Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 เมษายน 2558 อูเบอร์ ประเทศไทย ให้บริการในไทย มาครบ 1 ปี ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยมีปริมาณการเรียกใช้อูเบอร์ แบล็ค และอูเบอร์ เอ็กซ์ มากถึง 1.5 ล้านครั้ง

ประเด็นหลัก


วันนี้(22เม.ย.) น.ส.แหวนยอด วงษ์ตระหง่าน ผู้จัดการ ประจำประเทศไทย บริษัท อูเบอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า อูเบอร์ ให้บริการในไทย มาครบ 1 ปี ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยมีปริมาณการเรียกใช้อูเบอร์ แบล็ค และอูเบอร์ เอ็กซ์ มากถึง 1.5 ล้านครั้ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนรถและคนขับที่เป็นพาร์เนอร์มากกว่า 1 พันคัน และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีพาร์ทเนอร์บางรายมีรายได้สูงถึงเดือนละ 1.3 แสนบาท ขณะเดียวกันระยะเวลาการเรียกใช้บริการจนรถมาถึงจุดรับมีระยะเวลาลดลงเหลือ 5 นาที จากเดิม10 นาที เนื่องจากมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้น

"บริษัทมุ่งหวังที่จะช่วยลดปัญหาจราจรในเมืองที่เข้าไปในบริการ ขณะเดียวกันก็ช่วยในเรื่องเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน หรือ แชร์ลิ่ง อีโคโนมี่ โดยปัจจุบันใน กทม. มีจำนวนรถสูงถึง 5 ล้านคัน แต่มีถนนรองรับได้เพียง 1.6 ล้านคัน ซึ่งปัญหาจราจรติดขัด การเผาผลาญพลังงาน และค่าเสี่อมของรถยนต์ คิดเป็นความสูญเสียสูงถึง 2 % ของจีดีพี ฮูเบอร์จึงหวังเป็นส่วนเล็กๆ ที่จะมีส่วนช่วยลดความสูญเสียตรงนึ้ จากแนวคิดเศรษฐกิจแบบแบ่งบัน ให้เจ้าของรถแบ่งบันการใช้รถกับผู้โดยสาร"_____________________________________________________

อูเบอร์ครบ 1 ปีในไทยมียอดเรียกใช้บริการกว่า 1.5 ล้านครั้ง
"อูเบอร์" เผยความสำเร็จ 1 ปี ให้บริการในไทยมียอดเรียกใช้บริการกว่า 1.5 ล้านครั้ง มุ่งหวังมีส่วนช่วยลดปัญหาการจราจรและสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในท้องถิ่น พร้อมแสดงให้ภาครัฐเห็นประโยชน์จากรูปแบบธุรกิจ

วันนี้(22เม.ย.) น.ส.แหวนยอด วงษ์ตระหง่าน ผู้จัดการ ประจำประเทศไทย บริษัท อูเบอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า อูเบอร์ ให้บริการในไทย มาครบ 1 ปี ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยมีปริมาณการเรียกใช้อูเบอร์ แบล็ค และอูเบอร์ เอ็กซ์ มากถึง 1.5 ล้านครั้ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนรถและคนขับที่เป็นพาร์เนอร์มากกว่า 1 พันคัน และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีพาร์ทเนอร์บางรายมีรายได้สูงถึงเดือนละ 1.3 แสนบาท ขณะเดียวกันระยะเวลาการเรียกใช้บริการจนรถมาถึงจุดรับมีระยะเวลาลดลงเหลือ 5 นาที จากเดิม10 นาที เนื่องจากมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้น

"บริษัทมุ่งหวังที่จะช่วยลดปัญหาจราจรในเมืองที่เข้าไปในบริการ ขณะเดียวกันก็ช่วยในเรื่องเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน หรือ แชร์ลิ่ง อีโคโนมี่ โดยปัจจุบันใน กทม. มีจำนวนรถสูงถึง 5 ล้านคัน แต่มีถนนรองรับได้เพียง 1.6 ล้านคัน ซึ่งปัญหาจราจรติดขัด การเผาผลาญพลังงาน และค่าเสี่อมของรถยนต์ คิดเป็นความสูญเสียสูงถึง 2 % ของจีดีพี ฮูเบอร์จึงหวังเป็นส่วนเล็กๆ ที่จะมีส่วนช่วยลดความสูญเสียตรงนึ้ จากแนวคิดเศรษฐกิจแบบแบ่งบัน ให้เจ้าของรถแบ่งบันการใช้รถกับผู้โดยสาร"

น.ส.แหวนยอด กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน ฮูเบอร์ให้บริการในกรุงเทพและปริมณฑล และ จ. ภูเก็ต โดยการคัดเลือกคนขับเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์จะมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และทำการอบรมการให้บริการ เพื่อให้ผู้โดยสารมีความปลอดภัยสูงสุด อย่างไรก็ตามในประเด็นเรื่องข้อกฎหมายทางอูเบอร์ได้เข้าไปให้ข้อมูลกับภาครัฐต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริการนี้จะมีส่วนช่วยในเรื่องจราจรและเศรษฐกิจ

ด้าน มร.ชาน พาร์ค ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อูเบอร์ กล่าวว่า อูเบอรในไทยถือว่ามีอัตราการเติบโตในอันดับต้นๆในอาเซียน ที่อูเบอร์เข้าไปให้บริการใน 7 ประเทศ โดยปัจจุบันอูเบอร์มีให้บริการใน 300 เมืองใน 56 ประเทศทั่วโลก สำหรับองค์ประกอบที่ทำให้อูเบอร์ประสบความสำเร็จก็คือ 1. คนใช้บริการต้องได้รับความสะดวก ปลอดภัย ราคาสมเหตุสมผล 2. คนขับหรือพาร์ทเนอร์ มีรายได้ที่สามารถใช้ดูแลครอบครัวได้ และ 3. บริการของอูเบอร์ช่วยลดปัญหาด้านจราจรและทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน


http://www.dailynews.co.th/it/316302

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.