Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 มิถุนายน 2557 MY by CAT ทุ่ม 200 ล้านบาท ( จัด PROMOTION ใหม่ยกแผง ) ตั้งเป้าลูกค้าเพิ่มเป็น 720,000 เลขหมาย ( ส่วน Tesco Lotus ของเป็น MVNO ยังไม่ลงตัวเรื่องราคา )


ประเด็นหลัก

       นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า ปัจจุบันลูกค้า 3G ภายใต้แบรนด์ 'MY' มีลูกค้าอยู่ 200,000 เลขหมายแบ่งเป็นลูกค้าระบบรายเดือน (Postpaid) 150,000 เลขหมาย และลูกค้าในระบบเติมเงิน (Prepaid) 50,000 เลขหมาย ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นเดือนละ 10,000 เลขหมาย โดยฐานลูกค้าหลักยังเป็นลูกค้าในต่างจังหวัดอยู่เช่นเดิม โดยทั้งปี กสท ตั้งเป้าลูกค้าเพิ่มเป็น 720,000 เลขหมาย แบ่งเป็นลูกค้าเติมเงิน 400,000 เลขหมาย และลูกค้ารายเดือน 320,000 เลขหมาย ภายใต้งบประมาณการลงทุนทั้งปี 200 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลทำให้ กสท มีรายได้ในธุรกิจ 3G My ในปี 2557 ราว 2,561 ล้านบาท พร้อมทั้งตั้งเป้าภายใน 5 ปีจะมีลูกค้าเพิ่มเป็น 1,700,000 เลขหมาย และสร้างรายได้ให้กสท ประมาณ 5,200 ล้านบาท
   
       ทั้งนี้การขยายโครงข่ายของ 3G MY ปัจจุบันมีสถานีฐาน 13,500 สถานี ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมแล้วทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และยังตั้งเป้าสิ้นปี 2557 นี้จะขยายโครงข่ายได้เป็น 14,000 สถานี

       'การชะลอดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ต่อ กสท โดยเบื้องต้น กสท ได้นำเสนอโครงการประมูล 4G ให้กับ คสช.แล้วเพื่อให้พิจารณา ก่อนหน้านี้ คสช.มีคำสั่งให้รัฐวิสาหกิจนำเสนอโครงการ หรือเรื่องเร่งด่วนที่รอการพิจารณาในตอนนี้ แต่ยังไม่มีสัญญาณตอบกลับมาจาก คสช.แต่อย่างใด ซึ่งหาก คสช.สามารถอนุมัติได้ทันการประมูล กสท ก็จะเข้าร่วมประมูลอย่างแน่นอน'
   
       ขณะที่ความคืบหน้าการให้เอกชนเช่าใช้โครงข่ายเพื่อให้บริการ หรือ MVNO ของ เทสโก้ โลตัส เบื้องต้นยังไม่บรรลุข้อตกลงเนื่องจากติดปัญหาเรื่องของรายละเอียดสัญญา โดยเฉพาะราคาที่ยังตกลงกันไม่ได้ โดยเบื้องต้นคาดว่า เทสโก้ โลตัส ตั้งเป้าภายใน 3-5 ปีจะต้องมีลูกค้าเป็นจำนวนหลักล้านเลขหมาย______________________________________กสท ทุ่ม 200 ล้านบาท ปัดฝุ่น 3G MY


       กสท เตรียมลุยประมูลความถี่ 1800 MHz หรือ 4G หลัง คสช.สั่งชะลอ หวังได้รับการอนุมัติก่อนเปิดประมูลอีกครั้ง พร้อมปลุกชีพ 3G MY ควักงบ 200 ล้านบาท ชูแพกเกจใหม่ทำตลาด ตั้งเป้าสิ้นปีมีลูกค้า 7.2 แสนเลขหมาย
     
       นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า ปัจจุบันลูกค้า 3G ภายใต้แบรนด์ 'MY' มีลูกค้าอยู่ 200,000 เลขหมายแบ่งเป็นลูกค้าระบบรายเดือน (Postpaid) 150,000 เลขหมาย และลูกค้าในระบบเติมเงิน (Prepaid) 50,000 เลขหมาย ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นเดือนละ 10,000 เลขหมาย โดยฐานลูกค้าหลักยังเป็นลูกค้าในต่างจังหวัดอยู่เช่นเดิม โดยทั้งปี กสท ตั้งเป้าลูกค้าเพิ่มเป็น 720,000 เลขหมาย แบ่งเป็นลูกค้าเติมเงิน 400,000 เลขหมาย และลูกค้ารายเดือน 320,000 เลขหมาย ภายใต้งบประมาณการลงทุนทั้งปี 200 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลทำให้ กสท มีรายได้ในธุรกิจ 3G My ในปี 2557 ราว 2,561 ล้านบาท พร้อมทั้งตั้งเป้าภายใน 5 ปีจะมีลูกค้าเพิ่มเป็น 1,700,000 เลขหมาย และสร้างรายได้ให้กสท ประมาณ 5,200 ล้านบาท
     
       ทั้งนี้การขยายโครงข่ายของ 3G MY ปัจจุบันมีสถานีฐาน 13,500 สถานี ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมแล้วทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และยังตั้งเป้าสิ้นปี 2557 นี้จะขยายโครงข่ายได้เป็น 14,000 สถานี
     
       ส่วนกรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ชะลอการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz หรือ 4G ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีคำสั่ง ซึ่งในตอนแรก กสทช.จะจัดให้มีการประมูลขึ้นในเดือน ส.ค.นี้ โดยการชะลอการประมูล 4G ดังกล่าว กสท มองว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะหากไม่มีการเลื่อนประมูลคาดว่า กสท อาจจะไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ทัน เนื่องจากยังเตรียมเอกสาร และการดำเนินการไม่เสร็จ โดยเฉพาะการรอนำเสนอโครงการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเพื่ออนุมัติ แต่ในตอนนี้ประเทศอยู่ในการดูแลของคสช.ทั้งหมดจึงเป็นเรื่องยากที่จะอนุมัติเรื่องดังกล่าวได้ทันเวลา พร้อมทั้ง กสท เองในตอนนี้ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาสำหรับการเข้าร่วมการประมูล 4G แล้วด้วย
     
       'การชะลอดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ต่อ กสท โดยเบื้องต้น กสท ได้นำเสนอโครงการประมูล 4G ให้กับ คสช.แล้วเพื่อให้พิจารณา ก่อนหน้านี้ คสช.มีคำสั่งให้รัฐวิสาหกิจนำเสนอโครงการ หรือเรื่องเร่งด่วนที่รอการพิจารณาในตอนนี้ แต่ยังไม่มีสัญญาณตอบกลับมาจาก คสช.แต่อย่างใด ซึ่งหาก คสช.สามารถอนุมัติได้ทันการประมูล กสท ก็จะเข้าร่วมประมูลอย่างแน่นอน'
     
       ขณะที่ความคืบหน้าการให้เอกชนเช่าใช้โครงข่ายเพื่อให้บริการ หรือ MVNO ของ เทสโก้ โลตัส เบื้องต้นยังไม่บรรลุข้อตกลงเนื่องจากติดปัญหาเรื่องของรายละเอียดสัญญา โดยเฉพาะราคาที่ยังตกลงกันไม่ได้ โดยเบื้องต้นคาดว่า เทสโก้ โลตัส ตั้งเป้าภายใน 3-5 ปีจะต้องมีลูกค้าเป็นจำนวนหลักล้านเลขหมาย
     
       นอกจากนั้น กสท ยังเร่งขยาย และพัฒนาจุดให้บริการในรูปแบบของแคทชอป (CAT Shop) สำนักงานบริการลูกค้า, และตัวแทนจำหน่ายกว่า 350 แห่งทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น และจะร่วมมือกับพันธมิตร ตัวแทนจำหน่าย บริการแบบเติมเงิน ขยายช่องทางการเติมเงินโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ด้วยกว่า 1,000 จุดทั่วประเทศ ได้แก่ ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ, ตู้เติมเงินบุญเติม, ตู้เติมเงินกะปุก, ยูท็อปอัพ, สยามท็อปอัพ และร้านสะดวกซื้อ 7-11 (ประมาณเดือน ส.ค.57 นี้)
     
       สำหรับแพกเกจ 3G MY แบ่งเป็นแบบรายเดือน ได้แก่ my Voice Plus สำหรับผู้ที่เน้นการโทรเป็นหลัก มีค่าบริการรายเดือนให้เลือกตั้งแต่ 100, 250, 450, 800 และ 1,200 บาท/เดือน แถมสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีไม่จำกัดถึง 31 มกราคม 2558 , my Data Plus สำหรับผู้ที่เน้นเล่นอินเทอร์เน็ตไม่จำกัด มีค่าบริการรายเดือนให้เลือกตั้งแต่ 199, 250, 350, 550, 650, 750 และ 1,500 บาท/เดือน แถมสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G เพิ่ม 50% ถึง 31 มกราคม 2558 ,my Smart Data สำหรับผู้ที่ใช้งานทั้งเน็ตและโทร. มีค่าบริการรายเดือนให้เลือกตั้งแต่ 299, 399, 499, 599, 699 และ 799 บาท/เดือน แถมสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์ 3G เพิ่ม 50% ถึง 31 มกราคม 2558
     
       ส่วนแพกเกจแบบเติมเงิน คือ my Super คุ้ม โทร.ทุกเครือข่ายนาทีละ 50 สตางค์ ฟรีอินเทอร์เน็ต 3G จำนวน 150 MB. ใช้งานได้ถึง 31 มกราคม 2558 และให้สิทธิ์เลือกโปรโมชันเสริมราคาพิเศษสุดๆ 'เน็ตสุดคุ้ม' จ่ายเพิ่มเพียง 60 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดนาน 180 วัน
     http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9570000069344

_______________________________________?3 จี มาย โชว์ครอบคลุม 77 จังหวัด?
"3 จี มาย" ขยายให้บริการครอบคลุม 77 จังหวัดแล้ว ตั้งเป้าลูกค้าสิ้นปี 7.2 แสนเลขหมาย เดินหน้าเสนอโครงการ 4 จี ต่อ คสช.หวังลงสนามเคาะประมูล

วันพฤหัสบดี 19 มิถุนายน 2557 เวลา 18:00 น.
วันนี้(19มิ.ย.) นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขยาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT (แคท) เปิดเผยว่า บริการ 3 จี ภายใต้แบรนด์ my (มาย) ได้ครอบคลุมครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศโดยมีสถานีฐานจำนวน 13,500 สถานี ส่งผลให้ปัจจุบันมีลูกค้าใช้งานจำนวน 2 แสนเลขหมายแบ่งเป็นลูกค้าระบบเติมเงินจำนวน 5 แสนเลขหมาย ลูกค้าระบบรายเดือนจำนวน 1.5แสนเลขหมาย และภายในปี 57 จะขยายลูกค้าให้ได้ถึง 7.2 แสนเลขหมาย ตั้งเป้าลูกค้าระบบเติมเงิน 4แสนเลขหมาย รายเดือน 3.2 แสนเลขหมาย รายได้ประมาณ 2,561 ล้านบาท และภายใน 5 ปี 3 จี มาย จะสร้างรายได้ให้องค์กรประมาณ 5,200 ล้านบาท

ทั้งนี้ 3 จี มาย จะเร่งขยายฐานไปยังลูกค้าต่างจังหวัดมากขึ้น โดยจะเร่งสร้างการรับรู้ โฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต่างจังหวัด ร่วมกับพันธมิตร ตัวแทนจัดจำหน่าย การให้บริการผ่านCAT Shop ( แคท ช้อป ) ทำให้ช่องทางการจัดจำหน่ายและการให้บริการของ 3 จี มาย มีกว่า 1,000 จุดทั่วประเทศ โดยในปีนี้ 3 จี มายจะใช้งบการตลาดกว่า 200 ล้านบาท

3 จี มาย ออกแพกเกจทั้งรายเดือนและเติมเงิน โดยรายเดือน อาทิ my voice Plus สำหรับเน้นโทร , my Data Plus เน้นเล่นอินเทอร์เน็ตไม่จำกัด และ my Smart Data เน้นใช้งานอินเทอร์เน็ตและโทร ส่วนเติมเงิน ได้แก่ my Super คุ้ม

นายวิโรจน์ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมประมูล4 จี คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ ที่แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้สั่งชะลอโครงการของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เพื่อตรวจสอบความโปร่งใส ก็เป็นประโยชน์กับ แคท ซึ่งเบื้องต้นได้ส่งรายละเอียดโครงการเร่งด่วนให้ทาง คสช.แล้ว หากอนุมัติก็จะเข้าร่วมประมูล4จี เช่นกัน


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/246303/3+จี+มาย+โชว์ครอบคลุม+77+จังหวัด

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.