Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

15 กุมภาพันธ์ 2558 ICT หารือถึงประเด็นการรักษาวงโคจรดาวเทียมตำแหน่ง 120 องศาตะวันออก บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในฐานะรักษาสิทธิ์วงโคจร และจะนำดาวเทียมไปให้บริการในเชิงพาณิยชย์

ประเด็นหลัก


นอกจากนี้ ยังต้องหารือถึงประเด็นการรักษาวงโคจรดาวเทียมตำแหน่ง 120 องศาตะวันออก บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในฐานะรักษาสิทธิ์วงโคจร และจะนำดาวเทียมไปให้บริการในเชิงพาณิยชย์ ต้องหารือกันในรายละเอียดว่ารายได้ที่เกิดขึ้น ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานอวกาศไปรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และนำมารายงานให้ทราบในการประชุมคณะอนุกรรมการอวกาศแห่งชาติครั้งต่อไป ส่วนดาวเทียมไอพีสตาร์ ที่ตีความว่าเป็นดาวเทียมนอกสัญญาสัมปทาน หากจะนำมาอยู่หรือไม่อยู่ในสัญญาสัมปทานจะต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่งต้องหารือกับฝ่ายกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณา

“ปัญหาดาวเทียมสะสมมานาน กระทรวงไอซีที จะต้องเร่งแก้ไข ประเด็นใดที่เจรจากันได้ก็เจรจา  ประเด็นใดเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ก็ให้หาที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อสร้างความชัดเจน เพราะจะเกิดผลดีต่อการพัฒนาธุรกิจดาวเทียมของประเทศ เรื่องของดาวเทียมดวงต้องเคลียร์ให้ชัดเจน และนำเสนอครม.โดยเร็วที่สุด หากปล่อยเวลาไปเรื่อยๆ ก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศ” นายพรชัย กล่าว


_____________________________________________________รมว.ไอซีที เล็งหารือนโยบายดาวเทียมกับ "กสทช.” เพื่อความชัดเจนหากมีการแก้กฏหมายหน้าที่อีกครั้ง พร้อมเร่งเคลียร์ปัญหาดาวเทียมในและนอกสัมปทานเพื่อชงครม.ให้เร็วที่สุด


นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้ จะหารือกับ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เกี่ยวกับนโยบายดาวเทียมของประเทศอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น หลังจากที่มีความชัดเจดว่าประเด็นเรื่องวงโคจรดาวเทียม เป็นหน้าที่ของกระทรวงไอซีทีและรัฐบาล ส่วนการออกใบอนุญาต ยังคงเป็นหน้าที่ของกสทช.

"เห็นๆ อยู่ว่ากระทรวงไอซีทีมีหน้าในการเจรจากับไอทียูในเรื่องของวงโคจร หากในอนาคตจะมีการแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้กิจการดาวเทียมจะรวมอยู่ที่เดียวกันก็สามารถดำเนินการได้  อีกทั้งกิจการดาวเทียมไม่สามารถเปิดประมูลได้เหมือนคลื่นความถี่ ดังนั้น จึงต้องปรับวิธีการและทิสทางการทำงานใหม่ เพื่อสร้างความชัดเจนในนโยบายกิจการดาวเทียมของประเทศ" นายพรชัย กล่าว

นอกจากนี้ ยังต้องหารือถึงประเด็นการรักษาวงโคจรดาวเทียมตำแหน่ง 120 องศาตะวันออก บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในฐานะรักษาสิทธิ์วงโคจร และจะนำดาวเทียมไปให้บริการในเชิงพาณิยชย์ ต้องหารือกันในรายละเอียดว่ารายได้ที่เกิดขึ้น ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานอวกาศไปรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และนำมารายงานให้ทราบในการประชุมคณะอนุกรรมการอวกาศแห่งชาติครั้งต่อไป ส่วนดาวเทียมไอพีสตาร์ ที่ตีความว่าเป็นดาวเทียมนอกสัญญาสัมปทาน หากจะนำมาอยู่หรือไม่อยู่ในสัญญาสัมปทานจะต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่งต้องหารือกับฝ่ายกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณา

“ปัญหาดาวเทียมสะสมมานาน กระทรวงไอซีที จะต้องเร่งแก้ไข ประเด็นใดที่เจรจากันได้ก็เจรจา  ประเด็นใดเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ก็ให้หาที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อสร้างความชัดเจน เพราะจะเกิดผลดีต่อการพัฒนาธุรกิจดาวเทียมของประเทศ เรื่องของดาวเทียมดวงต้องเคลียร์ให้ชัดเจน และนำเสนอครม.โดยเร็วที่สุด หากปล่อยเวลาไปเรื่อยๆ ก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศ” นายพรชัย กล่าว


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/301015/รมว.ไอซีที+เล็งหารือนโยบายดาวเทียมกับ+กสทช.

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.