Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 กันยายน 2557 เลขานุการ กสทช.ฐากร ระบุ การแจกคูปองทีวีดิจิตอลได้ข้อยุติแล้ว โดยคูปองจะพิมพ์เสร็จในวันที่ 6 ต.ค.และพร้อมที่จะแจกในวันที่ 10 ต.ค.นี้ ซึ่งเร็วกว่ากำหนด 5 วัน


ประเด็นหลัก  ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า การแจกคูปองทีวีดิจิตอลได้ข้อยุติแล้ว โดยคูปองจะพิมพ์เสร็จในวันที่ 6 ต.ค.และพร้อมที่จะแจกในวันที่ 10 ต.ค.นี้ ซึ่งเร็วกว่ากำหนด 5 วัน ซึ่งกสทช.ได้มีการประกาศบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล แล้ว 2 คำสั่ง คำสั่งแรก 8 บริษัท คำสังที่ 2 อีก 8 บริษัท รวมทั้งสิ้น 16 บริษัท จากบริษัทที่มายื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อขอคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2557 ที่เปิดรับจนถึงวันที่ 10 ก.ย. 2557 ที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 35 ราย
   
       สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการประกาศรายชื่อครั้งนี้ จะได้รับการประกาศรายชื่อในครั้งถัดไปในวันที่ 30 ก.ย. ส่วนบริษัทใดที่พร้อมจะเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมยังสามารถเข้ามายื่นใบสมัครได้ แต่หากไม่ทันให้มายื่นใหม่หลังจากวันที่ 15 ต.ค.
   

______________________________
กสทช.ชี้ทางออกช่อง 3 มี 2 ทางเลือก /คูปองทีวีดิจิตอลแจก 10 ตค.นี้


        บอร์ดกสท.อนุญาตให้ช่อง 3 ทั้งดิจิตอลและอนาล็อกออกอากาศเอเชี่ยนเกมส์ พร้อมให้ช่อง 3 แต่งตั้งผู้มีอำนาจเข้ามาหารือแนวทางแก้ไขในกรอบของกฏหมายกับบอร์ดกสท.พรุ่งนี้ (16ก.ย.) ด้าน 'นที' ชี้ทางออกช่อง 3มี 2 ด้านคือ ถ้าจ่ายทั้งค่าสัมปทานและค่าคลื่นความถี่ใหม่ก็มี 2 ช่อง แต่หากออกคู่ขนานก็ให้จ่ายแค่อย่างเดียว ส่วนกรณีโครงข่ายช่อง 9 ล่มให้หาสาเหตุภายใน 7 วันก่อนเสนอบอร์ดกสท.สัปดาห์หน้า ด้านคูปองทีวีดิจิตอลได้ข้อสรุปมีบริษัทเข้าร่วมดำเนินการแล้ว 16 บริษัท คูปองพิมพ์เสร็จวันที่ 6 ต.ค.พร้อมแจก 10 ต.ค.ล็อตแรก 21 จังหวัด
     
       นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติอนุญาตให้ สถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 ระบบอนาล็อก ออกอากาศคู่ขนานกับช่องทีวีดิจิตอล ช่อง 33 HD ในการเผยแพร่การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ซึ่งเป็นการพิจารณาอนุญาตตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในการบริการที่เป็นการทั่วไป พ.ศ.2555 กำหนดให้รายการทีวีสำคัญให้ออกอากาศได้เฉพาะโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ฟรีทีวี) เท่านั้น ซึ่งบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก หรือ เคเบิลทีวีอื่นๆ ก็จะดูได้ผ่านทางช่องฟรีทีวีเช่นกัน หรือที่เรียกว่า Must have (มัสต์ แฮฟ) โดยสามารถออกอากาศเพิ่มเติมจากฟรีทีวี
     
       ด้านพ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกสท.กล่าวว่า ในส่วนของบอร์ดกสท.เห็นชอบให้ช่อง 3 แต่งตั้งผู้มีอำนาจหรือ ผู้กระทำการแทนที่มีอำนาจในการตัดสินใจ มาหารือกับ บอร์ด กสท.ทั้งคณะ เพื่อหาทางออกร่วมกันในกรอบของกฏหมาย ในวันที่ 16 ก.ย.นี้ แม้กสท.มีคำสั่งทางปกครองไปแล้ว แต่จากนี้ไปจะเป็นแนวทางเจรจาหาทางออกเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยต้องเป็นการพูดคุยเพื่อนำไปสู่แนวทางที่มีประโยชน์สู่สาธารณะมากที่สุด เป็นการเจรจาหาทางออก เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุด ดูความสมเหตุสมผล
     
       โดยปัญหาที่สำนักงานกสทช.กำลังพิจารณาอยู่คือ มีการจ่ายภาระที่ซ้ำซ้อนเกิดขึ้นเพราะช่อง 3 ต้องจ่ายค่าสัมปทานเดิมและจ่ายค่าช่องทีวีดิจิตอลที่ประมูลขึ้นใหม่ ซึ่งสรุปได้เป็น 2 กรณีคือ 1.การจ่าย 2 ทางก็มี 2 ช่อง ซึ่งต้องมีการหาวิธีให้ ส่วนวิธีที่ 2 ถ้าอยากให้เป็นช่องเดียวแบบคู่ขนานต้องหาวิธีการให้จ่ายภาระทางเดียว ทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง
     
       'ถ้าทุกคนมองประโยชน์ของประชาชน แก้ปัญหาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมก็จะมีทางออกอยู่แล้ว ต้องไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว ต้องรู้ว่าการแข่งขันเสรีคืออะไร ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงไหน สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ควรจะนำมาพูดคุยกัน เรามีการเปิดเจรจาพูดคุยกับทุกรายมาโดยตลอด อย่างกรณีช่อง 3 เราก็เชิญทุกช่องดิจิตอลมาคุย ซึ่ง กสท.ยืนยันมาตลอดว่าการออกอากาศเพื่อการให้บริการทั่วไปนั้น ในเรื่องนี้ไม่มีใครเห็นต่าง แต่การปฏิบัติหรือการบังคับและประเด็นข้อกฏหมายเท่านั้นที่มีความคิดเห็นต่างกัน'
     
       นอกจากนี้ในส่วนกรณีของโครงข่ายสัญญาณโทรทัศน์(MUX)ในระบบดิจิตอล ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ล่ม ส่งผลกระทบต่อการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่จ.เชียงใหม่ ของช่อง 9 ไทยรัฐทีวี สปริงนิวส์ และวอยซ์ทีวี ที่ใช้โครงข่ายของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในการส่งสัญญาณนั้น ที่ประชุมบอร์ด กสท.มอบหมายสำนักงาน กสทช. สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเตรียมใช้มาตรการทางปกครอง เสนอบอร์ดกสท.ในวันที่ 22 ก.ย.57
     
       *** คูปองทีวีดิจิตอลแจก 10 ต.ค.
     
       ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า การแจกคูปองทีวีดิจิตอลได้ข้อยุติแล้ว โดยคูปองจะพิมพ์เสร็จในวันที่ 6 ต.ค.และพร้อมที่จะแจกในวันที่ 10 ต.ค.นี้ ซึ่งเร็วกว่ากำหนด 5 วัน ซึ่งกสทช.ได้มีการประกาศบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล แล้ว 2 คำสั่ง คำสั่งแรก 8 บริษัท คำสังที่ 2 อีก 8 บริษัท รวมทั้งสิ้น 16 บริษัท จากบริษัทที่มายื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อขอคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2557 ที่เปิดรับจนถึงวันที่ 10 ก.ย. 2557 ที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 35 ราย
     
       สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการประกาศรายชื่อครั้งนี้ จะได้รับการประกาศรายชื่อในครั้งถัดไปในวันที่ 30 ก.ย. ส่วนบริษัทใดที่พร้อมจะเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมยังสามารถเข้ามายื่นใบสมัครได้ แต่หากไม่ทันให้มายื่นใหม่หลังจากวันที่ 15 ต.ค.
     
       ในส่วนของประกาศฉบับแรกจำนวน 8 บริษัท ได้แก่1.บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท พรีซีซั่น (2000) จำกัด 3.บริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด 4.บริษัท วี พี เอส ไทย จำกัด 5.บริษัท คลีโอ เนเชอรัล กรุ๊ป จำกัด 6.บริษัท สามารถ วิศวกรรม จำกัด 7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซี ดิจิตอล 8.บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน)
     
       ส่วนประกาศฉบับที่ 2 อีกจำนวน 8 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท ไฮเออร์ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท ไอพีเอ็ม เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 4.บริษัท เอ็นซีพี เทคโนโลยี จำกัด 5.บริษัท One Box Home จำกัด 6.บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 7.บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ8.บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด
     
       นายฐากร กล่าวว่า ทั้งนี้กรมการปกครองจะส่งข้อมูลทะเบียนราษฎรให้สำนักงาน กสทช.ในวันที่ 15 ก.ย.นี้ สำหรับพื้นที่ที่จะมีเริ่มแจกคูปอง 21 จังหวัดแรก จะเป็นจังหวัดที่มีสัญญาณครอบคลุมตั้งแต่ 80% อันได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2.นนทบุรี 3.นครปฐม 4.ปทุมธานี 5.สมุทรปราการ 6.สมุทรสาคร 7.พระนครศรีอยุธยา 8.สิงห์บุรี 9.อ่างทอง 10.ระยอง 11.สุพรรณบุรี 12.หนองคาย 13.สุโขทัย 14.อุดรธานี 15.ฉะเชิงเทรา 16.สมุทรสงคราม 17.พัทลุง 18. สงขลา 19.นครนายก 20.ราชบุรี 21.ชัยนาท
       ส่วนที่เหลืออีก 21 จังหวัด ได้แก่ 1.ลำพูน 2.อุบลราชธานี 3.พิษณุโลก 4.สุราษฎร์ธานี 5.อำนาจเจริญ 6.ชลบุรี 7.นครราชสีมา 8.ขอนแก่น 9.ลพบุรี 10.มหาสารคราม 11.เชียงใหม่ 12.สระบุรี 13.เพชรบุรี 14.จันทบุรี 15.ปัตตานี 16.พิจิตร 17.หนองบัวลำภู 18. กาญจนบุรี19.กำแพงเพชร 20.กาฬสินธุ์ 21.ปราจีนบุรี จะทำการแจกในครั้งต่อไปโดยจะเร่งให้โครงข่ายครอบคลุมพื้นที่ให้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งคาดว่าคูปองล็อตต่อไปจะแจกได้ในเดือนพ.ย.


http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000106012

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.