Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 กุมภาพันธ์ 2558 เลขาธิการ กสทช.ฐากร ระบุ ยินดีกับ AIS TRUE คิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีเป็นการดำเนินการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้บริการในราคาที่เป็นธรรม

ประเด็นหลัก



       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2558 เป็นวันแรกที่มีการคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที และจากการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. พบว่า ขณะนี้มี เอไอเอส และทรู ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ได้ประกาศให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีการคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีแล้ว
     
       และสำหรับโอเปอเรเตอร์รายอื่นที่เหลือจะต้องให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีการคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีภายในวันที่ 1 มี.ค.2558 หากไม่ดำเนินการสำนักงาน กสทช. จะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายต่อไป ในส่วนของการตรวจสอบการใช้งาน และอัตราค่าบริการนั้นผู้ให้บริการทั้งสองรายมีการให้บริการการตรวจสอบเวลาในการใช้งานโทรศัพท์ และอัตราค่าบริการได้ด้วยวิธีการโทร. หรือเช็กผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเอง
     
       “การกำกับดูแลให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีเป็นการดำเนินการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้บริการในราคาที่เป็นธรรม” ฐากร กล่าวเสริม

_____________________________________________________












กสทช.ชี้เอไอเอส ทรู ประเดิมคิดค่าโทร.เป็นวินาทีแล้ว ย้ำที่เหลือให้รีบดำเนินการภายใน 1 มี.ค.2558

 กสทช.ชี้เอไอเอส ทรู ประเดิมคิดค่าโทร.เป็นวินาทีแล้ว ย้ำที่เหลือให้รีบดำเนินการภายใน 1 มี.ค.2558
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.)

        2 โอเปอเรเตอร์ เอไอเอส และทรู ขานรับนโยบายคิดค่าโทร.ตามจริงเป็นวินาที กสทช.ย้ำเส้นตาย 1 มี.ค.2558 โอเปอเรเตอร์ที่เหลือต้องดำเนินการแล้วเสร็จ
     
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2558 เป็นวันแรกที่มีการคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที และจากการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. พบว่า ขณะนี้มี เอไอเอส และทรู ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ได้ประกาศให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีการคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีแล้ว
     
       และสำหรับโอเปอเรเตอร์รายอื่นที่เหลือจะต้องให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีการคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีภายในวันที่ 1 มี.ค.2558 หากไม่ดำเนินการสำนักงาน กสทช. จะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายต่อไป ในส่วนของการตรวจสอบการใช้งาน และอัตราค่าบริการนั้นผู้ให้บริการทั้งสองรายมีการให้บริการการตรวจสอบเวลาในการใช้งานโทรศัพท์ และอัตราค่าบริการได้ด้วยวิธีการโทร. หรือเช็กผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเอง
     
       “การกำกับดูแลให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีเป็นการดำเนินการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้บริการในราคาที่เป็นธรรม” ฐากร กล่าวเสริม
     
       ด้าน นายกิตติณัฐ ทีคะวรรณ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ ธุรกิจโมบาย และหัวหน้าสายงานการพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจโมบาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรูมูฟ เอช พร้อมให้ความร่วมมือ กสทช. ในการปรับคิดค่าบริการโทร.ออกเป็นแบบคิดตามจริงเป็นวินาที ด้วยการนำเสนอโปรโมชันใหม่ “โปรคุ้มทุกวิ” ค่าโทร.ทุกเครือข่าย เพียงนาทีละ 1 บาท คิดค่าโทร.ตามจริงเป็นวินาทีตั้งแต่วินาทีแรก ลูกค้าแบบเติมเงินสามารถเปลี่ยนมาใช้โปรฯ นี้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป และจะนำเสนอแพกเกจค่าโทร.ตามจริงเป็นวินาทีสำหรับลูกค้ารายเดือนในต้นเดือนมีนาคมนี้”
     
       โดยรายละเอียด “โปรคุ้มทุกวิ” สามารถโทร.ได้ทุกเครือข่ายนาทีละ 1 บาท คิดค่าโทร.ตามจริงเป็นวินาที ใช้อินเทอร์เน็ต 3G 1 บาท/MB WiFi 1 บาท/นาที SMS 2 บาท/ข้อความ และ MMS 3 บาท/ครั้ง
     
       นอกจากนี้ ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงินทั้งซิมเก่า-ซิมใหม่นำโทรศัพท์มือถือพร้อมซิม และบัตรประชาชนมาแสดงตนลงทะเบียนได้ที่ทรูชอปทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามที่ กสทช.ออกประกาศให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน ต้องลงทะเบียนซิมแสดงตัวตนภายในวันที่ 31 ก.ค.2558
     
       ทั้งนี้ ลูกค้าทรูมูฟ เอช สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนโดย กด *151# โทร.ออก (ไม่คิดค่าบริการ)


http://manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000019130

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.