Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 เมษายน 2558 (บทความ) “ซิสโก้”ชี้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำงาน-ใช้ชีวิตส่วนตัว // โดยในประเทศไทยกว่าครึ่งหนึ่งของบุคลากร GenX (95%)และ GenY(72%) ต้องการที่จะเป็นอิสระจากตารางเวลาทำงาน 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นตามปกติ

ประเด็นหลัก


โดยในประเทศไทยกว่าครึ่งหนึ่งของบุคลากร GenX (95%)และ GenY(72%) ต้องการที่จะเป็นอิสระจากตารางเวลาทำงาน 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นตามปกติ ขณะที่กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม(54%) ระบุว่าบริษัทของตนเองอนุญาตให้ทำงานจากบ้านและ 44% ของบุคลากรGen X และ 56% ของบุคลากร Gen Y สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งจากที่บ้านและออฟฟิศอีกทั้ง 87% ของบุคลากร GenX เชื่อว่าองค์กรที่ปรับใช้รูปแบบการทำงานนอกสถานที่ผ่านอุปกรณ์พกพาอย่างยืดหยุ่นมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งที่ให้พนักงานทำงานในออฟฟิศ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น_____________________________________________________

“ซิสโก้”ชี้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำงาน-ใช้ชีวิตส่วนตัว
ซิสโก้ เผยรายงาน พบคนทำงานรุ่นเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายหรือมิลเลนเนียล ต้องการสไตล์การทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สวมใส่ จะกลายเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สำคัญที่สุดสำหรับบุคลากร ส่วนแล็ปท็อปยังคงเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับสถานที่ทำงาน

นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน ของซิสโก้ เปิดเผยว่า ซิสโก้ได้ทำรายงาน Cisco Connected World Technology Report (CCWTR) ประจำปี 2557 พบว่า ภายในปี 2563 คนทำงานรุ่นเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์เอ็กซ์ และวาย(GenerationXและY) ส่วนใหญ่เชื่อว่าสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สวมใส่ (WearableDevice) จะกลายเป็นอุปกรณ์“เชื่อมต่อ”ที่สำคัญที่สุดสำหรับบุคลากร ขณะที่แล็ปท็อปยังคงเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับสถานที่ทำงาน ซึ่งโดยรวมแล้วรายงาน CCWTR แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เทคโนโลยีจะส่งผลต่อรูปแบบการทำงานในอนาคตและอุปกรณ์ แอพพลิเคชั่นและโซลูชั่น ที่คนรุ่นเหล่านี้ชื่นชอบจะรองรับการทำงานในรูปแบบใหม่ๆอย่างไรบ้า งรวมถึงการเกิดใหม่ของสุดยอดคนทำงานหรือ "Supertasker" ซึ่งใช้งานอุปกรณ์ 4 เครื่อง และทัศนคติที่เปลี่ยนไปของคนทำงานและองค์กรธุรกิจที่มีต่อการทำงานจากที่ใดก็ได้

สำหรับประเทศไทยผลการสำรวจความคิดเห็นในส่วนของบุคลากร GenX, บุคลากร GenYและพนักงานฝ่าย HR สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการทำงานของคนไทย รวมถึงผลกระทบจากเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบของดีไวซ์ต่างๆแอพพลิเคชั่นและโซลูชั่นที่ใช้โดยบุคลากรเหล่านี้ ต่อรูปแบบใหม่ในการทำงานรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุปกรณ์อัจฉริยะและการสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆในการเชื่อมต่อของบุคลากรรุ่นใหม่

โดยในประเทศไทยกว่าครึ่งหนึ่งของบุคลากร GenX (95%)และ GenY(72%) ต้องการที่จะเป็นอิสระจากตารางเวลาทำงาน 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นตามปกติ ขณะที่กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม(54%) ระบุว่าบริษัทของตนเองอนุญาตให้ทำงานจากบ้านและ 44% ของบุคลากรGen X และ 56% ของบุคลากร Gen Y สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งจากที่บ้านและออฟฟิศอีกทั้ง 87% ของบุคลากร GenX เชื่อว่าองค์กรที่ปรับใช้รูปแบบการทำงานนอกสถานที่ผ่านอุปกรณ์พกพาอย่างยืดหยุ่นมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งที่ให้พนักงานทำงานในออฟฟิศ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น

ผลการสำรวจยังระบุด้วยว่าบุคลากรของไทยมองว่า“สมาร์ทโฟน”คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด กล่าวคือ 100% ของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามเลือกสมาร์ทโฟนเมื่อจำเป็นต้องเลือกเพียงอุปกรณ์เดียวสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากรายงาน CCWTR ซึ่งระบุว่าบุคลากร GenXและ GenY เชื่อว่าสมาร์ทโฟน คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อที่สำคัญที่สุดสำหรับบุคลากรภายในปี 2563 นอกจากนี้รายงานดังกล่าวนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบที่อุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น อุปกรณ์สวมใส่ (wearables) ที่มีผลต่อระบบไอทีและผู้กำหนดกลยุทธ์ด้านไอทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันหรือ Internet of Everything (IoE) ซึ่งจะสร้างการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่รวมทั้งเปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารสำหรับคนทำงานรุ่นอนาคต

“ทุกวันนี้พนักงานบริษัทต้องการที่จะเข้าถึงเครื่องมือการสื่อสารและการทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว เราคาดว่าเครื่องมือเหล่านี้จะพร้อมใช้งานอยู่เสมอบนทุกอุปกรณ์ ทุกที่ทุกเวลา ข้อมูลจากรายงานนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความท้าทายที่บริษัทต่างๆ จะต้องเผชิญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรธุรกิจได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันในเรื่องของการตัดสินใจด้านไอทีและกระบวนการ HRพร้อมทั้งแนะนำแนวทางใหม่ๆ สำหรับการปรับใช้เครื่องมือและโซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยีในสถานที่ทำงาน”

นอกจากนี้จากผลการสำรวจความคิดเห็นทางออนไลน์ที่ดำเนินการโดย Initiative Global ชี้ว่าคนรุ่น GenY หรือมิลเลนเนียลในประเทศไทยมีสมาร์ทโฟน81% นับเป็นระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับอีก 19 ประเทศซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่เพียงแค่ 45% (Initiative Global, ธันวาคม 2557) ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่าคนรุ่นGenY ในไทยมีความพร้อมสำหรับไลฟ์สไตล์แบบออนไลน์ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ขณะที่คนรุ่น GenY เข้าทำงานในบริษัทของไทยเพิ่มมากขึ้นบริษัทก็จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนสไตล์การทำงานให้มีลักษณะยืดหยุ่นและเป็นแบบโมบายเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้พนักงานเหล่านี้ทำงานกับบริษัทอย่างยาวนาน.


http://www.dailynews.co.th/it/315261

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.