Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 กันยายน 2557 TRUE.ศุภชัย ระบุ ตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานร่วมกันกับ China Mobile เร่ง โครงข่าย 4G หลังหนี้หมดจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยได้ปีละ 4,000 ล้านบาท คาดว่า บริษัทจะเริ่มมีกำไรได้ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้

ประเด็นหลัก

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า กลุ่มทรู ได้ลงนามเป็นพันธมิตรเชิงธุรกิจ กับบริษัท ไชน่าโมบาย จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไชน่าโมบายจะเข้ามาลงทุนจำนวน 28,600 ล้านบาท ส่งผลให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และความแข็งแกร่งทางการเงินเพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มทรูจะนำเงินลงทุนที่ได้จำนวน 5.5 หมื่นล้านบาทไปชำระหนี้ธนาคารทั้งหมด ทำให้กลายเป็นบริษัทที่ปลอดหนี้ธนาคาร คงเหลือแต่หนี้หุ้นกู้เท่านั้น และจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยได้ปีละ 4,000 ล้านบาท  คาดว่า บริษัทจะเริ่มมีกำไรได้ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ และสามารถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ในลำดับต่อไป


ทั้งนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานร่วมกัน เพื่อดำเนินการใน 6 ด้าน คือ 1. ผลิตภัณฑ์ บริการเสริม คอนเทนต์ 2. ธุรกิจระหว่างประเทศ  3. โครงข่าย 4. การจัดซื้อดีไวซ์  5. การจัดซื้อทั่วไป และ 6. การพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีของไทย และช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตมากยิ่งขึ้น โดยไชน่าโมบาย ถือเป็นบริษัทสื่อสารระดับโลก ที่มีฐานลูกค้ามากกว่า 800 ล้านคนและเป็นผู้บุกเบิกระบบ 4จี และ 5จี ประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยให้กลุ่มทรูนำมาปรับใช้ในการขยายโครงข่ายและบริการเพื่อนำเสนอกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ______________________________
ทรูได้ไชน่า โมบาย ยักษ์สื่อสารจากจีนร่วมทุน  ได้ 5.5 หมื่นล้านจ่ายหนี้ธนาคาร  คาดจะมีกำไรปลายปีนี้ เร่งพัฒนาเครือข่าย 4G และระบบชำระเงินผ่านมือถือ


ทรูได้ไชน่า โมบาย ยักษ์สื่อสารจากจีนร่วมทุน  ได้ 5.5 หมื่นล้านจ่ายหนี้ธนาคาร  คาดจะมีกำไรปลายปีนี้ เร่งพัฒนาเครือข่าย 4G และระบบชำระเงินผ่านมือถือ

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า กลุ่มทรู ได้ลงนามเป็นพันธมิตรเชิงธุรกิจ กับบริษัท ไชน่าโมบาย จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไชน่าโมบายจะเข้ามาลงทุนจำนวน 28,600 ล้านบาท ส่งผลให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และความแข็งแกร่งทางการเงินเพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มทรูจะนำเงินลงทุนที่ได้จำนวน 5.5 หมื่นล้านบาทไปชำระหนี้ธนาคารทั้งหมด ทำให้กลายเป็นบริษัทที่ปลอดหนี้ธนาคาร คงเหลือแต่หนี้หุ้นกู้เท่านั้น และจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยได้ปีละ 4,000 ล้านบาท  คาดว่า บริษัทจะเริ่มมีกำไรได้ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ และสามารถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ในลำดับต่อไป

ทั้งนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานร่วมกัน เพื่อดำเนินการใน 6 ด้าน คือ 1. ผลิตภัณฑ์ บริการเสริม คอนเทนต์ 2. ธุรกิจระหว่างประเทศ  3. โครงข่าย 4. การจัดซื้อดีไวซ์  5. การจัดซื้อทั่วไป และ 6. การพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีของไทย และช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตมากยิ่งขึ้น โดยไชน่าโมบาย ถือเป็นบริษัทสื่อสารระดับโลก ที่มีฐานลูกค้ามากกว่า 800 ล้านคนและเป็นผู้บุกเบิกระบบ 4จี และ 5จี ประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยให้กลุ่มทรูนำมาปรับใช้ในการขยายโครงข่ายและบริการเพื่อนำเสนอกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านนายหลี่  เยว่ กรรมการบริหารและหัวหน้าคณะผู้บริหาร บริษัท ไชน่า โมบาย จำกัด กล่าวว่า มั่นใจในศักยภาพอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย ซึ่งมีการขยายโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในระบบ  3จี และ  4จี เป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชนของไทย ความร่วมมือครั้งนี้จะเน้นในเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยปีละ  4  ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคนในอนาคต ขณะที่มีนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจของไทยเดินทางไปจีนจำนวนมากเช่นกัน นอกจากนี้ยังจะร่วมมือกันในการพัฒนา 4จี และระบบชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย.


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/266758/ทรูได้เงินไชน่าโมบายเร่งพัฒนา4G

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.