Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 สิงหาคม 2557 ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศที่โดนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (ไฟร์อาย) โดนหนัก!! ธนาคาร ไฟแนนซ์ ธุรกิจประกันภัย อุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก

ประเด็นหลัก


   นายวัชรสิทธิ์ สันติสุขนิรันดร์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ไฟร์อาย อิงค์ กล่าวว่า ไฟร์อายตั้งขึ้นมาเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้า ในการเข้าไปดูแลภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ ที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีมงานที่จะคอยให้คำปรึกษา และวิธีการป้องกัน แก้ไขให้แก่ลูกค้าแบบ 24 ชั่วโมง 7 วัน รวมไปถึงการวางระบบป้องกันให้แก่ลูกค้าที่ต้องการ
   
       “กลุ่มลูกค้าของไฟร์อายในปัจจุบันจะอยู่ที่ฝั่งของ ธนาคาร ไฟแนนซ์ ธุรกิจประกันภัย อุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก แต่เชื่อว่าด้วยรูปแบบของการโจมตีที่รุนแรงขึ้นส่งผลให้ท้ายที่สุดแล้ว ทุกธุรกิจที่ต้องการปกป้องข้อมูลจำเป็นต้องหันมาลงทุนในการป้องกัน APT"
   
       โดยจากการสำรวจล่าสุดของทางไฟร์อายในช่วงครึ่งปีแรก พบว่าประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีภัยจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของ APT (Advance Persistent Threat) ทำให้โปรแกรมป้องกันไวรัสทั่วไปไม่สามารถป้องกันได้ นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า มีความพยายามโจมตีถี่ขึ้นจาก APT ในภูมิภาคนี้ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลก โดยเฉพาะในไต้หวัน เกาหลีใต้ และฮ่องกง ที่ถูกโจมตีอย่างหนัก และที่สำคัญจากการตรวจพบว่ากว่า 60% ของภัยคุกคามมาจากอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย


______________________________
ไฟร์อาย เผยไทยติด 1 ใน 10 ประเทศโดนภัยคุกคามในรูปแบบ APT       ไฟร์อาย ชี้ไทยเริ่มติด 1 ใน 10 ประเทศที่โดนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แนะองค์กรธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูล เร่งลงทุนเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น
     
       นายวัชรสิทธิ์ สันติสุขนิรันดร์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ไฟร์อาย อิงค์ กล่าวว่า ไฟร์อายตั้งขึ้นมาเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้า ในการเข้าไปดูแลภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ ที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีมงานที่จะคอยให้คำปรึกษา และวิธีการป้องกัน แก้ไขให้แก่ลูกค้าแบบ 24 ชั่วโมง 7 วัน รวมไปถึงการวางระบบป้องกันให้แก่ลูกค้าที่ต้องการ
     
       “กลุ่มลูกค้าของไฟร์อายในปัจจุบันจะอยู่ที่ฝั่งของ ธนาคาร ไฟแนนซ์ ธุรกิจประกันภัย อุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก แต่เชื่อว่าด้วยรูปแบบของการโจมตีที่รุนแรงขึ้นส่งผลให้ท้ายที่สุดแล้ว ทุกธุรกิจที่ต้องการปกป้องข้อมูลจำเป็นต้องหันมาลงทุนในการป้องกัน APT"
     
       โดยจากการสำรวจล่าสุดของทางไฟร์อายในช่วงครึ่งปีแรก พบว่าประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีภัยจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของ APT (Advance Persistent Threat) ทำให้โปรแกรมป้องกันไวรัสทั่วไปไม่สามารถป้องกันได้ นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า มีความพยายามโจมตีถี่ขึ้นจาก APT ในภูมิภาคนี้ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลก โดยเฉพาะในไต้หวัน เกาหลีใต้ และฮ่องกง ที่ถูกโจมตีอย่างหนัก และที่สำคัญจากการตรวจพบว่ากว่า 60% ของภัยคุกคามมาจากอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย
     
       ขณะที่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่โดนโจมตีมากเป็น 5 อันดับแรก คือ กลุ่มธุรกิจบริการ ที่ปรึกษา และตัวแทนจำหน่าย กลุ่มภาครัฐ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบันเทิง และกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งในไทยถือว่ามีจำนวนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูกโจมตีมากที่สุด รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
     
       “ด้วยการโจมตีของ APT ที่มีการเลือกเป้าหมายในการโจมตีชัดเจน ทำให้อาชญากรทางคอมพิวเตอร์ต้องหาทุกวิถีทางในการโจมตี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีรูปแบบการป้องกันเฉพาะตามแต่ละรูปแบบขององค์กร"
     
       อย่างไรก็ ตาม เนื่องจากภัยคุกคามแบบ APT ถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จึงทำให้ยังไม่มีการคาดการณ์มูลค่าตลาดของการลงทุนในการป้องกันภัยคุกคามแบบนี้ แต่จากเป้าหมายของไฟร์อายในปีนี้ที่ตั้งเป้ารายได้ไว้กว่า 400 ล้านเหรียญ ทำให้เชื่อว่าตลาดนี้ยังมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นอีก
     
       ปัจจุบัน ไฟร์อาย มีสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่สิงคโปร์ ทำตลาดใน 15 ประเทศ โดยมีศูนย์วิจัยหลักอยู่ที่สิงคโปร์ อินเดีย และญี่ปุ่น ส่วนศูนย์พัฒนาจะอยู่ที่ บังกาลอร์ ประเทศ อินเดีย ส่วนในประเทศไทยทำตลาดผ่านดิสทริบิวเตอร์ 2 รายคือ พาร์ทเนอร์ลิงก์ เน็ตเวิร์ก และยิบอินซอย โดยมีลูกค้ารายใหญ่อย่างธนาคารแห่งประเทศไทย
     

http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000095650

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.