Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 มกราคม 2558 CAT ร่วมลงนามกับการไฟฟ้านครหลวง ทำโครงข่าย Smart Grid นำร่อง 20,000 มิเตอร์ติด 3G 3G by CAT และ Cloud Server ( รู้การใช้ไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ )

ประเด็นหลัก


       พ.อ.สรรพชัยกล่าวว่า Smart Grid ถือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ซึ่งในอนาคต กสท ยังจะสามารถตอบสนองต่อบริการ Smart Grid Solution ของ กฟน.ในอนาคต ได้แก่ การให้บริการ ERP บน Cloud ซึ่งจะช่วยให้ระบบงานบัญชีสามารถทำงานผ่านอุปกรณ์ขนาดเล็กได้อย่างคล่องตัว และสามารถนำงานประมวลผลขนาดใหญ่ขึ้นไปไว้บน Cloud Server ได้อย่างสะดวกผ่านเครือข่ายสาธารณะอย่าง 3G ได้ทันที


_____________________________________________________
กสท จับมือ กฟน.พัฒนา Smart Grid นำร่อง 20,000 มิเตอร์พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

        กสท จับมือ กฟน.ร่วมกันพัฒนาระบบโครงข่ายอัจฉริยะ Smart Grid พร้อมเริ่มนำร่องก่อน 20,000 มิเตอร์ ชี้เป็นระบบการสื่อสารสองทางที่จะช่วยให้ กฟน.รู้การใช้ไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เผยในอนาคตเตรียมพัฒนาบริการอื่นๆ ที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันมาสร้างเป็นบริการใหม่ๆ ที่จะช่วยลดต้นทุนแต่สร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกหลายบริการ
     
       พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กสท ได้ร่วมลงนามกับการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน.ในการพัฒนาระบบโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งเป็นระบบโครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจริยะแบบครบวงจร ทำหน้าที่ส่งไฟฟ้าจากผู้ให้บริการไปยังผู้ใช้บริการด้วยระบบการสื่อสารสองทาง โดยการพัฒนาระบบนี้จะช่วยให้ กฟน.สามารถวางแผนการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน และตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะสามารถใช้ระบบ Smart Grid ได้ประมาณ 20,000 มิเตอร์
     
       โดยมิเตอร์ที่จะใช้ระบบ Smart Grid นี้จะช่วยให้ กฟน.สามารถรับรู้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละบ้านได้แบบทันท่วงทีทุกเวลา จากเดิมที่มิเตอร์จะบอกเพียงหน่วยที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ซึ่งผลจากการพัฒนาระบบนี้จะช่วยให้การจ่ายไฟฟ้าเป็นไปตามความต้องการและผลิตได้ในปริมาณที่เหมาะสม สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีความเสถียร ลดปัญหาไฟฟ้าดับในช่วงที่ใช้ไฟฟ้าสูง และที่สำคัญยังสามารถแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับได้อย่างรวดเร็ว
     
       'ความร่วมมือดังกล่าวนี้ทั้ง กฟน.และ กสท ยังจะได้ร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยีดิจิตอล รวมถึงบริการต่างๆ ของ กสท ที่จะสามารถสนับสนุนกับการทำงานของ กฟน.ทั้งในส่วนของการส่งจ่ายไฟฟ้า การจัดเก็บ ตลอดจนจุดรับซื้อไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า กฟน.ที่มีอยู่ประมาณ 3 ล้านราย รวมไปถึงจะมีการพิจารณาการใช้ทรัพยากรด้านโครงข่ายร่วมกันเพื่อการให้บริการที่ทั่วถึงและลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน และสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ'
     
       พ.อ.สรรพชัยกล่าวว่า Smart Grid ถือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ซึ่งในอนาคต กสท ยังจะสามารถตอบสนองต่อบริการ Smart Grid Solution ของ กฟน.ในอนาคต ได้แก่ การให้บริการ ERP บน Cloud ซึ่งจะช่วยให้ระบบงานบัญชีสามารถทำงานผ่านอุปกรณ์ขนาดเล็กได้อย่างคล่องตัว และสามารถนำงานประมวลผลขนาดใหญ่ขึ้นไปไว้บน Cloud Server ได้อย่างสะดวกผ่านเครือข่ายสาธารณะอย่าง 3G ได้ทันที

http://manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9580000011697

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.