Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 กุมภาพันธ์ 2558 กสทช. สั่ง ผู้ประกอบการ ทีวีดิจิตอล จัดทำผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (อีพีจี) ส่งเข้ามาที่ถังข้อมูลของ กสทช. เพื่อให้ประชาชนรู้ผังรายการล่วงหน้าก่อนออกอากาศ 7 วัน จะเริ่มใช้วันแรก 8 มี.ค. นี้ เวลา 02.00-05.00 น.

ประเด็นหลัก    นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมกรรมการ กสท. เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2558 ได้เห็นชอบให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล จัดทำผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (อีพีจี) ส่งเข้ามาที่ถังข้อมูลของ กสทช. เพื่อให้จัดทำเป็นรูปแบบเดียวกัน หรือนำผังรายการของทุกช่องมารวมกัน และให้แต่ละโครงข่ายดึงข้อมูลที่จัดทำแล้ว ออกเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ
    โดยจะต้องเป็นผังรายการล่วงหน้า 7 วัน ซึ่งระบุถึงชื่อรายการ คำอธิบายรายการ ช่วงเวลาเริ่มต้นรายการ กำหนดให้เริ่มเผยแพร่ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ทราบรายการในอนาคต


แนวทางปฏิบัติทางเทคนิค และดำเนินการเกี่ยวกับผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีพีจี จัดส่งข้อมูลผังรายการของแต่ละช่องรายการ ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล อำนวยความสะดวกในการรับชมรายการ และเพื่อให้ประชาชนรู้ผังรายการล่วงหน้าก่อนออกอากาศ 7 วัน จะเริ่มใช้วันแรก 8 มี.ค. นี้ เวลา 02.00-05.00 น.
_____________________________________________________สั่งช่องดิจิตอลส่งผังล่วงหน้า7วัน
  กสท.สั่งช่องทีวีดิจิตอล ทำผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 7 วัน พร้อมลุยคุมเข้มความดังเสียงออกอากาศระดับเดียวกันทุกรายการ ทุกช่อง ดีเดย์ 1 มี.ค.นี้
    นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมกรรมการ กสท. เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2558 ได้เห็นชอบให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล จัดทำผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (อีพีจี) ส่งเข้ามาที่ถังข้อมูลของ กสทช. เพื่อให้จัดทำเป็นรูปแบบเดียวกัน หรือนำผังรายการของทุกช่องมารวมกัน และให้แต่ละโครงข่ายดึงข้อมูลที่จัดทำแล้ว ออกเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ
    โดยจะต้องเป็นผังรายการล่วงหน้า 7 วัน ซึ่งระบุถึงชื่อรายการ คำอธิบายรายการ ช่วงเวลาเริ่มต้นรายการ กำหนดให้เริ่มเผยแพร่ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ทราบรายการในอนาคต
    อีกทั้ง ที่ประชุม กสท.ได้เห็นชอบให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ปรับระดับความดังของเสียงที่ใช้ออกอากาศมีระดับเดียวกันในทุกรายการ ทั้งรายการข่าว เกมโชว์ และโฆษณา ซึ่ง กสทช.กำหนดตามหลักสากลที่ระดับความดังขั้นต่ำอยู่ที่ -23 LUFS และระดับความดังได้สูงสุดที่ -1 DBTP โดยจะเริ่มควบคุมเสียงตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2558 เป็นต้นไป.

http://www.thaipost.net/news/030215/102462___________________


กสทช.ยันลงดาบได้ หาก 'เอสแอลซี' ก่อความเสียหาย ซื้อหุ้นเนชั่นที่ประชุม กสท. มีมติยึดหลักการพิจารณาข้อกฎหมาย กรณี "เอสแอลซี" ผู้ถือหุ้นใน"สปริงนิวส์" เข้าซื้อหุ้นในสื่อเครือเนชั่นและแกรมมี่ ตามคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ชี้หากก่อความเสียหาย สามารถใช้อำนาจได้ สัปดาห์หน้าเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง ...

ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. มีมติรับทราบตามที่ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณี บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1988) หรือ เอสแอลซี ผู้ถือหุ้นในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น เข้าซื้อหุ้นในสื่อเครือเนชั่นและแกรมมี่ โดยผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ ยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าประมูลทีวีดิจิตอล

นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ กสทช.กล่าวว่า การเข้าถือครองหุ้นดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในกฎหมายของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แต่ถ้าหากการกระทำก่อให้เกิดความเสียหายในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสทช. ก็สามารถใช้อำนาจพิจารณาตัดสินได้ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ทำหนังสือเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงรายละเอียดในสัปดาห์หน้า

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบแนวปฏิบัติทางเทคนิคและการดำเนินการเกี่ยวกับระดับความดังของเสียง หรือ ออดิโอราวด์เน็ส เพื่อควบคุมให้ระดับความดังของรายการและโฆษณาเป็นไปตามข้อกำหนดที่ออกประกาศไปแล้ว เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค หรือไม่ดังเกินไป

แนวทางปฏิบัติทางเทคนิค และดำเนินการเกี่ยวกับผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีพีจี จัดส่งข้อมูลผังรายการของแต่ละช่องรายการ ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล อำนวยความสะดวกในการรับชมรายการ และเพื่อให้ประชาชนรู้ผังรายการล่วงหน้าก่อนออกอากาศ 7 วัน จะเริ่มใช้วันแรก 8 มี.ค. นี้ เวลา 02.00-05.00 น.


http://www.thairath.co.th/content/478651

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.