Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 สิงหาคม 2557 Google เปิดตัวโครงการ “Women Will เธอทำได้ด้วยอินเทอร์เน็ต จัดขึ้นเพื่อมีส่วนร่วมกับผู้หญิงไทยในพื้นที่ห่างไกลไปจนถึงชุมชนท้องถิ่น เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นหลัก


โครงการ Women Will: เธอทำได้ด้วยอินเทอร์เน็ต จัดขึ้นเพื่อมีส่วนร่วมกับผู้หญิงไทยในพื้นที่ห่างไกลไปจนถึงชุมชนท้องถิ่น ด้วยกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การพบปะตัวบุคคลไปจนถึงการฝึกอบรมออนไลน์  โดยผู้หญิงเหล่านี้จะได้รับโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย พร้อมไปกับการเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อพัฒนาตนเองและทักษะการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้หญิงที่ไม่เคยเข้าถึงหรือใช้อินเทอร์เน็ตน้อยที่สุดจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่


______________________________
Google เปิดตัวโครงการ “Women Will: เธอทำได้ด้วยอินเทอร์เน็ต”Google ประเทศไทยประกาศการเปิดตัวโครงการ “Women Will: เธอทำได้ด้วยอินเทอร์เน็ต” ด้วยความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัทอินเทล ประเทศไทย จำกัด เพื่อส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพของสตรีไทยในพื้นที่ชนบทจำนวนกว่า 1 ล้านคน และเพิ่มคุณภาพชีวิตสตรีไทยโดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสนับสนุน   จากผลวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับผู้หญิงและเทคโนโลยีในประเทศไทย โดย TNS พบว่าอุปสรรค์ใหญ่ที่สุดในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ต คือการขาดความรู้ว่ามีข้อมูลที่ประโยชน์อยู่ในโลกออนไลน์และจะใช้คุณประโยชน์ของข้อมูลเหล่านั้นในการดำเนินขีวิตประจำวันอย่างไร


โครงการ Women Will: เธอทำได้ด้วยอินเทอร์เน็ต จัดขึ้นเพื่อมีส่วนร่วมกับผู้หญิงไทยในพื้นที่ห่างไกลไปจนถึงชุมชนท้องถิ่น ด้วยกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การพบปะตัวบุคคลไปจนถึงการฝึกอบรมออนไลน์  โดยผู้หญิงเหล่านี้จะได้รับโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย พร้อมไปกับการเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อพัฒนาตนเองและทักษะการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้หญิงที่ไม่เคยเข้าถึงหรือใช้อินเทอร์เน็ตน้อยที่สุดจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
นางสาวพรทิพย์ กองชุน หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google  ประเทศไทย กล่าวว่า “อินเทอร์เน็ต คือ แพลตฟอร์มเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคน ไม่จำกัดเพศ วัย ศาสนา การศึกษาหรือสถานะทางเศรษฐกิจ เราเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตสามารถเพิ่มทักษะและสร้างโอกาสใหม่ๆ แก่สตรีในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถของพวกเธอ เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้กับชีวิตในอนาคต ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรทั้งหลาย ทำให้เรามั่นใจอย่างยิ่งว่า โครงการ Women Will เธอทำได้ด้วยอินเทอร์เน็ต จะช่วยส่งเสริมสตรีไทยให้ได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มศักยภาพ รู้ซึ้งถึงความสามารถของตนเอง พร้อมเป็นเเรงบันดาลใจแก่ผู้หญิงคนอื่นๆ”

Google และพันธมิตรมุ่งนำเสนอพันธกิจหลักสี่ประการ ได้แก่
1.    สนับสนุนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
2.    สร้างการตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ต่างๆ ของการใช้อินเทอร์เน็ต
3.    ให้องค์ความรู้การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะที่จำเป็น
4.    ส่งเสริมชุมชนออนไลน์ของผู้หญิงที่เข็มเเข็ง เพื่อแบ่งปันและเป็นแรงบันดาลใจ
“ดิฉันมั่นใจว่าการทำงานร่วมกับพันธมิตรในโครงการ Women Will นี้จะช่วยให้ผู้หญิงไทยได้ใช้พลังและศักยภาพของอินเทอร์เน็ตได้เต็มที่ และยังช่วยให้พวกเธอได้ตระหนักถึงศักยภาพและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงคนอื่นๆ เพื่อทำในสิ่งที่ดีเพื่อตัวเองและสังคมต่อไป” นางสาวพรทิพย์กล่าวเพิ่มเติม


http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=243419:google--women-will-&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.