Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 มกราคม 2558 (บทความ) 4จีไม่เกิดวิดีโอสตรีมมิ่งไม่โต // ไทยมีอัตราการเข้าถึงโทรศัพท์มือถืออยู่ในอันดับ 3 ของประเทศในแถบอาเซียน หากไม่เกิด 4G จะมีผลกระทบอย่างแน่นอนโดยเฉพาะตัวสตรีมมิ่งที่จะมีการเติบโตน้อย

ประเด็นหลัก


นายบัญญัติ กล่าวว่า วันนี้ไทยมีอัตราการเข้าถึงโทรศัพท์มือถืออยู่ในอันดับ 3 ของประเทศในแถบอาเซียน ดังนั้นการที่จะขยับขึ้นเป็นอันดับ 2 มีปัจจัยจากการเปิดประมูล 4จี และการวางแผนการดำเนินงานเพื่อขยายการใช้งานและเข้าถึงที่ชัดเจน

ต่อข้อถามที่ว่า หากกลางปีนี้ประเทศ ไทยไม่มีการประมูล 4จี จะมีผลกระทบต่อเทรนด์การใช้งานเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2015 หรือไม่ นายบัญญัติ ให้ความเห็นว่า หากไม่มีการประมูล 4จีจะมีผลกระทบอย่างแน่นอนโดยเฉพาะตัวสตรีมมิ่งที่จะมีการเติบโตน้อย หรือแทบไม่มีการเติบโต เพราะเป็นตัวที่จะเกิดจากการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือและโครงข่ายที่มีความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

“จากการคาดการณ์ระบุว่าอีก 5 ปีข้างหน้า 70% ของประชากรจะอาศัยอยู่ในตัวเมืองโดยการดูทีวีถือเป็นการพักผ่อน หากกลางปีนี้ไทยไม่มีการประมูล 4จี เทรนด์การดูสตรีมมิ่งจะเติบโตน้อยหรือแทบไม่โต ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็พยายามอัพเกรดโครงข่ายให้เป็นเทคโนโลยีแอลทีอี (LTE) เพื่อรองรับความเร็วในการรับส่งข้อมูล หวังตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ส่วนผลกระทบที่จะตามมาอีกอันคือธุรกิจโทรคมนาคมและการกระจายเสียงจะไม่โต เพราะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือได้เต็มที่”
นายบัญญัติ กล่าวต่อว่า สิ่งที่คาดว่าจะมาพร้อม ๆ กับการเติบโตของสตรีมมิ่งคือ ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือจะผลิตหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่มีขนาดหลากหลายขึ้น รวมทั้งราคาของสมาร์ทโฟนจะมีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มการใช้งาน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับ 1,000-2,000 บาทไปจนถึงหลักหมื่นบาท ขณะที่ความละเอียดของหน้าจอโทรศัพท์มือถือจะมีความละเอียดพื้นฐานอยู่ในระดับเอชดี (HD)

_____________________________________________________


?4จีไม่เกิดวิดีโอสตรีมมิ่งไม่โต?
จากการศึกษาวิจัย พบว่า คนไทยมีพฤติกรรมการยอมรับและตอบกลับการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ค่อนข้างเร็ว


“ถ้ากลางปีนี้ประเทศไทยไม่ประมูล 4จี สตรีมมิ่งจะมีการใช้งานน้อยหรือแทบไม่มีการเติบโต และจะส่งผลกระทบไปถึงธุรกิจโทรคมนา คมและการกระจายเสียงเพราะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือได้เต็มที่”

นายบัญญัติ เกิดนิยม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท อีริคสัน ประเทศไทย กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัย พบว่า คนไทยมีพฤติกรรมการยอมรับและตอบกลับการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ค่อนข้างเร็ว โดยมี 3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการยอมรับ คือ วัฒนธรรมของวัยรุ่นที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ การขยายตัวของสังคมเมือง และอัตราการใช้งานสมาร์ทโฟนที่เติบโต

“การใช้ชีวิตแบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเทคโน โลยีและแอพพลิเคชั่นเข้ามามีผลกับคนไทยกว่า 2 ปี โดยการสำรวจพบ 23% ของคนไทยมองว่าโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ (LINE) เป็นศูนย์กลางของชีวิต ขณะที่ 89% ของคนไทยเคยใช้งานโซเชียลมีเดีย 1 ครั้ง จึงมองได้ว่าสังคมไทยกำลังเข้าสู่ยุคของผู้ที่มีประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟนแล้ว”

นายบัญญัติ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเปิดใช้เลขหมายโทรศัพท์มือถือแล้ว 97.7 ล้านเลขหมาย โดยคาดว่าปีนี้จะมีการเปิดใช้เลขหมายโทรศัพท์มือถือเพิ่มเป็น 103 ล้านเลขหมาย ซึ่ง 50% คาดว่าเป็นเลขหมายโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานกับโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน ขณะที่คาดการณ์อัตราเติบโตการใช้งานโมบายทราฟฟิก (การรับส่งข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือ) จะโตถึง 8 เท่า ในปี ค.ศ. 2014-2020

สำหรับเทรนด์การใช้งานบนโทรศัพท์มือถือที่ “อีริคสัน” สำรวจว่าจะเติบโตในปีนี้ โดยศึกษาคนอายุ 15-69 ปี ที่อาศัยอยู่ในเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ลอนดอน เม็กซิโกซิตีนิวยอร์ก มอสโก ซานฟรานซิสโก เซาเปาลู เซี่ยงไฮ้ ซิดนีย์ และโตเกียว พบว่า การดูทีวีออนดีมานด์จากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือเรียกว่า “สตรีมมิ่ง” เป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่จะมีการใช้งานมาก เพราะตอบสนองพฤติกรรมการดูทีวีของผู้บริโภคได้ทุกที่ทุกเวลา และคาดว่า 3 ใน 4 ของคนทั่วไป จะดูวิดีโอสตรีมมิ่งมากกว่าการดูทีวีปกติ สอดคล้องกับผลสำรวจพฤติกรรมของคนไทยที่อีริคสันเก็บข้อมูล ซึ่งพบว่า 35% ดูทีวีปกติทั่วไป โดย 19% ดูทีวีผ่านออนไลน์และวิดีโอออนดีมานด์ ขณะที่ 46% ดูทั้งสองแบบ

ส่วนเทคโน โลยีอื่นที่จะมีการใช้งานมาก ได้แก่ บ้านที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยซึ่งสามารถแจ้งเตือน ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านผ่านโทรศัพท์ มือถือได้ การสื่อ สารผ่านทางความคิด การนำข้อมูลที่ได้มาประมวลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ และการใช้โทรศัพท์มือถือในการจ่ายค่าบริการและสินค้า เป็นต้น

นายบัญญัติ กล่าวว่า วันนี้ไทยมีอัตราการเข้าถึงโทรศัพท์มือถืออยู่ในอันดับ 3 ของประเทศในแถบอาเซียน ดังนั้นการที่จะขยับขึ้นเป็นอันดับ 2 มีปัจจัยจากการเปิดประมูล 4จี และการวางแผนการดำเนินงานเพื่อขยายการใช้งานและเข้าถึงที่ชัดเจน

ต่อข้อถามที่ว่า หากกลางปีนี้ประเทศ ไทยไม่มีการประมูล 4จี จะมีผลกระทบต่อเทรนด์การใช้งานเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2015 หรือไม่ นายบัญญัติ ให้ความเห็นว่า หากไม่มีการประมูล 4จีจะมีผลกระทบอย่างแน่นอนโดยเฉพาะตัวสตรีมมิ่งที่จะมีการเติบโตน้อย หรือแทบไม่มีการเติบโต เพราะเป็นตัวที่จะเกิดจากการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือและโครงข่ายที่มีความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

“จากการคาดการณ์ระบุว่าอีก 5 ปีข้างหน้า 70% ของประชากรจะอาศัยอยู่ในตัวเมืองโดยการดูทีวีถือเป็นการพักผ่อน หากกลางปีนี้ไทยไม่มีการประมูล 4จี เทรนด์การดูสตรีมมิ่งจะเติบโตน้อยหรือแทบไม่โต ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็พยายามอัพเกรดโครงข่ายให้เป็นเทคโนโลยีแอลทีอี (LTE) เพื่อรองรับความเร็วในการรับส่งข้อมูล หวังตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ส่วนผลกระทบที่จะตามมาอีกอันคือธุรกิจโทรคมนาคมและการกระจายเสียงจะไม่โต เพราะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือได้เต็มที่”

นายบัญญัติ กล่าวต่อว่า สิ่งที่คาดว่าจะมาพร้อม ๆ กับการเติบโตของสตรีมมิ่งคือ ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือจะผลิตหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่มีขนาดหลากหลายขึ้น รวมทั้งราคาของสมาร์ทโฟนจะมีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มการใช้งาน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับ 1,000-2,000 บาทไปจนถึงหลักหมื่นบาท ขณะที่ความละเอียดของหน้าจอโทรศัพท์มือถือจะมีความละเอียดพื้นฐานอยู่ในระดับเอชดี (HD)

สำหรับการเดินหน้าสู่การเป็น “ดิจิ ตอล อีโคโนมี” ของประเทศไทย นายบัญญัติ กล่าวว่า อีริคสัน จะช่วยสนับสนุนใน 3 ส่วน ได้แก่ 1.ช่วยในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมโครงข่ายโทรคมนาคม 2.ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและบทบาทของโครงสร้างไอซีทีในด้านดิจิตอล อีโคโนมี และ 3.ให้ความรู้หน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น.

นํ้าเพชร จันทา

@phetchan


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/296881/4จีไม่เกิดวิดีโอสตรีมมิ่งไม่โต

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.