Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 มกราคม 2558 SIPA พัฒนาหลักสูตร Linux Administrator ให้ได้มาตรฐาน และริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไอซีที โดยร่วมมือกับ สถาบันลีนุกซ์มืออาชีพ (ประเทศไทย) หรือ LPI สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพนซอร์ส (OSEDA) และ บริษัท ไอที เบเคอรี่ จำกัด


ประเด็นหลัก


 ซิป้า เดินหน้าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านไอที ร่วมมือเอกชน พัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการสอบ ประกาศนียบัตรลีนุกซ์ของสถาบันลีนุกซ์มืออาชีพ เพื่อยกระดับบุคลากรไทยสู่ตลาดโลก
    นายปริญญา กระจ่างมล รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  หรือซิป้า เปิดเผยว่าซิป้าเล็งเห็นความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านไอที เพื่อเข้าสู่การแข่งขัน ทั้งจากการเปิดการค้าเสรีอาเซียน หรือ AEC และการหวังผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล  (Digital Economy) นอกจากนี้มีแนวโน้มว่าผู้ว่าจ้างส่วนมากวางแผนว่าจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ลีนุกซ์ และ Open Source Professional มากขึ้น
    ซิป้าจึงเห็นโอกาสและมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร Linux Administrator ให้ได้มาตรฐาน และริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไอซีที  โดยร่วมมือกับ สถาบันลีนุกซ์มืออาชีพ  (ประเทศไทย) หรือ LPI สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพนซอร์ส (OSEDA) และ บริษัท ไอที เบเคอรี่ จำกัด จัดตั้งลีนุกซ์ แล็บ ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าทดสอบตามกระบวนการของ LPI โดยเน้นที่กลุ่มผู้ดูแลระบบและนิสิตนักศึกษาปีสุดท้ายที่กำลังก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน  โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนผู้ดูแลระบบไทยที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน LPI ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ให้สามารถรับงานดูแลระบบลีนุกซ์ระดับโลกได้ ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้ประเทศแล้ว ยังกระตุ้นให้บุคลากรไทยตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาทักษะของตนเองด้วย"


_____________________________________________________


ซิป้าเดินหน้าพัฒนาบุคลากรไอที ซิป้า เดินหน้าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านไอที ร่วมมือเอกชน พัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการสอบ ประกาศนียบัตรลีนุกซ์ของสถาบันลีนุกซ์มืออาชีพ เพื่อยกระดับบุคลากรไทยสู่ตลาดโลก
    นายปริญญา กระจ่างมล รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  หรือซิป้า เปิดเผยว่าซิป้าเล็งเห็นความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านไอที เพื่อเข้าสู่การแข่งขัน ทั้งจากการเปิดการค้าเสรีอาเซียน หรือ AEC และการหวังผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล  (Digital Economy) นอกจากนี้มีแนวโน้มว่าผู้ว่าจ้างส่วนมากวางแผนว่าจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ลีนุกซ์ และ Open Source Professional มากขึ้น
    ซิป้าจึงเห็นโอกาสและมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร Linux Administrator ให้ได้มาตรฐาน และริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไอซีที  โดยร่วมมือกับ สถาบันลีนุกซ์มืออาชีพ  (ประเทศไทย) หรือ LPI สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพนซอร์ส (OSEDA) และ บริษัท ไอที เบเคอรี่ จำกัด จัดตั้งลีนุกซ์ แล็บ ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าทดสอบตามกระบวนการของ LPI โดยเน้นที่กลุ่มผู้ดูแลระบบและนิสิตนักศึกษาปีสุดท้ายที่กำลังก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน  โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนผู้ดูแลระบบไทยที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน LPI ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ให้สามารถรับงานดูแลระบบลีนุกซ์ระดับโลกได้ ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้ประเทศแล้ว ยังกระตุ้นให้บุคลากรไทยตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาทักษะของตนเองด้วย"
    ด้านนายกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข นายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพนซอร์ส หรือ OSEDA กล่าวว่า "การสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ LPI จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการประกันคุณภาพของผู้ดูแลระบบในประเทศไทย ว่ามีองค์ความรู้เบื้องต้นสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง แม้ในระบบใหญ่ๆ ตามมาตรฐานสากล สำหรับโครงการนี้ ทางสมาคมจะเป็นผู้ประสานงานไปยังสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลนี้ไปถึงนิสิตนักศึกษา และประสานงานไปยังอาจารย์ผู้สอน ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อจัดตั้งลีนุกซ์ แล็บให้เกิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย        ส่วนนายสว่างพงศ์ หมวดเพชร ผู้จัดการบริษัท ไอที เบเคอรี่ จำกัด ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อใช้เตรียมตัวสอบ กล่าวเพิ่มเติมว่า "การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านไอทีถือเป็นภารกิจสำคัญของประเทศไทยในขณะนี้ ทั้งสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดแรงงาน การทำโครงสร้างด้านการศึกษาให้เป็นมาตรฐานจะนำไปสู่การเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัท ไอที เบเคอรี่ จำกัด ได้รับมอบหมายจากซิป้า ในการจัดทำหลักสูตรเพื่อใช้เตรียมตัวสอบ Linux Certification ตามหลักสูตรของ LPI หรือ Linux Professional Institute"


จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,021  วันที่  25 - 28  มกราคม  พ.ศ. 2558

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=262656:2015-01-23-08-02-47&catid=123:2009-02-08-11-44-33&Itemid=491#.VMd_7cZAeuw

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.