Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 กุมภาพันธ์ 2558 กสทช. สั่ง ทีวีดิจิทัล ห้ามดังเว่อร์ ระดับความดังเสียงเฉลี่ยไม่เกิน -23 LUFS +-ไม่เกิน0.5LUFS และค่าความดังสูงสูดไม่เกิน –1dBTP

ประเด็นหลัก


สำหรับมาตรการนี้จะควบคุมระดับเสียงให้เท่ากันทั้งในช่วงเนื้อหารายการและช่วงโฆษณาไม่ให้มีการใช้วิธีเพิ่มเสียงดังดึงดูดผู้บริโภค ในลักษณะเป็นการบังคับให้รับข้อมูลหรือก่อให้เกิดเป็นมลพิษทางเสียง ซึ่งมาตรฐานความดังของเสียงตามแนวทางนี้จะใช้มาตรฐานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และ European Broadcasting Union (EBU) เป็นเกณฑ์ คือระดับความดังเสียงเฉลี่ยไม่เกิน -23 LUFS +-ไม่เกิน0.5LUFS และค่าความดังสูงสูดไม่เกิน –1dBTP_____________________________________________________กสทช. ขีดเส้น "1 มี.ค." ทีวีดิจิทัล ห้ามดังเว่อร์เฉพาะโฆษณา จ่อปรับ 5 ล้านบาท


ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า สำนักงาน กสทช.เตรียมแจ้งเจ้าของช่องทีวีดิจิทัลทุกราย ต้องกำหนดมาตรฐานความดังของเสียงในรายการโทรทัศน์ของตนให้เท่ากัน ห้ามดังเฉพาะช่วงโฆษณา หลังจากที่มีผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามาว่าระดับเสียงในการออกอากาศช่วงโฆษณาดังกล่าวช่วงเนื้อหารายการปกติ โดยจะต้องปรับปรุงระบบเทคนิคของตนเองให้เสร็จภายใน 1 มี.ค.นี้ มิฉะนั้นจะมีโทษปรับ 5 ล้านบาท

นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กสท.) ล่าสุด (2 ก.พ. 2558)  มีมติให้ทางสำนักงาน กสทช. แจ้งไปยังเจ้าของช่องทีวีดิจิทัลทุกราย ให้ควบคุมระดับความดังของรายการและโฆษณา ตามแนวปฏิบัติทางเทคนิคและการดำเนินการเกี่ยวกับระดับความดังของเสียง (Audio Loudness) ตามประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งทุกช่องต้องปรับปรุงระบบเทคนิคของตนเองให้เสร็จภายใน 1 มี.ค.นี้ มิฉะนั้นจะถูกลงโทษปรับ 5 ล้านบาท

สำหรับมาตรการนี้จะควบคุมระดับเสียงให้เท่ากันทั้งในช่วงเนื้อหารายการและช่วงโฆษณาไม่ให้มีการใช้วิธีเพิ่มเสียงดังดึงดูดผู้บริโภค ในลักษณะเป็นการบังคับให้รับข้อมูลหรือก่อให้เกิดเป็นมลพิษทางเสียง ซึ่งมาตรฐานความดังของเสียงตามแนวทางนี้จะใช้มาตรฐานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และ European Broadcasting Union (EBU) เป็นเกณฑ์ คือระดับความดังเสียงเฉลี่ยไม่เกิน -23 LUFS +-ไม่เกิน0.5LUFS และค่าความดังสูงสูดไม่เกิน –1dBTP

นอกจากนั้นจะแจ้งให้ทุกช่องดิจิทัล ส่งข้อมูลผังรายการของแต่ละช่องรายการ ตามแพลตฟอร์มที่ กสทช. กำหนด เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลกลางในการจัดผังรายการอิเล็คทรอนิกส์ (Elecctronic Program Guide : EPG) ที่ผู้ประกอบการโครงข่ายจะดึงไปไว้ในระบบของตัวเอง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถรู้ได้ว่า ขณะนี้แต่ละช่องดิจิทัล มีผังรายการอย่างไรได้จากหน้าจอเครื่องรับโทรทัศน์ของตนเอง โดยจะเปิดหาข้อมูลล่วงหน้าได้ถึง 7 วัน ผ่านเมนู EPG บนรีโมทคอนโทรลของเครื่องรับโทรทัศน์

โดยก่อนหน้านี้ บางช่องทีวีดิจิทัลได้ใส่ข้อมูลผังรายการไว้ในระบบ EPG แล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการ ทางสำนักงาน กสทช.จึงจะขอความร่วมมือให้ทุกช่องเริ่มส่งข้อมูลผังรายการแต่ละวันไว้ในระบบของ กสทช. ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.นี้


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1422867444

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.