Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 กรกฎาคม 2557 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นในหัวข้อ“ภาษาไทยบนสังคมออนไลน์ของคนรุ่นใหม่” พบ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.7 เห็นว่าการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันเข้าขั้นวิกฤตและควรช่วยรณรงค์อย่างจริงจัง

ประเด็นหลัก

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นในหัวข้อ“ภาษาไทยบนสังคมออนไลน์ของคนรุ่นใหม่” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 15-35 ปี ที่พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1,218 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 55.7 ไม่ทราบว่าวันที่ 29 ก.ค. ที่จะถึงนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ขณะที่ร้อยละ 44.3 บอกว่าทราบ

ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.7 เห็นว่าการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันเข้าขั้นวิกฤตและควรช่วยรณรงค์อย่างจริงจัง และมีเพียงร้อยละ 15.3 เท่านั้นที่เห็นว่าปัจจุบันไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤติจึงไม่จำเป็นต้องมีการรณรงค์______________________________
โพลระบุคนมองไลน์-เฟซบุ๊กทำภาษาไทยเพี้ยน


กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจพบ คนมอง ไลน์-เฟซบุ๊ก ทำให้ภาษาไทยเพี้ยน ขณะที่ 84.7% ชี้การใช้ภาษาไทยในปัจจุบันเข้าขั้นวิกฤต

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นในหัวข้อ“ภาษาไทยบนสังคมออนไลน์ของคนรุ่นใหม่” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 15-35 ปี ที่พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1,218 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 55.7 ไม่ทราบว่าวันที่ 29 ก.ค. ที่จะถึงนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ขณะที่ร้อยละ 44.3 บอกว่าทราบ

ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.7 เห็นว่าการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันเข้าขั้นวิกฤตและควรช่วยรณรงค์อย่างจริงจัง และมีเพียงร้อยละ 15.3 เท่านั้นที่เห็นว่าปัจจุบันไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤติจึงไม่จำเป็นต้องมีการรณรงค์

สำหรับผู้ที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันมากที่สุด คือ ดารา/นักร้อง (ร้อยละ 36.0) รองลงมาร้อยละ 33.3 คือ สื่อมวลชน/นักข่าว และร้อยละ 19.2 คือครู/อาจารย์

ส่วนแหล่งที่มักจะพบเห็นการใช้ภาษาไทยที่สะกด /ออกเสียงผิดเพี้ยนไป หรือคำแปลกๆ บ่อยที่สุดนั้น ร้อยละ 77.4 บอกว่าเห็นจากการคุยไลน์ และการเขียนคอมเมนท์ผ่านเฟซบุ๊ก รองลงมาร้อยละ 15.8 เห็นจากการพูดคุยตามๆ กันในหมู่เพื่อนๆ และ ร้อยละ 6.8 เห็นจากพิธีกร ตัวละครในทีวี/ภาพยนตร์

ทั้งนี้ร้อยละ 38.8 ให้เหตุผลที่มักนิยมใช้ภาษาไทยผิดเพี้ยนไปในสังคมออนไลน์ ว่าใช้ตามๆ กันจะได้เกาะกระแส รองลงมาร้อยละ 32.4 ให้เหตุผลว่า สะกดง่าย สั้น และสื่อสารได้เร็ว   และร้อยละ 26.9 ให้เหตุผลว่าเป็นคำที่ใช้แล้วรู้สึก ขำ คลายเครียดได้

เมื่อถามถึงความรู้สึกที่เห็นการพูดหยาบคายของตัวละครทีวี / ภาพยนตร์ หรือการโพสต์ ข้อความหยาบคายผ่านสังคมออนไลน์ พบว่า ประชาชนร้อยละ 65.9 รู้สึกว่ารับได้แต่บางครั้งก็มากเกินไป รองลงมาร้อยละ 25.6 รู้สึกว่ารับได้/ไม่ซีเรียส และมีเพียงร้อยละ 8.5 เท่านั้นที่รู้สึกว่ารับไม่ได้เลย

สุดท้ายประชาชนร้อยละ 55.0 เชื่อว่าการให้สื่อมวลชน นักร้อง นักแสดง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง มาร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องจะสามารถสร้างจิตสำนึกให้เกิดความนิยมใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องได้ ขณะที่ร้อยละ 14.0 เชื่อว่าไม่ได้ และร้อยละ 31.0 ไม่แน่ใจhttp://www.posttoday.com/สังคม/สังคมทั่วไป/309161/โพลระบุคนมองไลน์-เฟซบุ๊กทำภาษาไทยเพี้ยน

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.