Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

01 กันยายน 2557 jasmine( พ่อ 3BBและ MONO ) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับสำเนาคำฟ้องจากศาล ซึ่งคำฟ้องดังกล่าวมีธนาคารเมกะสากลพาณิชย์, ชินฮานแบงก์, ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกกิ้ง คอร์ปอเรชั่นและบริษัท บริหารสินทรัพย์ไทย (เอ) เป็นโจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้บริษัทฯ ชำระหนี้108 ล้านบาท, 418 ล้านบาท, 3.7 ล้านเหรียญสหรัฐและ 1,211.4 ล้านเยนญี่ปุ่น, 13.2 ล้านเหรียญสหรัฐและ 524.4 ล้านเยนญี่ปุ่น ตามลำดับ

ประเด็นหลัก


น.ส.สายใจ คีตสิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS)  เปิดเผยว่า  บริษัทฯ ได้รับสำเนาคำฟ้องจากศาล ซึ่งคำฟ้องดังกล่าวมีธนาคารเมกะสากลพาณิชย์, ชินฮานแบงก์, ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกกิ้ง คอร์ปอเรชั่นและบริษัท บริหารสินทรัพย์ไทย (เอ) เป็นโจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้บริษัทฯ ชำระหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเป็นเงิน 108 ล้านบาท, 418 ล้านบาท, 3.7 ล้านเหรียญสหรัฐและ 1,211.4 ล้านเยนญี่ปุ่น, 13.2 ล้านเหรียญสหรัฐและ 524.4 ล้านเยนญี่ปุ่น ตามลำดับ รวมเป็นเงิน 1,596 ล้านบาท______________________________
เจ้าหนี้4รายยื่นฟ้องจัสมินคืนหนี้


จัสมินฯ เผยถูกเจ้าหนี้ 4 ราย ยื่นฟ้องศาลทวงหนี้เงินกู้ ลั่นเตรียมหาข้อเท็จจริงต่อสู้คดีเต็มที่

น.ส.สายใจ คีตสิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS)  เปิดเผยว่า  บริษัทฯ ได้รับสำเนาคำฟ้องจากศาล ซึ่งคำฟ้องดังกล่าวมีธนาคารเมกะสากลพาณิชย์, ชินฮานแบงก์, ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกกิ้ง คอร์ปอเรชั่นและบริษัท บริหารสินทรัพย์ไทย (เอ) เป็นโจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้บริษัทฯ ชำระหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเป็นเงิน 108 ล้านบาท, 418 ล้านบาท, 3.7 ล้านเหรียญสหรัฐและ 1,211.4 ล้านเยนญี่ปุ่น, 13.2 ล้านเหรียญสหรัฐและ 524.4 ล้านเยนญี่ปุ่น ตามลำดับ รวมเป็นเงิน 1,596 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อเตรียมต่อสู้คดีอย่างเต็มที่แล้ว โดยเบื้องต้นพบว่าหนี้ทั้งหมดที่นำมาฟ้องนี้มาจากมูลหนี้ที่เคยมีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัท ฯ ซึ่งธนาคารเมกะสากลพาณิชย์, ชินฮานแบงค์และบริษัท บริหารสินทรัพย์ไทย (เอ) มิได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ เนื่องจากการที่ศาลฎีกามีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่มาของการฟ้องคดีทั้งหมดนั้น ศาลฎีกามิได้มีคำสั่งเรื่องที่บริษัทฯ จะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไว้เป็นประการหนึ่งประการใดเลย คำสั่งของศาลฎีกาจึงมิได้มีผลทางกฎหมายชัดแจ้งและเด็ดขาดให้บริษัทฯ ต้องชำระหนี้ทั้งหมดตามจำนวนและข้ออ้างที่ระบุในคำฟ้องแต่อย่างใด

นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่จะต้องนำเอกสารหลักฐานมาพิสูจน์ในศาลให้เห็นชัดแจ้งทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและจำนวนหนี้ตามคำฟ้องดังกล่าว

 "บริษัทฯ เตรียมจะนำเสนอข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายประกอบอื่นๆ หลายประการต่อศาล เพื่อแสดงให้เห็นว่าคำฟ้องของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย"น.ส.สายใจ กล่าว

http://www.posttoday.com/เศรษฐกิจ-หุ้น/ข่าวหุ้น-ทองคำ/315356/เจ้าหนี้4รายยื่นฟ้องจัสมินคืนหนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.