Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 กันยายน 2557 SIPA และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณสุขข้อมูลส่วนบุคคลยุคใหม่ หรือ PHR โดยนำไอทีเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขตามนโยบาย สมาร์ท เฮลล์ สร้างการแข่งขันเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับการเปิดประชมอาเซียน (เออีซี) ใน ปี 2558

ประเด็นหลัก

นายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณสุขข้อมูลส่วนบุคคลยุคใหม่ หรือ PHR โดยนำไอทีเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขตามนโยบาย สมาร์ท เฮลล์ ในขณะเดียวกันยังประยุกต์นำเอาไอซีที สร้างการแข่งขันเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับการเปิดประชมอาเซียน (เออีซี) ใน ปี 2558




______________________________





    ?พัฒนาระบบ PHR เชื่อมโยงข้อมูลสาธารณสุข?

พัฒนาระบบ PHR เชื่อมโยงข้อมูลสาธารณสุข

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


ซิป้า - เนคเทค - สาธารณสุข ตั้งระบบ PHR นำร่อง จ.นครนายก หวังขยายทั่วประเทศ สร้างฐานข้อมูลกลางเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย ประชาชนติดตามข้อมูลสุขภาพของตัวเองได้

นายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณสุขข้อมูลส่วนบุคคลยุคใหม่ หรือ PHR โดยนำไอทีเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขตามนโยบาย สมาร์ท เฮลล์ ในขณะเดียวกันยังประยุกต์นำเอาไอซีที สร้างการแข่งขันเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับการเปิดประชมอาเซียน (เออีซี) ใน ปี 2558

ที่ผ่านมาซิป้า มีเป้าหมายผลิตซอฟต์แวร์ในกลุ่มของสุขภาพ แต่พบว่า ซอฟต์แวร์มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน มีระบบการทำงานที่หลากหลาย ทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันได้  จึงร่วมมือกับเนคเทคในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากัน

ด้าน ดร.พันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการเนคเทค กล่าวว่า สำหรับระบบ PHR เริ่มนำร่องที่ จ.นครนายก โดยจะเป็นศูนย์ข้อมูลที่รับข้อมูลมาจากศูนย์ข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และประชาชนเป็นผู้ที่ใส่ข้อมูลส่วนตัวทางสุขภาพ อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี ข้อมูลอาหารที่รับประทาน ข้อมูลการออกกำลังกาย รวมถึงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันต่าง ๆ อาทิ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา เป็นต้น ผ่านทางเว็บไซต์ www.phr.noph.go.th หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้คิดค้นแอพพลิเคชั่นสำหรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการไอโอเอส และแอนดรอยด์  และยังเตรียมขยายผลในการใช้งานให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดนครนายกภายในปี 58 ก่อนที่จะขยายไปทั่วประเทศ

ระบบดังกล่าว  จะช่วยทำให้ประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการรักษาชีวิต รวมถึงประชาชนสามารถทราบรายละเอียดอาการของโรค ยารักษาโรค ระบบการนัดหมายจากแพทย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูล สถิติการรักษาพยาบาลของประชากรคนไทยไปรวบรวมและวิเคราะห์ นำไปสู่การวางนโยบายของประเทศเพื่อรองรับกับการเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้.


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/263509/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A+PHR+%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.