายเห็นว่าถ้านำไปทำโครงการอย่างอื่น อย่างเช่น สมาร์ทคลาสรูม  อีเลิร์นนิ่ง  เป็นห้องคอมพิวเตอร์ไว้ที่โรงเรียน ให้นักเรียนหมุนเวียนมาใช้ จะเกิดประโยชน์ในวงกว้างมากกว่า ขณะเดียวกันยังไม่ต้องเสียงบประมาณจัดซื้อทุกปี เหมือนโครงการแจกแท็บเล็ต ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบให้ศธ. ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการที่เหมาะสมมาแทน” ปลัดศธ.กล่าวhttp://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1402923531

_______________________________


ศธ.โยกเงินแท็บเล็ตทำสมาร์ทคลาสรูม

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


กระทรวงศึกษาโยกงบจัดซื้อแท็บเล็ตปี 56-57 ชง คสช.ทำสมาร์ทคลาสรูม 15,000 โรงเรียน คาดสร้างครบใน 2 ปีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงมติที่ประชุม ศธ.ร่วมกับคณะสังคมจิตวิทยาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยกเลิกโครงการแท็บเล็ต โซน 4 ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 1,000 ล้านบาท และงบโครงการปี 2557 อีก 5,000 ล้านบาท โดย ศธ. จะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มหาวิทยาลัย รวม 10 หน่วยงานประชุมเพื่อขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจัดซื้อแท็บเล็ต ไปเป็น สมาร์ทคลาสรูม โดยในวันจันทร์ที่ 23 มิ.ย.จะประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบห้องสมารท์คลาสรูม กำหนดมาตรฐานไว้ว่าห้องดังกล่าวจะมีแท็บเล็ตที่ประสิทธิภาพดีขึ้นให้นักเรียนใช้ มีแท็บเล็ตให้ครูในห้อง มีเครื่องมือสื่อสารเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายห้องละ 250,000-540,000 บาท คาดจะสร้างได้ครบภายใน 2 ปี จากงบโครงการจัดซื้อแท็บเล็ตปี 2557 กว่า 5,000 ล้านบาท จะทำสมาร์ทคลาสรูมได้ 15,000 ห้องหรือโรงเรียน ซึ่งจะลงถึงโรงเรียนอำเภอและตำบล ส่วนงบโซน 4 ที่เปลี่ยนแปลงก็จะเดินหน้าทำสมาร์ทคลาสรูมได้ก่อน ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ คาดจะสร้างได้ 3,000-4,000 ห้อง

ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วม 10 หน่วยงานจะเคาะรูปแบบสมาร์ทคลาสรูมแล้วนำเสนอ คสช. โดยยึดหลักการส่งเสริมการใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษา เด็กทุกชั้นปีต้องได้ใช้ และมีเนื้อหาพร้อมและเหมาะสม โดยประสานไอซีทีเพื่อให้เป็นห้องที่มี wifi ใช้ตลอด ที่ผ่านมาโครงการแจกแท็บเล็ตพบปัญหามากในโรงเรียนประถมศึกษา โดยเฉพาะ โรงเรียนในพื้นที่สูง ประสิทธิภาพมีขีดจำกัด


http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/education/20140617/588665/ศธ.โยกเงินแท็บเล็ตทำสมาร์ทคลาสรูม.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.