Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 กุมภาพันธ์ 2558 กสทช.-สตช. เซ็น MOU ลดอาชญากรรม รตรวจสอบเนื้อรายการที่มีการออกอากาศผ่านวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นคง พบความไม่เรียบร้อยจัดการทันที

ประเด็นหลัก5. เรื่องการตรวจสอบเนื้อรายการที่มีการออกอากาศผ่านวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นคง หมิ่นสถาบันต่างๆ หรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หากตรวจพบ กสทช.จะรีบส่งเรื่องให้ สตช.ดำเนินการทันที

_____________________________________________________

กสทช.-สตช. เซ็น MOU ลดอาชญากรรม ชงข้อมูลลงทะเบียนซิมเติมเงิน"สมยศ" เซ็นเอ็มโอยู ร่วมกันทำงาน ส่งข้อมูลลงทะเบียนซิมเติมเงิน ลดก่ออาชญากรรม จับมือโครงการฝากบ้านกับ ตร. ตรวจวิทยุชุมชนเถื่อน เนื้อหารายการวิทยุ โทรทัศน์ ไม่ให้กระทบความมั่นคง หมิ่นสถาบัน รวมคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบ...

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) มีความตกลงร่วมมือกันเพื่อลดกระบวนการในการทำงานร่วมกันให้สั้นที่สุด เพื่อสร้างความอุ่นใจและความมั่นคงให้กับประชาชน โดย พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ และผลกระทบต่างๆ ในเรื่องเหล่านี้ รวมถึงความมั่นคงในเรื่อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการที่มีการใช้ซิมเติมเงินที่ไม่ได้มีการลงทะเบียน เพื่อใช้ในการข่มขู่ต่างๆ ตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ ข่มขู่หน่วยงานของรัฐ ข่มขู่หลอกลวงประชาชน

สำหรับเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ ได้แก่ 1. การส่งข้อมูลเกี่ยวกับซิมเติมเงิน โดย กสทช. จะประสานงานในการแจ้งข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้งานซิมเติมเงิน กรณีนำซิมไปใช้ในการกระทำความผิดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือก่ออาชญากรรมต่างๆ ให้กับ สตช.ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด รวมถึงเพื่อเฝ้าระวัง และลดปัญหาจากการใช้ซิมเติมเงินไปก่ออาชญากรรม เพื่อลดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในพื้นที่อื่นๆ

2. จะมีการรณรงค์ให้สถานีตำรวจในทุกท้องที่ร่วมประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนที่ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินให้มาลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 ก.ค. 58 เพื่อลดการนำซิมเติมเงินไปใช้ก่ออาญชญากรรม ซึ่งในขณะนี้เรื่องการลงทะเบียนซิมนี้อยู่ในระหว่างคณะรัฐมนตรีเตรียมบรรจุเป็นวาระแห่งชาติ

3. เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ เดิมจะมีการพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมเข้ามาช่วยในการดำเนินการ ปรับเป็นโครงการตู้แดงออนไลน์ ให้ประชาชนมั่นใจว่าเมื่อมีการฝากบ้านไว้กับตำรวจแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าไปดูแลอย่างจริงจัง โดยเจ้าของบ้านสามารถตรวจสอบ และรับทราบได้ทันที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าไปดูแลตรวจสอบบ้านผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าของบ้านเอง

4. โครงการเกี่ยวกับวิทยุชุมชน การออกตรวจตราวิทยุชุมชนที่ออกอากาศ เมื่อมีการออกตรวจตรา จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมออกตรวจไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ กสทช.ทุกที่ กรณีที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ทดลองออกอากาศจะดำเนินการจับกุมทันที

5. เรื่องการตรวจสอบเนื้อรายการที่มีการออกอากาศผ่านวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นคง หมิ่นสถาบันต่างๆ หรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หากตรวจพบ กสทช.จะรีบส่งเรื่องให้ สตช.ดำเนินการทันที

นอกจาก เรื่องเร่งด่วนดังกล่าว ในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทาง กสทช. ร่วมกับ สตช. จะเร่งดำเนินการเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบต่อไป.


http://www.thairath.co.th/content/480798

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.