Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 เมษายน 2558 TOT เตรียม นำความถี่ 2300 MHz ที่ ทีโอทีมีอยู่จำนวน 64 MHz มาทดลองใช้ LTE จำนวน 20 MHz เพื่อนำมาเติมเต็มเป็นโครงข่ายเสริมในพื้นที่ที่ไฟเบอร์ออปติกเข้าไม่ถึง

ประเด็นหลัก


       “ดังนั้น เราจึงต้องการนำความถี่ 2300 MHz ที่ ทีโอทีมีอยู่จำนวน 64 MHz มาทดลองใช้ LTE จำนวน 20 MHz เพื่อนำมาเติมเต็มเป็นโครงข่ายเสริมในพื้นที่ที่ไฟเบอร์ออปติกเข้าไม่ถึง ซึ่งหลังจากลงนามภายใน 15 วัน ทีโอที จะต้องส่งแผนการติดตั้งโครงการ และจะขอเบิกเงินล่วงหน้า 15% ของมูลค่าโครงการเพื่อเดินหน้าโครงการต่อไป”


_____________________________________________________ทีโอทีเตรียมนำความถี่ 2300 MHz เสริมศักยภาพโครงการ USO


ทีโอทีเตรียมนำความถี่ 2300 MHz เสริมศักยภาพโครงการ USO
ทีโอที เตรียมเสนอแผนนำความถี่ 2300 MHz จำนวน 20 MHz ร่วมวางโครงข่ายในโครงการยูเอสโอ เพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก คาดภายในเดือน มิ.ย.จะสามารถเซ็นสัญญากับ กสทช.เพื่อเดินหน้าโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
     
       นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการทีโอทีอนุมัติการจัดตั้งโครงสร้างใหม่เพื่อทำงานโครงการเกี่ยวกับการติดตั้งโครงข่ายเพื่อให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม ในโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ชนะการประมูลมานั้น ขั้นตอนนับจากนี้ ทีมงานต้องเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของทีโอทีก่อน และต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการเตรียมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พิจารณา หลังจากนั้นจะต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป โดยคาดว่าภายในเดือน มิ.ย.58 ทีโอที จะสามารถลงนามสัญญาในโครงการดังกล่าวได้ เพื่อดำเนินการติดตั้งโครงข่ายให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
     
       ที่ผ่านมา ทีโอที ได้ส่งแผนการใช้เทคโนโลยีเพื่อดำเนินการติดตั้งโครงข่ายในพื้นที่นำร่องตามข้อกำหนดตามแผนทางเทคนิค ที่ กสทช.กำหนดไว้ ซึ่ง กสทช.ได้มีการปรับแผนการดำเนินการตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่มีการปรับลดวงเงิน ดังนั้น ทีโอที จึงเตรียมการจะยื่นแผนใหม่ให้ กสทช.พิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้จากเดิมเป็นเทคโนโลยีระบบ TDMA มาเป็นเทคโนโลยีระบบ LTE เนื่องจากเดิมการใช้เทคโนโลยี TDMA สามารถรองรับการใช้งานได้เพียงบริการด้านเสียง (วอยซ์) แต่เมื่อเปลี่ยนเทคโนโลยีเป็นระบบ LTE จะสามารถรองรับได้ทั้งบริการวอยซ์ และบริการด้านสื่อสารข้อมูล (ดาต้า) ได้ดีกว่า
     
       “ดังนั้น เราจึงต้องการนำความถี่ 2300 MHz ที่ ทีโอทีมีอยู่จำนวน 64 MHz มาทดลองใช้ LTE จำนวน 20 MHz เพื่อนำมาเติมเต็มเป็นโครงข่ายเสริมในพื้นที่ที่ไฟเบอร์ออปติกเข้าไม่ถึง ซึ่งหลังจากลงนามภายใน 15 วัน ทีโอที จะต้องส่งแผนการติดตั้งโครงการ และจะขอเบิกเงินล่วงหน้า 15% ของมูลค่าโครงการเพื่อเดินหน้าโครงการต่อไป”
     
       อย่างไรก็ตาม โครงการ USO ดังกล่าว ทีโอที เป็นผู้ชนะการประมูลมาตั้งแต่ปี 57 ซึ่ง กสทช.ได้ จัดให้มีการประกวดราคาโครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ และจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยทั่วถึง วงเงินรวม 429 ล้านบาท ด้วยวิธีการประกวดราคาใน 2 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดหนองคาย
     
       สำหรับความคืบหน้าในการเปิดรับสมัครกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ขยายระยะเวลาออกมานั้น แหล่งข่าวระดับสูงจากทีโอที เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครเพิ่มเติมอีก 3 คน ประกอบด้วย นายอานนท์ ทับเที่ยง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอที นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอที และนายมนต์ชัย หนูสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอที ทำให้ขณะนี้มีผู้รอการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว 4 คน จากเดิมที่เหลือเพียง 1 คน คือ นายสมพรต สาระโกเศศ โดยรายชื่อทั้งหมดนี้จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่อีกครั้งในวันที่ 20 เม.ย.นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.