Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

11 กุมภาพันธ์ 2558 (เกาะติดประมูล4G) กทค. ตีตกกรณี TOT ขอ 900 มาบริการเองหลังหมดสัปทาน!! อนุมัติให้ DTAC คุยกับ CAT ยกคลื่น 1800 มาประมูลก่อนกำหนดโดยให้ CAT ตอบกลับ กทค.!!

ประเด็นหลัก


นายแพทย์ ประวิทย์ กล่าวว่า ที่ประชุมยืนยันมติเดิม เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 ที่ระบุว่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล้ว ทีโอที จะต้องคืนคลื่นความถี่เพื่อนำมาจัดสรรใหม่ และไม่ให้เปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ทีโอที ได้ดำเนินการฟ้องต่อ ศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 16 ก.ย.2557 ที่ผ่านมา  เพื่อขอให้เพิกถอนมติเมื่อวันที่ 11 มิ.ถ.2557 โดยขณะนี้กรณีดังกล่าวศาลฯยังไม่พิจารณา แต่ ทีโอที ได้ยื่นเรื่องวาระเดิมให้ บอร์ด กทค.พิจารณาอีกครั้ง

“เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไม ทีโอที จะต้องนำเรื่องที่อยู่ในศาลฯมาให้ กทค.พิจารณาใหม่อีกครั้งทำไม ซึ่งกทค.ยังคงยืนตามมติเดิม ที่เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล้ว ทีโอที จะต้องนำคืนคลื่นเพื่อนำมาจัดสรรใหม่ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553” นายแพทย์ ประวิทย์ กล่าว

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณา เรื่อง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค มีความประสงค์ที่จะคืนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่ไม่ได้ใช้งานจำนวน 25 MHz โดยดีแทคจะส่งคืนคลื่นความถี่ให้ กสทช. เพื่อนำไปเปิดประมูล 4G กลางปี 2558 นั้น ที่ประชุมมีมติ ให้ ดีแทค ไปตกลงกับผู้ให้สัญญาสัมปทาน คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท โดยให้สรุปให้เรียบร้อยก่อนค่อยเสนอมายัง กทค.


_____________________________________________________


กทค.ยืนยันนำคลื่น 900 MHz จากทีโอทีมาประมูล 4G


cนายแพทย์ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

        'หมอลี่' เผย ทีโอที ทำหนังสือขอยืดเวลาใช้ความถี่ 900 MHz ออกไปถึงปี 2568 จากเดิมที่สัญญาร่วมการงานกับเอไอเอสต้องสิ้นสุดลงในเดือน ก.ย.ปีนี้ เพื่อนำคลื่นมาบริหารเอง ชี้มติที่ประชุมกทค.ยืนยันนำคลื่นกลับมาประมูลตามกม.เดิม
     
       นายแพทย์ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด กทค.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณา วาระเรื่องบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือถึง สำนักงาน กสทช. เพื่อขอแก้เงื่อนไขในการใช้คลื่น 900 MHz หลังจากที่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในเดือน ก.ย.นี้ โดยทีโอที ขอขยายระยะเวลาใช้คลื่นจนถึงปี 2568 แทนที่จะเป็นปีนี้ และขอปรับปรุงแผนการบริหารโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นฝ่ายนำคลื่นความถี่ไปให้บริการต่อเอง
     
       อย่างไรก็ตามที่ประชุมกทค.ขอยืนยันมติเดิม เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2557 ที่ระบุว่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล้ว ทีโอที ต้องคืนคลื่นความถี่เพื่อนำมาจัดสรรใหม่ และไม่ให้เปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ
     
       อนึ่งก่อนหน้านี้ ทีโอที ได้ดำเนินการฟ้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 16 ก.ย.2557 ที่ผ่านมา เพื่อขอให้เพิกถอนมติเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2557 โดยขณะนี้กรณีดังกล่าวศาลยังไม่พิจารณา แต่ทีโอที ได้ยื่นเรื่องวาระเดิมให้ กรรมการกทค.พิจารณาอีกครั้งจึงไม่เข้าใจว่าทำไมทีโอทีต้องนำเรื่องที่อยู่ในศาลมาให้กทค.พิจารณาใหม่อีกครั้ง
     
       ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้พิจารณา เรื่อง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค มีความประสงค์ที่จะคืนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่ไม่ได้ใช้งานจำนวน 25 MHz โดยดีแทคจะส่งคืนคลื่นความถี่ให้ กสทช. เพื่อนำไปเปิดประมูล 4G กลางปี 2558 นั้น ที่ประชุมมีมติ ให้ ดีแทค ไปตกลงกับผู้ให้สัญญาสัมทปาน คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กันเองให้เรียบร้อยก่อน
     
       ส่วนเรื่องการพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต และเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสาร สำนักงานกสทช.ได้ถอนวาระดังกล่าวออกไป โดยประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงี่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารให้เหตุผลว่า ยังไม่สามารถจัดทำร่างฯ ดังกล่าวได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.กสทช.
     


http://manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000016644

____________________________


‘กทค.’เบรกTOT ขอใช้คลื่น900 หลังสัญญาสัมปทานAISหมด

ย้ำต้องคืนให้กสทช.จัดสรรใหม่

นายแพทย์ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กทค. เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2558 มีการพิจารณา วาระเรื่องบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ทำหนังสือถึง สำนักงาน กสทช. เพื่อขอแก้เงื่อนไขในการใช้คลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)

ก่อนหน้านี้ ทีโอที ได้ทำหนังสือถึง สำนักงาน กสทช. เพื่อขอแก้เงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 และเสนอแผนการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 900 MHz หลังสิ้นสุดสัมปทานกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นฝ่ายนำคลื่นความถี่ไปใช้ให้บริการต่อไปเอง

นายแพทย์ ประวิทย์ กล่าวว่า ที่ประชุมยืนยันมติเดิม เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 ที่ระบุว่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล้ว ทีโอที จะต้องคืนคลื่นความถี่เพื่อนำมาจัดสรรใหม่ และไม่ให้เปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ทีโอที ได้ดำเนินการฟ้องต่อ ศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 16 ก.ย.2557 ที่ผ่านมา  เพื่อขอให้เพิกถอนมติเมื่อวันที่ 11 มิ.ถ.2557 โดยขณะนี้กรณีดังกล่าวศาลฯยังไม่พิจารณา แต่ ทีโอที ได้ยื่นเรื่องวาระเดิมให้ บอร์ด กทค.พิจารณาอีกครั้ง

“เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไม ทีโอที จะต้องนำเรื่องที่อยู่ในศาลฯมาให้ กทค.พิจารณาใหม่อีกครั้งทำไม ซึ่งกทค.ยังคงยืนตามมติเดิม ที่เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล้ว ทีโอที จะต้องนำคืนคลื่นเพื่อนำมาจัดสรรใหม่ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553” นายแพทย์ ประวิทย์ กล่าว

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณา เรื่อง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค มีความประสงค์ที่จะคืนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่ไม่ได้ใช้งานจำนวน 25 MHz โดยดีแทคจะส่งคืนคลื่นความถี่ให้ กสทช. เพื่อนำไปเปิดประมูล 4G กลางปี 2558 นั้น ที่ประชุมมีมติ ให้ ดีแทค ไปตกลงกับผู้ให้สัญญาสัมปทาน คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท โดยให้สรุปให้เรียบร้อยก่อนค่อยเสนอมายัง กทค.

ส่วนเรื่องการพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต และเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสาร ได้ถอนวาระดังกล่าวออกไป โดยประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงี่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร เป็นผู้ถอนวาระดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า ยังไม่สามารถจัดทำร่างฯ ดังกล่าวได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.กสทช. ซึ่งจะต้องรอให้กฎหมายแล้วเสร็จเสียก่อนhttp://www.naewna.com/business/144000

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.