Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 พฤษภาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยว่า รับชมทีวีดิจิตอลจากสถานีโทรทัศน์ 3 HD เป็นอันดับที่ 1 ร้อยละ 15.2 อันดับที่ 2 คือ สถานีโทรทัศน์ 7 HD ร้อยละ 13.7 อันดับที่ 3 คือ สถานีโทรทัศน์ ททบ.5 ร้อยละ 9.8 อันดับที่ 4 คือ สถานีโทรทัศน์ เวิร์คพอยท์ ทีวี และสถานีโทรทัศน์ ONE ร้อยละ 8.5 อันดับที่ 5 คือ สถานีโทรทัศน์ 8 ร้อยละ 6.9

ประเด็นหลักเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2558 นายสิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยว่า ได้สำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล หลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้แจกคูปองทีวีดิจิตอล และในวันที่ 25 เม.ย. 2558 เป็นการครบรอบ 1 ปีในการออกอากาศของทีวีดิจิตอลที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. รวมไปถึงที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2558 ได้เห็นชอบในหลักการให้เลื่อนการจ่ายเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลออกไป 1 ปี อาจเป็นเพราะการขยายโครงข่ายดิจิตอลทีวีที่ไม่เป็นไปตามแผน หรือราคาขายโฆษณาที่ไม่ได้สูงตามความคาดหวังของสถานีโทรทัศน์

ทั้งนี้ ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,430 กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ ได้รับความสะดวกในการนำคูปองไปแลกกล่องแปลงสัญญาณดิจิตอล หรือเซตท็อปบ็อกซ์ ร้อยละ 56.4 ไม่ได้รับความสะดวก ร้อยละ 14.5 และ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 29.1

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับชมทีวีดิจิตอลจากสถานีโทรทัศน์ 3 HD เป็นอันดับที่ 1 ร้อยละ 15.2 อันดับที่ 2 คือ สถานีโทรทัศน์ 7 HD ร้อยละ 13.7 อันดับที่ 3 คือ สถานีโทรทัศน์ ททบ.5 ร้อยละ 9.8 อันดับที่ 4 คือ สถานีโทรทัศน์ เวิร์คพอยท์ ทีวี และสถานีโทรทัศน์ ONE ร้อยละ 8.5 อันดับที่ 5 คือ สถานีโทรทัศน์ 8 ร้อยละ 6.9

___________________________________


โพลชี้ 1 ปี ทีวีดิจิตอล เรตติ้งช่อง HD นำโด่ง 'ไทยรัฐ' ซิวที่ 4 คนนิยมดูข่าว"บ้านสมเด็จโพลล์" เผยผลสำรวจ 1 ปี ทีวีดิจิตอล เรตติ้งช่อง HD นำโด่ง พบคนกรุง 56.4% ได้รับความสะดวก นำคูปองจาก กสทช.ไปแลกเซตท็อปบ็อกซ์ ส่วนใหญ่อยากให้แต่ละช่องพัฒนารายการประเภทข่าวสาร ขณะที่ไทยรัฐทีวี ติดอันดับ 4 คนนิยมดูข่าว

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2558 นายสิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยว่า ได้สำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล หลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้แจกคูปองทีวีดิจิตอล และในวันที่ 25 เม.ย. 2558 เป็นการครบรอบ 1 ปีในการออกอากาศของทีวีดิจิตอลที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. รวมไปถึงที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2558 ได้เห็นชอบในหลักการให้เลื่อนการจ่ายเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลออกไป 1 ปี อาจเป็นเพราะการขยายโครงข่ายดิจิตอลทีวีที่ไม่เป็นไปตามแผน หรือราคาขายโฆษณาที่ไม่ได้สูงตามความคาดหวังของสถานีโทรทัศน์

ทั้งนี้ ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,430 กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ ได้รับความสะดวกในการนำคูปองไปแลกกล่องแปลงสัญญาณดิจิตอล หรือเซตท็อปบ็อกซ์ ร้อยละ 56.4 ไม่ได้รับความสะดวก ร้อยละ 14.5 และ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 29.1

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับชมทีวีดิจิตอลจากสถานีโทรทัศน์ 3 HD เป็นอันดับที่ 1 ร้อยละ 15.2 อันดับที่ 2 คือ สถานีโทรทัศน์ 7 HD ร้อยละ 13.7 อันดับที่ 3 คือ สถานีโทรทัศน์ ททบ.5 ร้อยละ 9.8 อันดับที่ 4 คือ สถานีโทรทัศน์ เวิร์คพอยท์ ทีวี และสถานีโทรทัศน์ ONE ร้อยละ 8.5 อันดับที่ 5 คือ สถานีโทรทัศน์ 8 ร้อยละ 6.9

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับชมรายการประเภทข่าวสารจากสถานีโทรทัศน์ 3 HD เป็นอันดับที่ 1 ร้อยละ 18.6 อันดับที่ 2 คือ สถานีโทรทัศน์ 7 HD ร้อยละ 16.2 อันดับที่ 3 คือ สถานีโทรทัศน์ ททบ.5 ร้อยละ 10.5 อันดับที่ 4 คือ สถานีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี ร้อยละ 6.1 อันดับที่ 5 คือ สถานีโทรทัศน์ 3 SD ร้อยละ 5.8

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับชมรายการประเภทละครและบันเทิงจากสถานีโทรทัศน์ 3 HD เป็นอันดับที่ 1 ร้อยละ 21.8 อันดับที่ 2 คือ สถานีโทรทัศน์ 7 HD ร้อยละ 19.5 อันดับที่ 3 คือ สถานีโทรทัศน์ 8 ร้อยละ 11.0 อันดับที่ 4 คือ สถานีโทรทัศน์ ONE ร้อยละ 10.7 อันดับที่ 5 คือ สถานีโทรทัศน์ ททบ.5 ร้อยละ 6.5

และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากให้ทีวีดิจิตอลพัฒนารูปแบบรายการ ประเภทข่าวสาร เป็นอันดับที่ 1 ร้อยละ 24.9 อันดับที่ 2 คือ รายการประเภทละครและบันเทิง ร้อยละ 24.3 อันดับที่ 3 คือ รายการประเภทภาพยนตร์ ร้อยละ 16.2 อันดับที่ 4 คือ รายการประเภทเกมโชว์ ร้อยละ 12.0 อันดับที่ 5 คือ รายการประเภทสารคดี ร้อยละ 11.3

http://www.thairath.co.th/content/495728

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.