Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 สิงหาคม 2557 เกมต่อเกม!! กสทช.บีบช่อง3ออริจินัลทางอ้อม!! กำหนดให้ทุกแพลตฟอร์มต้องเรียงเลขช่อง 1-36 เหมือนกล่องทีวีดิจิทัล (หลัง TRUE ฟ้อง กสทช. ศาลปกครองกรณีเรียงช่องซึ่งอยู่ในระหว่างศาล)

ประเด็นหลัก

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า การประชุมบอร์ดวันที่ 25 ส.ค. มีมติออกประกาศฉบับใหม่เพื่อยกเลิกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 และกำหนดให้ทุกแพลตฟอร์มต้องเรียงเลขช่อง 1-36 เหมือนกล่องทีวีดิจิทัล โดยหลังจากนี้จะนำไปรับฟังความเห็นสาธารณะ และคาดว่าประกาศฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ในเดือน พ.ย.

ทั้งนี้ หลังประกาศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จะส่งผลให้ช่อง 3 ออริจินัล ซึ่งเคยประจำอยู่เลข 1 ของกล่องดาวเทียมและเพย์ทีวีจะไม่สามารถอยู่ที่เลข 1 ได้อีกต่อไป โดยประกาศฉบับใหม่กำหนดให้ดาวเทียมและเพย์ทีวีสามารถเลือกรายการของตัวเองไว้ที่ช่อง 37-60 ได้ แต่ช่อง 3 สามารถนำรายการบนอะนาล็อกไปออกอากาศคู่ขนานบนช่องดิจิทัล 3 ช่องใหม่ที่ประมูลมาได้  คือ ช่อง 13 ช่อง 28 และ ช่อง 33

นอกจากนี้ บอร์ดยังมีมติไม่ขยายเวลาการเป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปของช่องอะนาล็อก หลังจากระยะเวลาดังกล่าวที่เคยขยาย 100 วันก่อนหน้านี้จะสิ้นสุดในวันที่1 ก.ย. เนื่องจากระบบอะนาล็อกเดิมสามารถออกอากาศได้ทุกแพลตฟอร์มตามประกาศฉบับที่ 27 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)______________________________
กสท.ออกประกาศเรียงเลขช่องทีวีดิจิตอลใหม่ตรงกันทุกแพลตฟอร์ม


ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ยกเลิกประกาศการจัดเรียงช่อง และเตรียมออกประกาศฉบับใหม่ ส่งผลให้ทีวีดิจิตอล ช่อง 1 ถึง 36 มีเลขตรงกันทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งคาดว่ามีผลบังคับใช้พฤศจิกายนนี้...

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2557 พันเอกนที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสท. ยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ 2556 และออกประกาศฉบับใหม่ สืบเนื่องจากทรู วิชั่นส์กรุ๊ป ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้เพิกถอนประกาศ กสทช. ซึ่งศาลรับคำฟ้องและขอให้เพิกถอนประกาศ โดยกำหนดให้ทุกแพลตฟอร์มต้องเรียงเลขช่อง 1 ถึง 36 เหมือนกล่องทีวีดิจิตอล ซึ่งหลังจากนี้จะนำไปรับฟังความเห็นสาธารณะ และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้

หลังประกาศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จะส่งผลให้ช่อง 3 ในระบบอะนาล็อก ที่เคยอยู่เลข 1 ของกล่องดาวเทียมและทีวีบอกรับสมาชิก หรือ เพย์ทีวี จะไม่สามารถอยู่ที่เลข 1 ได้อีกต่อไป โดยประกาศฉบับใหม่กำหนดให้ดาวเทียมและเพย์ทีวีสามารถเลือกรายการของตัวเองไว้ที่ช่อง 37-60 ได้ แต่ช่อง 3 สามารถนำรายการบนอะนาล็อกไปออกอากาศคู่ขนานบนช่องดิจิตอล 3 ช่องใหม่ที่ประมูลมาได้ คือ ช่อง 13 ช่อง 28 และ ช่อง 33

นอกจากนี้ บอร์ดยังมีมติไม่ขยายเวลาการเป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปของช่องอะนาล็อก หลังจากระยะเวลาดังกล่าวที่เคยขยาย 100 วัน ก่อนหน้านี้จะสิ้นสุดในวันที่ 1 กันยายน เนื่องจากระบบอะนาล็อกเดิมสามารถออกอากาศได้ทุกแพลตฟอร์มตามประกาศฉบับที่ 27 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.

สำหรับ ประกาศ คสช. ฉบับที่ 27 นั้น กำหนดผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบอะนาล็อก คือ ช่อง 3 5 7 9 11 และไทยพีบีเอส สามารถออกอากาศรายการได้ตามปกติผ่านโครงข่ายดาวเทียมและเพย์ทีวี ซึ่งบอร์ดกสท. รับทราบในเรื่องนี้ แต่ยังไม่ได้พิจารณาว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร และขอให้บอร์ดกสท.ทุกคนอย่าเพิ่งตีความ

ขณะที่ ขั้นตอนการออกอากาศของ 12 สถานีโทรทัศน์ที่ได้รับการอนุญาตจากคสช. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ให้ทั้ง 12 สถานีส่งชื่อสถานีพร้อมผังรายการใหม่มาที่กสท. โดยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอไม่ให้มีรายการเกี่ยวกับการเมือง ซึ่งบอร์ดกสท. จะพิจารณาอนุญาตออกอากาศอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

สำหรับ สถานีโทรทัศน์ที่เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้ว เช่น เอเอสทีวี เป็น นิวส์วัน บลูสกาย เป็น ฟ้าวันใหม่ เอเชียอัพเดท เป็น โอเพ่นทีวี เป็นต้น ขณะที่ สถานีโทรทัศน์อีก 9 ช่อง ประกอบด้วย สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอ็มวี 5 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมดีเอ็นเอ็น สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมยูดีดี สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีแอนด์พี สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมโฟร์แชนแนล สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอฟเอ็มทีวี สถานีดาวเทียมฮอตทวี สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเร็สคิ้ว และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูประเทศ หรือ คปท.http://www.thairath.co.th/content/445724


_________________________


บอร์ดกสท.บีบช่อง3ออริจินัลเข้าระบบเรียงช่อง


บอร์ดกสท.จี้ช่อง 3 เข้าระบบเรียงช่อง ห้ามออนแอร์หมายเลข 1 ตั้งแต่ เดือน พ.ย. เป็นต้นไป

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า การประชุมบอร์ดวันที่ 25 ส.ค. มีมติออกประกาศฉบับใหม่เพื่อยกเลิกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 และกำหนดให้ทุกแพลตฟอร์มต้องเรียงเลขช่อง 1-36 เหมือนกล่องทีวีดิจิทัล โดยหลังจากนี้จะนำไปรับฟังความเห็นสาธารณะ และคาดว่าประกาศฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ในเดือน พ.ย.

ทั้งนี้ หลังประกาศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จะส่งผลให้ช่อง 3 ออริจินัล ซึ่งเคยประจำอยู่เลข 1 ของกล่องดาวเทียมและเพย์ทีวีจะไม่สามารถอยู่ที่เลข 1 ได้อีกต่อไป โดยประกาศฉบับใหม่กำหนดให้ดาวเทียมและเพย์ทีวีสามารถเลือกรายการของตัวเองไว้ที่ช่อง 37-60 ได้ แต่ช่อง 3 สามารถนำรายการบนอะนาล็อกไปออกอากาศคู่ขนานบนช่องดิจิทัล 3 ช่องใหม่ที่ประมูลมาได้  คือ ช่อง 13 ช่อง 28 และ ช่อง 33

นอกจากนี้ บอร์ดยังมีมติไม่ขยายเวลาการเป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปของช่องอะนาล็อก หลังจากระยะเวลาดังกล่าวที่เคยขยาย 100 วันก่อนหน้านี้จะสิ้นสุดในวันที่1 ก.ย. เนื่องจากระบบอะนาล็อกเดิมสามารถออกอากาศได้ทุกแพลตฟอร์มตามประกาศฉบับที่ 27 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

สำหรับประกาศ คสช. ฉบับที่ 27 นั้น กำหนดผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบอะนาล็อก คือ ช่อง 3 5 7 9 11 และไทยพีบีเอสสามารถออกอากาศรายการได้ตามปกติผ่านโครงข่ายดาวเทียมและเพย์ทีวี ซึ่งบอร์ดกสท. รับทราบในเรื่องนี้ แต่ยังไม่ได้หารือว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร และขอให้กรรมการทุกคนอย่าตีความในเรื่องนี้เอง

ขณะที่ขั้นตอนการออกอากาศของ 12 สถานีโทรทัศน์ที่ได้รับการอนุญาตจากคสช. เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่ผ่านมา ให้ทั้ง 12 สถานีนำส่งชื่อสถานีพร้อมผังรายการใหม่มาที่กสท. โดยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอไม่ให้มีรายการเกี่ยวกับการเมือง ซึ่งบอร์ดกสท. จะพิจารณาอนุญาตออกอากาศอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ตาม สถานีโทรทัศน์ที่เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้ว เช่น เอเอสทีวี เป็น นิวส์วัน บลูสกาย เป็น ฟ้าวันใหม่ เอเชียอัพเดท เป็น โอเพ่น ทีวี เป็นต้น

ขณะที่สถานีโทรทัศน์อีก 9 ช่อง ประกอบด้วย สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอ็มวี 5 / สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมดีเอ็นเอ็น / สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมยูดีดี / สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีแอนด์พี / สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมโฟร์แชนแนล/ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอฟเอ็มทีวี / สถานีดาวเทียมฮอตทวี /สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเร็สคิ้ว และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูประเทศ (คปท.)


http://www.posttoday.com/ดิจิตอลไลฟ์/314519/บอร์ดกสท-บีบช่อง3ออริจินัลเข้าระบบเรียงช่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.