Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 กรกฎาคม 2557 กสทช. สั่งปรับ AIS 1.8 แสน/วัน Dtac 1.5 แสนต่อวัน ทั้ง 2 บริษัทการเก็บค่าบริการในระบบ 2G เกิน 99 สตางค์ต่อนาที แบ่งเป็นรายการส่งเสริมการขายของ AIS จำนวน 66 รายการ และ DTAC จำนวน 33 รายการ

ประเด็นหลัก


นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2557 สำนักงาน กสทช. โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) ชำระค่าปรับในอัตราวันละ 186,669 บาท และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) ชำระค่าปรับในอัตราวันละ 157,947 บาท

เนื่องจากสำนักงาน กสทช. ได้ตรวจพบว่า ทั้ง 2 บริษัทการเก็บค่าบริการในระบบ 2G เกิน 99 สตางค์ต่อนาที ถึง 99 รายการ แบ่งเป็นรายการส่งเสริมการขายของ AIS จำนวน 66 รายการ และ DTAC จำนวน 33 รายการ ซึ่งเป็นอัตราที่เกินกว่าที่ประกาศ กสทช. อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 กำหนดไว้ แม้ว่า สำนักงาน กสทช. จะได้ทำหนังสือหนังสือแจ้งทั้ง 2 บริษัทให้ปฏิบัติตามประกาศก่อนหน้านี้แล้ว แต่ก็ได้รับคำชี้แจงว่า บางรายการที่ยังไม่สามารถระงับได้ในทันที เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าเดิมยังใช้บริการอยู่

กระทั่งต้นปี 2557 สำนักงาน กสทช. ก็ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาและกำหนดจำนวนค่าปรับทางปกครอง เพื่อกำหนดอัตราค่าปรับกรณีที่บริษัท AIS และ DTAC ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนอีกครั้งลงวันที่ 25 เม.ย. 2557 พร้อมกำหนดค่าปรับทางปกครองให้ทราบหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในวันที่ 16 พ.ค. 2557 แต่ก็ยังพบการฝ่าฝืน


______________________________
กสทช. ลงดาบปรับเอไอเอส-ดีแทค ฐานคิดค่าบริการ 2G เกิน 99 สต.


       กสทช.สั่งปรับ เอไอเอส 1.8 แสนบาทต่อวัน และดีแทค 1.5 แสนบาทต่อวัน ฐานผิดกำหนดอัตราขั้นสูงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงไม่เกิน 99 สตางค์ต่อนาที มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2557
     
       นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวว่า กรณีนี้เป็นความพยายามของ กสทช. ที่จะบังคับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ทั้ง 2 รายที่จะต้องกำหนดอัตราค่าบริการของบริการประเภทเสียงในระบบ 2G ไว้ที่กรอบไม่เกิน 99 สตางค์ต่อนาที ซึ่งมีการออกประกาศบังคับไว้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2555
     
       โดยสาระสำคัญของประกาศ กำหนดให้รายการส่งเสริมการขายบริการประเภทเสียงที่ออกใหม่ต้องไม่เกิน 99 สต. ส่วนรายการส่งเสริมการขายเดิมที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้ว ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2555 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังสิ้นปี 2555 สำนักงาน กสทช. ยังคงตรวจพบว่ามีรายการส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บค่าบริการเกินอัตราที่กำหนดถึง 99 รายการ แบ่งเป็นรายการส่งเสริมการขายของเอไอเอส จำนวน 66 รายการ และดีแทค จำนวน 33 รายการ ซึ่งต่อมา สำนักงาน กสทช. ก็ได้ทำหนังสือแจ้งทั้ง 2 บริษัทให้ปฏิบัติตามประกาศ แต่ก็ได้รับคำชี้แจงว่า บางรายการที่ยังไม่สามารถระงับได้ในทันที เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าเดิมยังใช้บริการอยู่
     
       กระทั่งต้นปี 2557 สำนักงาน กสทช. ก็ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาและกำหนดจำนวนค่าปรับทางปกครอง เพื่อกำหนดอัตราค่าปรับกรณีที่ทั้ง 2 บริษัท ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ หลังจากนั้นสำนักงาน กสทช. ก็ได้ทำหนังสือลงวันที่ 25 เมษายน 2557 แจ้งเตือนทั้ง 2 บริษัทอีกครั้ง โดยได้มีการกำหนดค่าปรับทางปกครองให้ทราบหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป แต่ปรากฏว่า ทั้ง 2 บริษัทต่างยังทำการฝ่าฝืนต่อไป ดังนั้น ล่าสุดนี้ สำนักงาน กสทช. โดยเลขาธิการ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ จึงได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ให้ เอไอเอส ชำระค่าปรับในอัตราวันละ 186,669 บาท ส่วน ดีแทค ชำระค่าปรับในอัตราวันละ 157,947 บาท
     
       “ที่ผ่านมา บริษัทไม่ทำตาม โดยมีการคิดค่าบริการเกินอัตราขั้นสูงที่กำหนดมาโดยตลอด ซึ่งจากการที่สำนักงาน กสทช. ตรวจรายการส่งเสริมการขายก็พบ และยังมีกรณีที่ผู้ใช้บริการร้องเรียนเข้ามาอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ประชุม กทค. พิจารณาแล้วก็บอกว่าบริษัททำผิด ต้องคืนเงินที่คิดเกินให้ผู้ร้องเรียนเป็นการเยียวยาเฉพาะกรณีไป การสั่งปรับเพื่อบังคับให้บริษัททำให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะส่งผลคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมมากกว่า อย่างไรก็ตาม คงต้องติดตามให้มีการปรับกันจริงๆ ด้วย แต่เราไม่ได้อยากได้เงิน เพียงแต่อยากให้เกิดสภาพการบังคับเพื่อให้บริษัทยอมปฏิบัติให้ถูกต้อง”
     
       นายประวิทย์ กล่าวทิ้งท้ายว่า หากพบว่าผู้บริโภคยังคงถูกคิดค่าบริการเกินก็สามารถโต้แย้งบริษัทได้ทันที เพราะเท่ากับเรื่องนี้ชี้ชัดแล้วว่า บริษัททำเช่นนั้นไม่ได้ เป็นการผิดกฎหมาย หรือหากโต้แย้งไม่เป็นผลก็สามารถร้องเรียนเข้ามาที่สำนักงาน กสทช. ได้
     

http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9570000084869

________________________________Saturday, 26 July, 2014 - 00:00
กสทช.จัดงานวันสื่อสารไทย หมอลี่สั่งปรับเอไอเอส-ดีแทคคิดค่าโทรเกิน99สต./นาที
  กสทช.จัดงานยักษ์วันสื่อสารแห่งชาติ 2-4 ส.ค.นี้ ดึงเอกชนร่วมงานทั้งช่องทีวีดิจิตอล-ค่ายมือถือ จัดโปรโมชั่นลดสินค้ามากมาย สั่งปรับเอไอเอส ดีแทค คิดค่าโทร.แพง
    พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่มีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ส.ค.57 นี้ ที่สำนักงาน กสทช.กรุงเทพฯ เพื่อแสดงศักยภาพการสื่อสารของประเทศที่มีประวัติศาสตร์การพัฒนาด้านการสื่อสารมายาวนาน รวมทั้งเผยแพร่ความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมการสื่อสารของประเทศในปัจจุบัน
    ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ในงานวันสื่อสารแห่งชาติใช้งบประมาณในการจัดงานประมาณ 5 ล้านบาท บริเวณอาคารหอประชุม ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1.การแสดงเทคโนโลยีล้ำสมัยจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล 2.นิทรรศการเทิดพระเกียรติ นำเสนอความสำคัญ ประวัติความเป็นมา เหตุการณ์สำคัญของการสื่อสารที่ผ่านมาของไทย และ 3.จัดแสดงสินค้าและอุปกรณ์ อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรทัศน์และกล่องรับสัญญาณระบบดิจิตอลในราคาพิเศษหรือเท่าราคาคูปองส่วนลดซื้ออุปกรณ์ทีวีดิจิตอลที่จะแจก 690 บาท นอกจากนี้จะมีการนำเสนอวิสัยทัศน์อนาคตของประเทศไทยในการจัดสรรคลื่นความถี่ของประเทศ ทั้งการพัฒนากิจการวิทยุ โทรทัศน์ระบบดิจิตอลและความพร้อมในการเปิดบริการเทคโนโลยี 4 จีแอลทีอี
    "อยากเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมชมนิทรรศการ ในงานนอกจากจะมีสินค้าจากผู้ประกอบการมาวางจำหน่ายในราคาถูก โดยกล่องรับสัญญาณดิจิตอล ดีวีบี-ทีทู ที่นำมาร่วมในงานเป็นกล่องที่ได้มาตรฐาน และมีราคาเริ่มต้นที่ 690 บาท ตามมูลค่าของคูปองที่ กสทช.สนับสนุน ยังมีการจัดกิจกรรมจากค่ายมือถือมากมาย รวมทั้งจะมีศิลปินดาราจากช่องทีวีต่างๆ มาร่วมงาน" นายฐากรกล่าว
    ด้านนายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 17 ก.ค.57 ถึง บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) กรณีมีการเรียกเก็บอัตราค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ ระบบ 2 จี สูงเกินกว่าอัตราที่กำหนด 99 สต./นาที โดยได้กำหนดให้ AIS ชำระค่าปรับในอัตราวันละ 186,669 บาท ส่วน DTAC ให้ชำระค่าปรับในอัตราวันละ 157,947 บาท
    “ที่ผ่านมาบริษัทไม่ทำตาม โดยมีการคิดค่าบริการเกินอัตราขั้นสูงที่กำหนดมาโดยตลอด ซึ่งจากการที่สำนักงาน กสทช.ตรวจรายการส่งเสริมการขายก็พบ และยังมีกรณีที่ผู้ใช้บริการร้องเรียนเข้ามาอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ประชุม กทค.พิจารณาแล้วก็บอกว่าบริษัททำผิด ต้องคืนเงินที่คิดเกินให้ผู้ร้องเรียน เป็นการเยียวยาเฉพาะกรณีไป การสั่งปรับเพื่อบังคับให้บริษัททำให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะส่งผลคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมมากกว่า อย่างไรก็ตาม คงต้องติดตามให้มีการปรับกันจริงๆ ด้วย แต่เราไม่ได้อยากได้เงิน เพียงแต่อยากให้เกิดสภาพการบังคับเพื่อให้บริษัทยอมปฏิบัติให้ถูกต้อง" นายประวิทย์กล่าว.

http://www.thaipost.net/news/260714/93664


_____________________________กสทช. สั่งปรับ AIS 1.8 แสน/วัน Dtac 1.5 แสนต่อวัน ฐานคิดค่าโทร 2G เกิน 99 สตางค์นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2557 สำนักงาน กสทช. โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) ชำระค่าปรับในอัตราวันละ 186,669 บาท และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) ชำระค่าปรับในอัตราวันละ 157,947 บาท

เนื่องจากสำนักงาน กสทช. ได้ตรวจพบว่า ทั้ง 2 บริษัทการเก็บค่าบริการในระบบ 2G เกิน 99 สตางค์ต่อนาที ถึง 99 รายการ แบ่งเป็นรายการส่งเสริมการขายของ AIS จำนวน 66 รายการ และ DTAC จำนวน 33 รายการ ซึ่งเป็นอัตราที่เกินกว่าที่ประกาศ กสทช. อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 กำหนดไว้ แม้ว่า สำนักงาน กสทช. จะได้ทำหนังสือหนังสือแจ้งทั้ง 2 บริษัทให้ปฏิบัติตามประกาศก่อนหน้านี้แล้ว แต่ก็ได้รับคำชี้แจงว่า บางรายการที่ยังไม่สามารถระงับได้ในทันที เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าเดิมยังใช้บริการอยู่

กระทั่งต้นปี 2557 สำนักงาน กสทช. ก็ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาและกำหนดจำนวนค่าปรับทางปกครอง เพื่อกำหนดอัตราค่าปรับกรณีที่บริษัท AIS และ DTAC ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนอีกครั้งลงวันที่ 25 เม.ย. 2557 พร้อมกำหนดค่าปรับทางปกครองให้ทราบหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในวันที่ 16 พ.ค. 2557 แต่ก็ยังพบการฝ่าฝืน

"ที่ผ่านมาบริษัทไม่ทำตาม โดยมีการคิดค่าบริการเกินอัตราขั้นสูงที่กำหนดมาโดยตลอด ซึ่งจากการที่สำนักงาน กสทช. ตรวจรายการส่งเสริมการขายก็พบ และยังมีกรณีที่ผู้ใช้บริการร้องเรียนเข้ามาอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ประชุม กทค. พิจารณาแล้วก็บอกว่าบริษัททำผิด ต้องคืนเงินที่คิดเกินให้ผู้ร้องเรียน เป็นการเยียวยาเฉพาะกรณีไป การสั่งปรับเพื่อบังคับให้บริษัททำให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะส่งผลคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมมากกว่า อย่างไรก็ตาม คงต้องติดตามให้มีการปรับกันจริงๆ ด้วย แต่เราไม่ได้อยากได้เงิน เพียงแต่อยากให้เกิดสภาพการบังคับเพื่อให้บริษัทยอมปฏิบัติให้ถูกต้อง" นายประวิทย์กล่าวและว่า

หากผู้บริโภคยังพบว่าถูกคิดค่าบริการเกินก็สามารถโต้แย้งบริษัทได้ทันที เพราะเท่ากับเรื่องนี้ชี้ชัดแล้วว่าบริษัททำเช่นนั้นไม่ได้ เป็นการผิดกฎหมาย หรือหากโต้แย้งไม่เป็นผลก็สามารถร้องเรียนเข้ามาที่สำนักงาน กสทช. ได้


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1406281304

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.