Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

08 มีนาคม 2558 TOT ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอทีออกไปอีกถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้ (มีผู้สมัครเข้ามา 3 คนนั้น ตรวจสอบแล้วพบว่า ยังไม่ผ่านคุณสมบัติ )

ประเด็นหลัก       นายชิต เหล่าวัฒนา กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอทีได้ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอทีออกไปอีกถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้ เพื่อให้มีตัวเลือกในการตัดสินใจมากขึ้น แม้ว่าที่ผ่านมา จะมีผู้เข้ามาสมัครในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว 3 คนก็ตาม ได้แก่ นายสมพรต สาระโกเศศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วีจีเอ็ม กรุ๊ป นายศิริพงษ์ โลหะศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพรเกรส ซอฟท์แวร์ จำกัด และ พล.ต.สุรพล ตาปนานนท์
     
       ขณะที่ นายพิพัฒน์ ขันทอง ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เคยกล่าวก่อนหน้านี้ว่า ภายหลังจากที่ทีโอทีได้เปิดรับสมัครตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค.57-12 ม.ค.58 และมีผู้สมัครเข้ามา 3 คนนั้น ตรวจสอบแล้วพบว่า ยังไม่ผ่านคุณสมบัติ ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นต้องดูว่า เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือบริหารงานในองค์กรที่มีรายได้มากกว่า 5,000 ล้านบาทมาก่อนหรือไม่ โดยในขั้นตอนนี้พบว่า ไม่ผ่านคุณสมบัติ 1 คน จากนั้นจึงมาดูประวัติเชิงลึกว่ามีความเกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการถือหุ้นทั้งทางตรงทางอ้อมในบริษัทมี่ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

_____________________________________________________


ทีโอทีขยายเวลาเปิดรับซีอีโออีก 1 เดือน หลังผู้สมัครไม่เข้าตา        ทีโอที ยังไร้ข้อสรุปผู้เข้าวินกรรมการผู้จัดการใหญ่ หลังมีผู้สมัคร 3 คน แต่ผ่านเข้ารอบแค่คนเดียว หวั่นตัวเลือกน้อยเกินไป ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครถึงสิ้นเดือน มี.ค.นี้
     
       นายชิต เหล่าวัฒนา กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอทีได้ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอทีออกไปอีกถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้ เพื่อให้มีตัวเลือกในการตัดสินใจมากขึ้น แม้ว่าที่ผ่านมา จะมีผู้เข้ามาสมัครในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว 3 คนก็ตาม ได้แก่ นายสมพรต สาระโกเศศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วีจีเอ็ม กรุ๊ป นายศิริพงษ์ โลหะศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพรเกรส ซอฟท์แวร์ จำกัด และ พล.ต.สุรพล ตาปนานนท์
     
       ขณะที่ นายพิพัฒน์ ขันทอง ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เคยกล่าวก่อนหน้านี้ว่า ภายหลังจากที่ทีโอทีได้เปิดรับสมัครตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค.57-12 ม.ค.58 และมีผู้สมัครเข้ามา 3 คนนั้น ตรวจสอบแล้วพบว่า ยังไม่ผ่านคุณสมบัติ ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นต้องดูว่า เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือบริหารงานในองค์กรที่มีรายได้มากกว่า 5,000 ล้านบาทมาก่อนหรือไม่ โดยในขั้นตอนนี้พบว่า ไม่ผ่านคุณสมบัติ 1 คน จากนั้นจึงมาดูประวัติเชิงลึกว่ามีความเกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการถือหุ้นทั้งทางตรงทางอ้อมในบริษัทมี่ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
     
       ทั้งนี้ การรับหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกขั้นตอน เพราะกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่มีภารกิจหลักคือ ต้องขับเคลื่อนองค์กรภายใต้การปรับโครงสร้างใหม่ ที่มีบอร์ดมีมติลดสายงานจากเดิม 13 สายงาน ให้เหลือ 7 สายงาน ประกอบไปด้วย 1.สายงานพัฒนาองค์กร 2.สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.สายงานการเงินและบริหารทรัพย์สิน 4.สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 5.สายงานปฏิบัติการ 6.สายงานขายและบริการภาครัฐและภาคเอกชน และ 7.สายงานขายและบริการลูกค้า โดยสายงานใหม่จะแบ่งให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีอยู่ 13 คน แบ่งออกมารับผิดชอบครึ่งหนึ่ง ที่เหลือจะให้รับผิดชอบโครงการถ่ายโอนเสาสถานีฐาน ทรัพย์สินของทีโอทีหลังจากที่คู่สัมปทานสิ้นสุดสัญญาในปี 2558
     
       นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่นั้นต้องสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ โดยหาพันธมิตรทั้งในประเทศ และต่างประเทศใน 6 กลุ่มธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มมูลค่าธุรกิจร่วมกัน เป็นการเปิดกว้างและเปิดรับต่อทุกรูปแบบการทำธุรกิจ โดยไม่จำกัดเฉพาะธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเน้นประโยชน์ร่วมกันของพันธมิตรธุรกิจทุกฝ่าย ทั้งนี้ ผลจะพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของทีโอที และประเทศชาติเป็นหลัก ซึ่งจากเงื่อนไขที่กำหนดให้นั้น กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่จำเป็นต้องนำไปวางแผนการบริหารงานเพื่อมาแสดงวิสัยทัศน์ให้บอร์ดรับทราบ
     
       แหล่งข่าวทีโอที กล่าวว่า การขยายระยะเวลารับสมัครกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอทีออกไปนั้น เนื่องจากผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร 3 คน มีเพียงคนเดียวที่ผ่านคุณสมบัติและสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการแสดงวิสัยทัศน์ ได้คือ นายสมพรต สาระโกเศศ ซึ่งเคยเป็นกรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.และยังเคยเป็นทีมงานของ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)
     


http://manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9580000026809

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.