Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 กุมภาพันธ์ 2558 DTAC ระบุ ประเทศไทยพบว่ามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดคิดเป็น 69.7% และกลุ่มอายุ 6-14 ปี คิดเป็น 58.2% ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งสองกลุ่มหลักคือเยาวชนและเด็กที่เมื่อมีการเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตสูง

ประเด็นหลัก


     
       ขณะที่ประเทศไทยพบว่ามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดคิดเป็น 69.7% และกลุ่มอายุ 6-14 ปี คิดเป็น 58.2% ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งสองกลุ่มหลักคือเยาวชนและเด็กที่เมื่อมีการเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตสูง หากไม่มีความรู้และคุณลักษณะนิสัยที่ดีเป็นภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภัยที่มาพร้อมการใช้อินเทอร์เน็ตได้สูงเช่นกัน
   


_____________________________________________________

ดีแทคเอาจริง “Safe Internet” เดินหน้าจัดกิจกรรมนำร่องกว่า 100 โรงเรียน ดีแทคเอาจริง “Safe Internet” เดินหน้าจัดกิจกรรมนำร่องกว่า 100 โรงเรียน
งานเปิดตัวกิจกรรม "dtac Digikidz School Visit" อย่างเป็นทางการ โดยมีน้องๆจากโรงเรียนราชินีบน หนึ่งในโรงเรียนนำร่องกว่า 800 คนเข้าร่วมกิจกรรม

        ดีแทค เดินหน้าโครงการ Safe Internet อินเทอร์เน็ตปลอดภัยต่อเนื่อง หวังสร้างภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ตให้เด็กกลุ่มเสี่ยง อายุระหว่าง 13-15 ปี เปิดตัวกิจกรรม “dtac Digikidz School Visit” ในรูปแบบ Edutainment จับมือโรงเรียนต้นแบบดิจิตอล นำร่องกว่า 100 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ความรู้พร้อมปลูกฝังเด็กวัยประถมศึกษาถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมจัดประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
     
       นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คแซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ ดีแทค เปิดเผยว่า ดีแทคมีความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Safe Internet Experience) ตลอดจนให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน
     
       จากการศึกษากลุ่มประเทศในแถบตะวันตก พบว่า ประเทศที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูง จะตื่นตัวและตระหนักเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยควบคู่กันไปด้วย โดยปัจจุบันได้กลายเป็นประเด็นที่มีกว่า 100 ประเทศทั่วโลกให้ความสนใจ จนเกิดเป็นภาคีความร่วมมือที่กำหนดให้มีวันแห่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หรือ Safer Internet Day ที่จะถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงการใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

ดีแทคเอาจริง “Safe Internet” เดินหน้าจัดกิจกรรมนำร่องกว่า 100 โรงเรียน
น้องๆจากโรงเรียนราชินีบน ยืนถ่ายภาพพร้อม "d Hero" ฮีโร่ที่สามารถพิทักษ์ตนเองให้ห่างไกลภัยอินเทอร์เน็ต

        ทั้งนี้ มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจด้าน “Cyber Bullying Statistics” จาก www.bullyingStatistics.org พบว่า ในประเทศมาเลเซีย มีปัญหาการข่มขู่ ล้อเลียน และส่อเสียด บนโลกออนไลน์เกิดขึ้น โดยพบมากที่สุดในเด็กอายุประมาณ 13-15 ปี ซึ่ง 3 ใน 4 ของเด็กมักจะล้อเลียน ข่มขู่ หรือส่อเสียดเพื่อนด้วยการโพสคำเรียกชื่อ ข้อความ และรูปภาพที่ไม่เหมาะสม และ 2 ใน 3 ของเด็กเหล่านั้น รู้สึกว่าการโพสข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือการสวมรอยเป็นบุคคลอื่นเป็นเรื่องปกติ และเด็กเหล่านี้จะไม่ตระหนักและไม่รู้สึกผิดในการกระทำของตนและผลที่จะเกิดขึ้นตามมา
     
       ขณะที่ประเทศไทยพบว่ามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดคิดเป็น 69.7% และกลุ่มอายุ 6-14 ปี คิดเป็น 58.2% ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งสองกลุ่มหลักคือเยาวชนและเด็กที่เมื่อมีการเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตสูง หากไม่มีความรู้และคุณลักษณะนิสัยที่ดีเป็นภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภัยที่มาพร้อมการใช้อินเทอร์เน็ตได้สูงเช่นกัน
     
       “ดีแทคจึงได้จัดกิจกรรม dtac Digikidz School Visit ขึ้น เพื่อต้องการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกโดยเริ่มจากเด็กวัย 9-11 ปี เพราะเชื่อว่าหากปลูกฝังและสร้างภูมิคุ้มกันได้ตั้งแต่วัยเริ่มต้น ก็จะสามารถพัฒนาให้เป็นพลเมืองดิจิตอลที่มีคุณภาพได้ในอนาคต โดยจะเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ Safe Internet อินเทอร์เน็ตปลอดภัย” นางอรอุมา กล่าวย้ำ

ดีแทคเอาจริง “Safe Internet” เดินหน้าจัดกิจกรรมนำร่องกว่า 100 โรงเรียน

        กิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมมือกับโรงเรียนต้นแบบดิจิตอลจำนวน 100 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดขึ้นในรูปแบบ Edutainment ผ่านการเล่าเรื่องเป็นนิทานแสดงสดโดยซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจเด็กๆ “d Hero” ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นฮีโร่ที่สามารถพิทักษ์ตนเองให้ห่างไกลภัยที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต
     
       พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีการประกวดเรียงความในหัวข้อ “การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ในความคิดฉัน” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 1 ล้านบาท และได้มอบสื่อช่วยสอนชุดการ์ตูนอนิเมชัน d-Hero เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนในการรณรงค์เรื่องนี้ด้วย
     
       โครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวที่มีการวางแผนไว้ในระยะต้น 2 ปีแรก และตั้งเป้าการพัฒนาให้ความรู้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และระดับชั้นของกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น ตลอดจนผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ดีแทคยังมีแนวคิดที่จะนำแอปพลิเคชันด้าน Parental Control มาใช้ ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือด้านเทคโนโลยีที่ให้ผู้ปกครองได้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวการใช้เทคโนโลยีของบุตรหลานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

ดีแทคเอาจริง “Safe Internet” เดินหน้าจัดกิจกรรมนำร่องกว่า 100 โรงเรียน
นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คแซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ ดีแทค (คนที่สองจากซ้าย) และนางสาวเย็นฤทัย จงถนอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน โรงเรียนราชินีบน (คนที่สองจากขวา)

        นอกจากนี้ ดีแทคยังได้นำแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากประเทศแถบแสกนดิเนเวีย อันเป็นที่ตั้งของบริษัทแม่อย่างเทเลนอร์ ที่มีการผลิตออกมาเป็นหนังสือคู่มือการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างได้ผล โดยจะต้องปรับเนื้อหาภายในให้เหมาะสมกับคนไทย ซึ่งคาดว่าจะออกหนังสือได้ในช่วงครึ่งปีหลัง 2558 นี้

http://manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000021011

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.