Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 มิถุนายน 2557 ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนโลก คสช. เข้าจัดระเบียบ ส่งเสริมวิทยุชุมชนที่ไม่แสวงหากำไร ให้ได้ทำหน้าที่ในกระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมอย่างเต็มที่


ประเด็นหลัก


ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนโลก กล่าวต่อว่า หลัง คสช. เข้าจัดระเบียบในครั้งนี้ แม้สถานีวิทยุชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตทดลองออกอากาศจะได้รับอนุญาตให้ออกอากาศแล้วก็ตาม แต่ต้องการให้ คสช. ส่งเสริมวิทยุชุมชนที่ไม่แสวงหากำไร ให้ได้ทำหน้าที่ในกระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมอย่างเต็มที่ เนื้อหาในรายการวิทยุชุมชนต้องมีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้วิทยุชุมชน ได้ทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและการสร้างความเข้าใจ


______________________________________
AMARC ขอ คสช.ให้ความสำคัญวิทยุชุมชนไทยมากขึ้น


ปธ.สหพันธ์วิทยุชุมชนโลก ชี้ขณะนี้เหมาะที่จะจัดระเบียบวิทยุชุมชน แต่ขอ คสช. เพิ่มความหลากหลาย ส่งเสริมสถานีที่ไม่หวังกำไร ไม่โฆษณาเกินจริง และให้เห็นความสำคัญวิทยุชุมชนในประเทศไทย ได้มีส่วนในการสร้างความปรองดองในสังคม...

นายไมก้า แลกแมน ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนโลกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก หรือ AMARC (World Association of Community Radio Broadcaster) กล่าวว่า ช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดี ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การจัดระเบียบวิทยุชุมชนอย่างแท้จริง จากการที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. สั่งปิดสถานีวิทยุชุมชนที่มีเนื้อหารายการไม่สร้างสรรค์ รวมถึงโฆษณาเกินจริง

ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนโลก กล่าวต่อว่า หลัง คสช. เข้าจัดระเบียบในครั้งนี้ แม้สถานีวิทยุชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตทดลองออกอากาศจะได้รับอนุญาตให้ออกอากาศแล้วก็ตาม แต่ต้องการให้ คสช. ส่งเสริมวิทยุชุมชนที่ไม่แสวงหากำไร ให้ได้ทำหน้าที่ในกระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมอย่างเต็มที่ เนื้อหาในรายการวิทยุชุมชนต้องมีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้วิทยุชุมชน ได้ทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและการสร้างความเข้าใจ

สำหรับ สหพันธ์วิทยุชุมชนโลก เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ที่สนับสนุนการดำเนินการของวิทยุชุมชน มีองค์กรสมาชิกกว่า 4,000 แห่ง ใน 130 ประเทศทั่วโลก มีเป้าหมายในการให้ความสนับสนุนที่นำไปสู่การพัฒนาของชุมชนและวิทยุกระจายเสียง ให้ความสำคัญกับหลักการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวิทยุชุมชนในทุกภูมิภาค คือ แอฟริกา อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา-แคริเบียน เอเชีย -แปซิฟิก และยุโรป.

http://www.thairath.co.th/content/430641

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.