Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

02 มีนาคม 2558 Acer ไทยวางกลยุทธ “Synergized Power of Digital” การรันตีการซ่อมโน้ตบุ๊กหากเกิน 3 ชั่วโมงส่งฟรี ส่วนสมาร์ทโฟนเกิน 3 ชั่วโมง มีเครื่องทดแทน ปัจจุบัน เอเซอร์มีศูนย์บริการรวมทั้งสิ้น 471 ศูนย์

ประเด็นหลัก       ปัจจุบัน เอเซอร์มีศูนย์บริการรวมทั้งสิ้น 471 ศูนย์ แบ่งเป็น 11 ศูนย์หลักที่เป็นของเอเซอร์เอง ความครอบคลุมการให้บริการกับทุกดีลเลอร์ รวมไปถึงเอเซอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์อีก 28 ศูนย์ ที่จะสามารถให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร นอกจากนี้ เอเซอร์ยังจะเน้นการพัฒนาศักยภาพคู่ค้าของเอเซอร์ที่มีอยู่ 413 แห่ง รวมไปถึงศูนย์เอเซอร์ดรอปพอยนต์อีก 19 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า รวมไปถึงมีความแข็งแรง และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้


        เอเซอร์ไทย เร่งสร้างศักยภาพการให้บริการและศูนย์เซอร์วิส หลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์กลางอินโด-ไชน่า วางกลยุทธ์ “Synergized Power of Digital” นำไอทีมาบริหารจัดการอะไหล่ให้ครอบคลุม พร้อมใช้ และวิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า การรันตีการซ่อมโน้ตบุ๊กหากเกิน 3 ชั่วโมงส่งฟรี ส่วนสมาร์ทโฟนเกิน 3 ชั่วโมง มีเครื่องทดแทน
   


_____________________________________________________


เอเซอร์ไทยเพิ่มศักยภาพเซอร์วิสรับการเป็นศูนย์กลางอินโด-ไชน่า


        เอเซอร์ไทย เร่งสร้างศักยภาพการให้บริการและศูนย์เซอร์วิส หลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์กลางอินโด-ไชน่า วางกลยุทธ์ “Synergized Power of Digital” นำไอทีมาบริหารจัดการอะไหล่ให้ครอบคลุม พร้อมใช้ และวิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า การรันตีการซ่อมโน้ตบุ๊กหากเกิน 3 ชั่วโมงส่งฟรี ส่วนสมาร์ทโฟนเกิน 3 ชั่วโมง มีเครื่องทดแทน
     
       นายปรีชา ศุภปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า เอเซอร์ได้ทำการเพิ่มศัพยภาพของการให้บริการและศูนย์เซอร์วิสให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับกับการที่เอเซอร์ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางของตลาดอินโด-ไชน่า ตามกลยุทธ์ “Synergized Power of Digital” นำศักยภาพของเอเซอร์มาปรับใช้ให้เหมาะสมต่อการให้บริการ ระบบการบริหารทั้งทางด้านลอจิสติกส์ การรับส่งอะไหล่ เครื่องซ่อม รวมไปถึงการนำซีอาร์เอ็มมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละสาขาของเอเซอร์
     
       ปัจจุบัน เอเซอร์มีศูนย์บริการรวมทั้งสิ้น 471 ศูนย์ แบ่งเป็น 11 ศูนย์หลักที่เป็นของเอเซอร์เอง ความครอบคลุมการให้บริการกับทุกดีลเลอร์ รวมไปถึงเอเซอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์อีก 28 ศูนย์ ที่จะสามารถให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร นอกจากนี้ เอเซอร์ยังจะเน้นการพัฒนาศักยภาพคู่ค้าของเอเซอร์ที่มีอยู่ 413 แห่ง รวมไปถึงศูนย์เอเซอร์ดรอปพอยนต์อีก 19 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า รวมไปถึงมีความแข็งแรง และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้

เอเซอร์ไทยเพิ่มศักยภาพเซอร์วิสรับการเป็นศูนย์กลางอินโด-ไชน่า

        “เอเซอร์มีระบบไอทีที่สนับสนุนการทำงานทั้งในประเทศพม่า กัมพูชา และลาว มีสต๊อกอะไหล่เพียงพอ และสามารถส่งไปถึงประเทศเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว โดยในประเทศลาว จะมีการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย ส่วนประเทศพม่า จะมีสำนักงานประจำอยู่ โดยมีการฝึกอบรมพาร์ตเนอร์ และบุคลากรให้มีความพร้อมอยู่เสมอ”
     
       นายปรีชา กล่าวถึงการรับประกันโน้ตบุ๊กสำหรับเครื่องที่มีปัญหาในเรื่องของฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดดิสก์ เมมโมรี และอะแดปเตอร์ ว่าหากใช้เวลาซ่อมเกิน 3 ชั่วโมง เอเซอร์จะมีบริการจัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนสมาร์ทโฟนนั้น เฉพาะฮาร์ดแวร์ หากใช้เวลาซ่อมเกิน 3 ชั่วโมง เอเซอร์จะมีบริการเครื่องใช้ระหว่างซ่อม (เฉพาะศูนย์บริการเอเซอร์ 11 แห่ง) นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าองค์กรเอเซอร์จะมีการให้บริการเป็น 2 ประเภท คือ การให้บริการแบบปกติ และการให้บริการเสริม ที่จะให้บริการแบบ 24x7 และบริการแบบ On Site
     
       “เอเซอร์มีเฟซบุ๊กให้ลูกค้าไว้ถามและบอกปัญหา โดยจะมีการตอบภายใน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ การนำเครื่องเข้ารับการซ่อมบำรุงนั้น ช่างจะสามารถบอกลูกค้าได้ว่ากำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการในด้านใด เพื่อให้ลูกค้ารับทราบว่าจะสามารถรับเครื่องได้เมื่อไร ซึ่งการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายนั้นจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้เอเซอร์ได้รับความเชื่อใจจากลูกค้าในตลาด และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้”


http://manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9580000023559

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.