Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

08 ธันวาคม 2557 นายกรัฐมนตรี.ประยุทธ์ ระบุ เปลี่ยนชื่อกระทรวงจากเดิมกระทรวงสารสนเทศและสิ่อสาร(ไอซีที)เป็น กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหลังจากนั้นจะเร่งปรับปรุงกฏหมาย ให้ทันภายในเดือนมกราคม 2558ประเด็นหลัก


ดังนั้นอะไรที่เป็นไปได้ในการพัฒนาประเทศต้องดูเทคโนโลยีดิจิตัลซึ่งเป็นถือเป็นวิกฤตและโอกาสเป็นความท้าทายที่ความขัดแย้งยังมีอยู่ ต้องทำให้ประเทศเดินหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยการพัฒนาดิจิตอลก้าวหน้าเพื่อสนับสนุน เศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลมีความต้องการดำเนินการใน 3 เรื่องคือ จัดระเบียบสังคม ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า และสร้างบรรยากาศปรองดอง ทุกวันนี้ดิจิตัล เป็นสิ่งที่ทำให้สื่อสารพูดคุยทำความเข้าใจกัน ต้องเข้าถึงให้รวดเร็ว แต่ต้องแก้ไขข้อจำกัด การไปศึกษาเทคโนโลยีต่างประเทศก็หยิบสิ่งดีมาสอนลูกน้องตลอดทั้ง นี้จะเปลี่ยนชื่อกระทรวงจากเดิมกระทรวงสารสนเทศและสิ่อสาร(ไอซีที)เป็น กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหลังจากนั้นจะเร่งปรับปรุงกฏหมาย โดยเฉพาะกฏหมาย 6 ฉบับที่จะนำเข้าที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ให้ทันภายในเดือนมกราคม 2558______________________________"นายกฯ"จ่อเปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีทีใหม่เป็น"กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม"นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาโพสต์ทูเดย์ ฟอรั่ม ระบุ พร้อมสนับสนุนเเทคโนโลยีดิจิตัล เผยที่ผ่านมาติดขัดเรื่องฐานข้อมูลไม่ตรงกันส่งผลต่อการบริหารประเทศ


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโพสต์ทูเดย์ ฟอรั่ม พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "เศรษฐกิจดิจิตอล พลิกโฉมประเทศไทย" ที่โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ซึ่งมีทีมผู้บริหาร และพนักงานจาก บริษัทเครือโพสต์ พลับบิชชิ่ง จำกัด รวมถึงทีมนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายเศรษฐกิจดิจิตัล และสร้างความเข้าใจต่อประชาชน


พลเอกประยุทธ์ ปาฐกถาว่า อดีตการส่งออกมีเกณฑ์ต่ำ นวัตกรรมช้า การลงทุนต่ำ ทำให้เกิดปัญหาหลายด้าน ซึ่งเมื่อหกเดือนที่รัฐบาลเข้ามาได้ขับเคลื่อนทุกอย่าง มีแนวโน้มดีขึ้น เศรษฐกิจต้องเข้มแขง การส่งออก อุตสาหกรรม และทุกอย่าง วันนี้ประเทศไทยติดกับดักความต่างด้านรายไดของ ประชาชน ซึ่งทำให้เท่ากันไม่ได้ ต้องเฉลี่ย แบ่งปัน ยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ต้องเดินหน้าประเทศ ซึ่งไม่ปฏิเสธความเป็นประชาธิปไตย


ดังนั้นอะไรที่เป็นไปได้ในการพัฒนาประเทศต้องดูเทคโนโลยีดิจิตัลซึ่งเป็นถือเป็นวิกฤตและโอกาสเป็นความท้าทายที่ความขัดแย้งยังมีอยู่ ต้องทำให้ประเทศเดินหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยการพัฒนาดิจิตอลก้าวหน้าเพื่อสนับสนุน เศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลมีความต้องการดำเนินการใน 3 เรื่องคือ จัดระเบียบสังคม ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า และสร้างบรรยากาศปรองดอง ทุกวันนี้ดิจิตัล เป็นสิ่งที่ทำให้สื่อสารพูดคุยทำความเข้าใจกัน ต้องเข้าถึงให้รวดเร็ว แต่ต้องแก้ไขข้อจำกัด การไปศึกษาเทคโนโลยีต่างประเทศก็หยิบสิ่งดีมาสอนลูกน้องตลอด


ต้องสู้กันด้วยนวัตกรรม ทั้งภายในและชายแดน รวมถึงเพื่อนบ้าน ต้องเชื่อมโยงทุกอย่าง มีโครงข่ายรัฐวิสาหกิจ ที่จะสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่ไปต่างประเทศ ต้องมีดาต้าเซนเตอร์ที่ดี เพื่อให้ข้อมูลตรงกัน เพราะที่ผ่านมาข้อมูลไม่ตรงกันทำให้ติดขัดเรื่องการบริหารประเทศ เนชั่นแนลบอร์ดแบรนด์ เนชั่นแนลเกทเวย์ ที่มีคุณภาพ ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนในส่วนของการลงทุน เพื่อสิ่งที่ได้จากการพัฒนาจะเป็นประโยชน์ต่อกขับเคลื่อนประเทศอย่างรวดเร็ว


นอก จากนี้ยังมองว่าเราต้องรู้จักประวัติศาสตร์ตัวเองเสียก่อนเพื่อสร้างความ ภาคภูมิใจที่ผ่านมาสนัยสนุนกระทรวงศึกษาธิการไปพัฒนาซึ่งทางกระทรวงก็มีการ จัดทำแผ่นดิสก์ประวัติศาสตร์ แต่เด็กไม่ตอบสนองจึงเสนอให้นำเนื้อหาเข้ายูทูปเพื่อให้ศึกษา


ทั้ง นี้จะเปลี่ยนชื่อกระทรวงจากเดิมกระทรวงสารสนเทศและสิ่อสาร(ไอซีที)เป็น กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหลังจากนั้นจะเร่งปรับปรุงกฏหมาย โดยเฉพาะกฏหมาย 6 ฉบับที่จะนำเข้าที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ให้ทันภายในเดือนมกราคม 2558


ที่มา มติชนออนไลน์
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1417683133

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.