Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 มีนาคม 2558 เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ชี้ ช่องเด็กในปัจจุบัน ช่วงตุลาคม-พฤศจิกายน 2557 พบ รายการ น13+ (รายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี) และ น18+ (รายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ) ปะปนอยู่

ประเด็นหลัก

นางอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ กล่าวว่า ทางเครือข่ายได้สำรวจสัดส่วนรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวบนทีวีดิจิทัล ของทั้ง 3สถานี ได้แก่ ช่อง3 Family ช่องMCOT Family และช่อง LOCA  .ในช่วงตุลาคม-พฤศจิกายน 2557 พบว่า ช่อง 3 Family และช่อง MCOT Family นำเสนอรายการที่มีเนื้อหาอยู่ในกลุ่มรายการประเภทรายการทั่วไป(ท.) มากที่สุด ขณะที่ช่อง LOCA พบว่ามีการเผยแพร่รายการโดยไม่จัดเรทประเภทของเนื้อหามากที่สุด

ที่สำคัญคือ ทั้ง 3 ช่องรายการ พบว่า มีรายการที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยหรือ ป3+ เพียง2รายการ และรายการเด็กที่ผลิตขึ้นสำหรับเด็กในวัย 6-12 ปี หรือ ด6+ น้อยมาก ทั้งพบว่ารายการที่ออกอากาศยังไม่ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ใน 6 ด้าน คือ ส่งเสริมระบบคิด ส่งเสริมวิชาการ ส่งเสริมคุณธรรม ส่งสเริมการใช้ชิวัตในสังคม ส่งเสริมการเข้าใจยอมรับความแตกต่างที่หลากหลาย และส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว

นอกจากนี้ยังพบว่ามีรายการประเภท ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำทั้ง น13+ (รายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี) และ น18+ (รายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ) ปะปนอยู่ด้วย ทั้งที่ควรเป็นช่องที่มีเนื้อหารายการประเภทเด็กหรือรายการประเภทระดับทั่วไป(ท.)เท่านั้น_____________________________________________________


ติง 3 ทีวีดิจิทัลช่องเด็ก-เยาวชน มีรายการเด็กน้อย แถมมี 18+ โผล่


ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ได้เปิดเผยผลสำรวจช่องรายการประเภทเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของทีวีดิจิทัลทั้ง 3 ช่อง โดยระบุว่า สัดส่วนรายการเด็กประเภท ปฐมวัย(ป3+)และรายการเด็ก(ด6+) ยังมีน้อย แถมบางรายการประเภท น13+ และ 18+ แฝงมาด้วย

นางอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ กล่าวว่า ทางเครือข่ายได้สำรวจสัดส่วนรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวบนทีวีดิจิทัล ของทั้ง 3สถานี ได้แก่ ช่อง3 Family ช่องMCOT Family และช่อง LOCA  .ในช่วงตุลาคม-พฤศจิกายน 2557 พบว่า ช่อง 3 Family และช่อง MCOT Family นำเสนอรายการที่มีเนื้อหาอยู่ในกลุ่มรายการประเภทรายการทั่วไป(ท.) มากที่สุด ขณะที่ช่อง LOCA พบว่ามีการเผยแพร่รายการโดยไม่จัดเรทประเภทของเนื้อหามากที่สุด

ที่สำคัญคือ ทั้ง 3 ช่องรายการ พบว่า มีรายการที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยหรือ ป3+ เพียง2รายการ และรายการเด็กที่ผลิตขึ้นสำหรับเด็กในวัย 6-12 ปี หรือ ด6+ น้อยมาก ทั้งพบว่ารายการที่ออกอากาศยังไม่ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ใน 6 ด้าน คือ ส่งเสริมระบบคิด ส่งเสริมวิชาการ ส่งเสริมคุณธรรม ส่งสเริมการใช้ชิวัตในสังคม ส่งเสริมการเข้าใจยอมรับความแตกต่างที่หลากหลาย และส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว

นอกจากนี้ยังพบว่ามีรายการประเภท ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำทั้ง น13+ (รายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี) และ น18+ (รายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ) ปะปนอยู่ด้วย ทั้งที่ควรเป็นช่องที่มีเนื้อหารายการประเภทเด็กหรือรายการประเภทระดับทั่วไป(ท.)เท่านั้น

ด้าน นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม(กสทช.) ด้านคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า จากผลสำรวจเนื้อหารายการ ถือว่าพึงพอใจได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากแสดงว่าเจ้าของช่องรายการได้มีการผลิตรายการที่ตอบโจทย์ความเป็นช่องเด็ก เยาวชนและครอบครัวอยู่บ้าง แต่อยากส่งเสริมให้ผู้ผลิตทั้ง 3 สถานีผลิตรายการที่จัดอยู่ในระดับ ป3+และ ด6+ ให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน

"ช่องเด็กเป็นช่องที่กสทช.ห่วงและให้กำลังใจสนับสนุนให้เป็นไปตามนิยามที่วางไว้ คือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการเด็ก และเข้าถึงเด็กทุกกลุ่ม และทุกช่วงวัย แต่ที่ผ่านมาช่องมักจัดเรทเป็นท. เป็นส่วนใหญ่ ช่องเด็กควรมีเนื้อหาที่เป็นทางเลือกสำหรับเด็กและครอบครัวรับชมอย่างปลอดภัยและมีการแข่งขันเสรีเป็นธรรม เนื่องจากช่องนี้ประมูลราคาถูก"

หลังจากนี้ จะมอบหมายให้สำนักงานกสทช.พิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผลสำรวจเพิ่มเติมเพื่อให้มีการจัดทำผังและเนื้อหารายการที่เหมาะสมสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวอย่างแท้จริงต่อไป


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1425976187

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.