Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 มิถุนายน 2557 (ปฏิบัติการคสช.ล้างบางการสื่อสาร) สหภาพ CAT เข้าพบ คสช. อ้างความมั่นคงของรัฐ!! ยึดคลื่น 800 (806-811 MHz/851-856 MHz Block 2,4,8,9) และ 1800 เป็นของรัฐ


ประเด็นหลัก
และเพื่อความ มั่นคง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ คสช. ควรอนุญาตให้สิทธิ กสท ใช้คลื่นความถี่ย่าน 800 MHz (806-811 MHz/851-856 MHz Block 2,4,8,9) เพื่อให้บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ Trunked Mobile และคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่ กสท ได้รับอนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลขเพื่อความมั่นคงของรัฐต่อไป

______________________________________


สหภาพ กสทฯ เข้าพบ คสช. ให้ตรวจสอบบอร์ดพร้อมขอสิทธิบริหารคลื่น 1800 MHz


รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2557 ตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้เดินทางไปยังกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อยื่นหนังสือขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้พิจารณาการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และที่ปรึกษา และยกเลิกการใช้เงินเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น ของบอร์ด กรรมการผู้จัดการใหญ่ และที่ปรึกษา รวม 14 คน ระหว่างวันที่ 6 - 16 กรกฎาคม 2557 โดยใช้งบประมาณ 11,411,300.00 บาท

สาระสำคัญของหนังสือที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสทฯ ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัท ได้รับการแต่งตั้งมาจากการเมืองรัฐบาลชุดที่ผ่านมาซึ่งมีความใกล้ชิด และความสัมพันธ์ กับนักการเมืองแต่ละกลุ่มแต่ละพรรค ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการให้บริการ ไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร เพื่อให้การปรับเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ เป็นไปตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บอร์ด กสท ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลและพรรคการเมืองก่อนหน้านั้น ควรแสดงสปิริตลาออกทั้งคณะ เพื่อเปิดทางให้มีการเปลี่ยนแปลง

ขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่คนปัจจุบัน ได้ว่าจ้างมา 2 ปีแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏผลงานตามที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ หรือประโยชน์ต่อองค์กร ไม่มีการสร้างรายได้ เพื่อทดแทนรายได้สัมปทานที่หมดไป และการบริหารงานที่ผ่านมาเกิดปัญหามากมาย เช่น กรณีปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานบุคคล จัดคนไม่เหมาะสมกับงาน ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร ไม่มีการวางแผนในการตรวจสอบและการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินตามสัญญาสัมปทานระหว่างบริษัท ทรู มูฟ และบริษัท ดีพีซี ทำให้ กสท ไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพย์สินที่ควร

และเพื่อความมั่นคง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ คสช. ควรอนุญาตให้สิทธิ กสท ใช้คลื่นความถี่ย่าน 800 MHz (806-811 MHz/851-856 MHz Block 2,4,8,9) เพื่อให้บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ Trunked Mobile และคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่ กสท ได้รับอนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลขเพื่อความมั่นคงของรัฐต่อไปhttp://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1403690923

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.