Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 กุมภาพันธ์ 2558 กสท.ห็นชอบแนวทางปฎิบัติเทคนิคควบคุมความดังของเสียงในรายการโทรทัศน์ทีวีดิจิตอล ต้องเริ่มควบคุมระดับความดังเสียง โดยปรับระดับเสียงให้เท่ากันทั้งรายการข่าว เกมโชว์และโฆษณา ห้ามให้เสียงโฆษณามีระดับเสียงที่ดังกว่ารายการทั่วไปเพื่อไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค

ประเด็นหลัก


วันนี้(2ก.พ.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เห็นชอบแนวทางปฎิบัติเทคนิคควบคุมความดังของเสียงในรายการโทรทัศน์ โดยช่วงเดือ นม.ค.– ก.พ. 58 ให้ดำเนินการแจ้งฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์เตรียมความพร้อมควบคุมระดับเสียงในการออกอากาศหลังจากนั้นในวันที่ 1 มี.ค. 58 ทั้งทีวีดิจิตอล และโครงข่าย ต้องเริ่มควบคุมระดับความดังเสียง โดยปรับระดับเสียงให้เท่ากันทั้งรายการข่าว เกมโชว์และโฆษณา ห้ามให้เสียงโฆษณามีระดับเสียงที่ดังกว่ารายการทั่วไปเพื่อไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค


_____________________________________________________?กสท.ดีเดย์คุมเสียงทีวีดิจิตอล-ผังรายการ 1 มี.ค.นี้?
กสท. เห็นชอบเตรียม ควบคุมความดังเสียงช่องทีวีดิจิตอล ดีเดย์ 1 มี.ค. นี้ และเตรียมออกอากาศผังรายอิเล็กทรอนิกส์ประจำวัน หนุนผู้รับชมทราบรายระเอียดของช่องรายการ


วันนี้(2ก.พ.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เห็นชอบแนวทางปฎิบัติเทคนิคควบคุมความดังของเสียงในรายการโทรทัศน์ โดยช่วงเดือ นม.ค.– ก.พ. 58 ให้ดำเนินการแจ้งฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์เตรียมความพร้อมควบคุมระดับเสียงในการออกอากาศหลังจากนั้นในวันที่ 1 มี.ค. 58 ทั้งทีวีดิจิตอล และโครงข่าย ต้องเริ่มควบคุมระดับความดังเสียง โดยปรับระดับเสียงให้เท่ากันทั้งรายการข่าว เกมโชว์และโฆษณา ห้ามให้เสียงโฆษณามีระดับเสียงที่ดังกว่ารายการทั่วไปเพื่อไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค

นอกจากนี้ยังเห็นชอบผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (อีพีจี) เพื่อให้ผู้รับชมสามารถดูรายการประจำวันและล่วงหน้า7 วันได้ โดยผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลกรอกข้อมูลช่องรายการเข้ามาของที่โปรแกรม กสทช. จากนั้นผังรายการของทุกช่องจะมารวมกันให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพื่อให้โครงข่ายดึงข้อมูลที่จัดทำแล้วออกเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ ทั้งนี้ อีพีจีจะระบุถึงชื่อรายการ คำอธิบายรายการ ช่วงเวลาเริ่มต้นรายการ กำหนดให้เริ่มเผยแพร่ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.58 เป็นต้นไป

นายสมบัติ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีการตรวจสอบการบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์(1998) จำกัด (มหาชน)หรือSLC เข้าไปถือหุ้นช่องเนชั่น ในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อย 10 โดยที่บริษัทSLCมีสถานะเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของช่องสปริงนิวส์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอล นั้นทางอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ กสทช.ให้ความเห็นว่า หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประมูล นั้นมีผลบังคับใช้ภายหลังการประมูล โดยให้สำนักงาน กสทช.ไปพิจารณาสัดส่วนการถือหุ้นควบคู่การขอความเห็นของทางอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงพิจารณาว่าผลจากการซื้อขายหุ้นนั้นกระทบต่อการดำเนินกิจการหรือมีการครอบงำหรือไม่ต่อไป.

http://www.dailynews.co.th/Content/IT/298249/กสท.ดีเดย์คุมเสียงทีวีดิจิตอล-ผังรายการ+1+มี.ค.นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.