Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 กรกฎาคม 2557 กสทช.อยู่ระหว่างเจรจากับประเทศต่างๆในอาเซียน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาค่าบริการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ (โรมมิ่ง) ระหว่างประเทศที่มีราคาแพง โดยเฉพาะ ไทย-ลาว ไทย-มาเลเซีย และ ไทย-กัมพูชา

ประเด็นหลัก       พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ เปิดเผยว่า ปัญหาคลื่นโทรศัพท์มือถือรบกวนและเกิดค่าบริการระหว่างประเทศบริเวณชายแดนประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น พบปัญหาน้อยลงแล้ว พร้อมตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อประสานการใช้งานคลื่นความถี่ระหว่างกัน สำหรับประสานงาน 3 ประเทศ คือ ไทย-ลาว ไทย-มาเลเซีย และ ไทย-กัมพูชา เพื่อไม่ให้การใช้คลื่นความถี่โทรศัพท์บริเวณชายแดนรบกวนกันระหว่างประเทศอีกด้วย ขณะเดียวกันเพื่อป้องกันปัญหาคลื่นความถี่ระหว่างประเทศอีกทางหนึ่ง
        โดย กสทช.อยู่ระหว่างเจรจากับประเทศต่างๆในอาเซียน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาค่าบริการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ (โรมมิ่ง) ระหว่างประเทศที่มีราคาแพง ซึ่งเป็นปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์บริเวณชายแดนประเทศ เพื่อให้มีราคาบริการโรมมิ่งเป็นอัตราเดียวกันหรือมีราคาถูกลง

______________________________
กสทช.หารือชาติอาเซียนแก้ปัญหาค่า"โรมมิ่ง"แถบชายแดนพุ่ง

       พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ เปิดเผยว่า ปัญหาคลื่นโทรศัพท์มือถือรบกวนและเกิดค่าบริการระหว่างประเทศบริเวณชายแดนประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น พบปัญหาน้อยลงแล้ว พร้อมตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อประสานการใช้งานคลื่นความถี่ระหว่างกัน สำหรับประสานงาน 3 ประเทศ คือ ไทย-ลาว ไทย-มาเลเซีย และ ไทย-กัมพูชา เพื่อไม่ให้การใช้คลื่นความถี่โทรศัพท์บริเวณชายแดนรบกวนกันระหว่างประเทศอีกด้วย ขณะเดียวกันเพื่อป้องกันปัญหาคลื่นความถี่ระหว่างประเทศอีกทางหนึ่ง
        โดย กสทช.อยู่ระหว่างเจรจากับประเทศต่างๆในอาเซียน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาค่าบริการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ (โรมมิ่ง) ระหว่างประเทศที่มีราคาแพง ซึ่งเป็นปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์บริเวณชายแดนประเทศ เพื่อให้มีราคาบริการโรมมิ่งเป็นอัตราเดียวกันหรือมีราคาถูกลง
        อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าแนวทางการปรับราคาบริการโรมมิ่งให้ราคาเดียวกันทั้งอาเซียนมีความเป็นไปได้ยาก จากปัจจัยต้นทุนในการให้บริการของโทรคมนาคม ซึ่งปัจจุบันมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย กำลังเจรจาร่วมกันอยู่ และไทยได้ขอเข้าร่วมการกำหนดค่าบริการโรมมิ่งในอัตราเดียวกันด้วยเพื่อให้การใช้งานโรมมิ่งระหว่างกันเป็นไปด้วยความสะดวกมากขึ้นในภูมิภาคอาเซียน


http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000083464&Keyword=%A1%CA%B7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.