Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

01 พฤษภาคม 2558 ICT ถึงผลงาน 6 เดือนมี 2 เรื่อง คือ 1.การผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการแก้กฎหมายทั้ง 8 ฉบับ 2.การแก้ปัญหาข้อพิพาทของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

ประเด็นหลักนายพรชัยกล่าวถึงผลงาน 6 เดือนที่ผ่านมาของไอซีทีว่า เป็นที่น่าพอใจมาก โดยผลงานหลักมี 2 เรื่อง คือ 1.การผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการแก้กฎหมายทั้ง 8 ฉบับให้สอดคล้อง ได้แก่ กฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว ส่วนกฎหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้รวมกฎหมาย 3 ฉบับไว้ในฉบับเดียวกัน คือ กฎหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กฎหมายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, กฎหมายกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังมีกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงต้นเดือน พ.ค.นี้

นอกจากนี้กระทรวงยังได้เตรียมความพร้อม สำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานตามกฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในช่วงประมาณเดือน ส.ค.58

2.การแก้ปัญหาข้อพิพาทของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตามมติของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) กำหนดให้ดำเนินการหาข้อยุติให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน โดยทาง กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เจรจากับบริษัทเอกชนคู่สัญญาที่มีข้อพิพาทดังกล่าว ซึ่งมีความคืบหน้าตามลำดับ และเมื่อเจรจาเรียบร้อยแล้วจะเสนอเรื่องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาต่อไป.

_____________________________________________________

เล็งใช้ต่างชาติทำบรอดแบนด์ “ไอซีที”โชว์ผลงาน6เดือนดันศก.ดิจิทัลแก้ข้อพิพาท2รัฐวิสาหกิจกระทรวงไอซีทีเล็งเลือกบริษัทต่างชาติเป็นที่ปรึกษา วางบรอดแบรนด์ใน 1 เดือน ด้าน "พรชัย" เผยผลงาน 6 เดือนน่าพอใจ โชว์ผลงานหลักการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล การแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง 2 รัฐวิสาหกิจในสังกัด

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการจัดทำโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ โดยตั้งเป้าวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกส์ ไปยังทุกหมู่บ้านทั่วประเทศภายในปี 2559 และให้ทุกบ้านสามารถใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้ภายในปี 2560 นั้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 เม.ย.58 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหน่วยงานราชการที่มีโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกส์อยู่ในครอบครอง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษัท กสท และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รวมทั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกส์ของภาคเอกชน โดยที่ประชุมทุกหน่วยงานตกลงให้นำโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกส์เข้ามารวมกันในบริษัทกลางที่รัฐบาลจะจัดตั้งขึ้น และมีการจัดสรรหุ้นให้กับบริษัทที่นำทรัพย์สินมารวมไว้ที่บริษัทกลาง

โดยขั้นตอนต่อไปรัฐบาลจะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษจากต่างประเทศ ในการวางโครงข่ายดิจิทัลทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มี 4 บริษัทจากฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา ที่มีผลงานและประสบการณ์ในการวางโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ทั้งในยุโรปและตะวันออกกลาง คาดว่าจะใช้เวลาในการคัดเลือกภายใน 1 เดือน หลังจากนั้นจะทำการศึกษาให้แล้วเสร็จใน 6 เดือน เพื่อให้ดำเนินการได้ทันตามแผนที่วางไว้ คาดว่าค่าจ้างจะอยู่ประมาณ 20-30 ล้านบาท

นายพรชัยกล่าวถึงผลงาน 6 เดือนที่ผ่านมาของไอซีทีว่า เป็นที่น่าพอใจมาก โดยผลงานหลักมี 2 เรื่อง คือ 1.การผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการแก้กฎหมายทั้ง 8 ฉบับให้สอดคล้อง ได้แก่ กฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว ส่วนกฎหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้รวมกฎหมาย 3 ฉบับไว้ในฉบับเดียวกัน คือ กฎหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กฎหมายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, กฎหมายกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังมีกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงต้นเดือน พ.ค.นี้

นอกจากนี้กระทรวงยังได้เตรียมความพร้อม สำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานตามกฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในช่วงประมาณเดือน ส.ค.58

2.การแก้ปัญหาข้อพิพาทของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตามมติของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) กำหนดให้ดำเนินการหาข้อยุติให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน โดยทาง กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เจรจากับบริษัทเอกชนคู่สัญญาที่มีข้อพิพาทดังกล่าว ซึ่งมีความคืบหน้าตามลำดับ และเมื่อเจรจาเรียบร้อยแล้วจะเสนอเรื่องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาต่อไป.

http://www.thaipost.net/?q=เล็งใช้ต่างชาติทำบรอดแบนด์-“ไอซีที”โชว์ผลงาน6เดือนดันศกดิจิทัลแก้ข้อพิพาท2รัฐวิสาหกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.