Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 พฤษภาคม 2558 นายสมพร สติแน่ ปลัด อบต.พิชัย กล่าวว่า เท่าที่ตนได้ตรวจสอบเอกสารจากทางเทศบาลเมืองพิชัย การย้ายสถานที่ก่อสร้างให้ห่างจากหมู่บ้าน 300 เมตร ดังนั้น การขออนุญาตไม่น่าจะสมบูรณ์ในการตั้งเสามือถือ

ประเด็นหลัก

       ด้าน นายสมพร สติแน่ ปลัด อบต.พิชัย กล่าวว่า เท่าที่ตนได้ตรวจสอบเอกสารจากทางเทศบาลเมืองพิชัย พบว่า ข้อความ และรายละเอียดในการทำประชาคมชาวบ้านสันกลาง ไม่ครอบคลุมและชัดเจน เช่น การย้ายสถานที่ก่อสร้างให้ห่างจากหมู่บ้าน 300 เมตร ไม่มีการระบุสถานที่ ตำแหน่ง และสถานที่ใหม่ทางบริษัทก็ไม่ได้เข้ามาทำประชาคมชาวบ้านแต่อย่างใด ดังนั้น การขออนุญาตไม่น่าจะสมบูรณ์
     
       หลังมีการใช้เวลาชี้แจงข้อมูลกันเกือบ 2 ชั่วโมง ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ลงบันทึกร่วมกันว่า ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง จะเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ระงับการก่อสร้างดังกล่าว ส่วน กสทช.เขต 3 จะรีบดำเนินการรวบรวมข้อมูล และการร้องคัดค้านของชาวบ้านให้แก่ กสทช.ส่วนกลาง พิจารณาเพื่อให้ทางบริษัทเจ้าของมือถือยกเลิกการก่อสร้างเสาส่งสัญญาณ เนื่องจากประชาชนคัดค้าน
     
       เบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ให้ทางเทศบาลเมืองพิชัย สั่งให้ทางบริษัทรับเหมายุติการก่อสร้าง และให้ถมดินกลบพื้นที่ไปก่อน จนกว่า กสทช.จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นออกมา ทำให้ชาวบ้านพอใจ และแยกย้ายกันกลับในเวลาต่อมา


___________________________________


ศูนย์ดำรงธรรมฯ สั่ง บ.มือถือระงับสร้างเสาสัญญาณติดชุมชน หลังชาวบ้านต้านหนัก
        ลำปาง - ศูนย์ดำรงธรรมลำปาง สั่งระงับสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ติดชุมชนเมืองลำปาง หลังชาวบ้านคัดค้านเกรงผลกระทบด้านสุขภาพ แถมบริษัทมือถือไม่ได้ทำประชาคมชาวบ้านในจุดก่อสร้างใหม่ก่อนดำเนินการ รอ กสทช.พิจารณาสั่งการอีกรอบ
     
       วันนี้ (6 พ.ค.) กลุ่มชาวบ้านบ้านหนองแมงดา ม.5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กว่า 50 คน ได้รวมตัวกันชูป้ายคัดค้านการก่อสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ของบริษัทผู้ให้บริการรายหนึ่ง ที่ให้ผู้รับเหมาวางฐานไว้แล้ว บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านหนองแมงดา เพื่อรอเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ กสทช.เขต 3 ลำปาง เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองพิชัย และ อบต.พิชัย เข้ามารับเรื่องการร้องเรียน
     
       เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงได้เข้าสำรวจพื้นที่จุดก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในเขตบ้านหนองแมงดา ฝั่งเทศบาลตำบลพิชัย แต่ตั้งอยู่ใกล้กับชาวบ้านฝั่ง อบต.พิชัย ประมาณ 50 เมตร ซึ่งชาวบ้านหนองแมงดาฝั่ง อบต.พิชัย มีทั้งสิ้นประมาณ 40 ครัวเรือน เกรงผลกระทบต่อสุขภาพจากสัญญาณที่จะปล่อยออกมา 24 ชั่วโมง และที่สำคัญทางบริษัทยังไม่ได้เข้ามาทำประชาพิจารณ์ต่อชาวบ้านแห่งนี้
     
       หลังจากการรับฟังปัญหาของชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ได้เปิดโอกาสให้นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาลตำบลเมืองพิชัย ชี้แจงถึงการอนุญาตให้บริษัทโทรศัพท์ทำการก่อสร้างเสาส่งสัญญาณได้ว่า ทางบริษัทได้เข้าทำประชาคมต่อชาวบ้านกลาง ซึ่งเป็นจุดเดิมที่ขออนุญาตไว้ (ห่างจากจุดก่อสร้างปัจจุบันกว่า 300 เมตร) พร้อมกับแนบเอกสารทุกอย่างครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอน ทางเทศบาลจึงได้อนุญาต
     
       แต่ต่อมาในที่ประชุมให้ย้ายสถานที่ก่อสร้างออกห่างจากชุมชนอีก 300 เมตร จึงมาสร้างในเขตบ้านหนองแมงดา คาดว่า ทางบริษัทเองก็คิดว่าจุดใหม่ที่จะใช้ก่อสร้าง ยังคงอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพิชัย จึงไม่ได้เข้ามาทำประชาพิจารณ์ชาวบ้านอีกครั้ง
     
       นายวิสุทธิ์ เชื้อทอง เจ้าหน้าที่ กสทช.เขต 3 ระบุว่า ก่อนอนุญาตทางเทศบาลตำบลพิชัย ก็ต้องเห็นแล้วว่า การขออนุญาตดังกล่าวไม่ใช่การก่อสร้างทั่วไป แต่เป็นการก่อสร้างเพื่อส่งสัญญาณโทรศัพท์ อันจะเกิดผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งตามกฎหมายต้องทำประชาคมในพื้นที่ที่จะก่อสร้างก่อน
     
       เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทได้เข้าทำประชาคมชาวบ้านสันกลาง แล้วชาวบ้านไม่ให้ก่อสร้างในหมู่บ้าน แต่ให้ขยับออกไปจากหมู่บ้านอีก 300 เมตร เมื่อบริษัทได้สถานที่ใหม่ก็ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ นั่นคือ ต้องทำประชาคมชาวบ้านในสถานที่ที่จะก่อสร้างใหม่ ซึ่งคือบ้านหนองแมงดา ที่ชาวบ้านร้องเรียน และคัดค้าน
     
       “ดังนั้น หากจะก่อสร้างในที่แห่งนี้ แต่ชาวบ้านคัดค้านก็ก่อสร้างไม่ได้”
     
       ด้าน นายสมพร สติแน่ ปลัด อบต.พิชัย กล่าวว่า เท่าที่ตนได้ตรวจสอบเอกสารจากทางเทศบาลเมืองพิชัย พบว่า ข้อความ และรายละเอียดในการทำประชาคมชาวบ้านสันกลาง ไม่ครอบคลุมและชัดเจน เช่น การย้ายสถานที่ก่อสร้างให้ห่างจากหมู่บ้าน 300 เมตร ไม่มีการระบุสถานที่ ตำแหน่ง และสถานที่ใหม่ทางบริษัทก็ไม่ได้เข้ามาทำประชาคมชาวบ้านแต่อย่างใด ดังนั้น การขออนุญาตไม่น่าจะสมบูรณ์
     
       หลังมีการใช้เวลาชี้แจงข้อมูลกันเกือบ 2 ชั่วโมง ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ลงบันทึกร่วมกันว่า ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง จะเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ระงับการก่อสร้างดังกล่าว ส่วน กสทช.เขต 3 จะรีบดำเนินการรวบรวมข้อมูล และการร้องคัดค้านของชาวบ้านให้แก่ กสทช.ส่วนกลาง พิจารณาเพื่อให้ทางบริษัทเจ้าของมือถือยกเลิกการก่อสร้างเสาส่งสัญญาณ เนื่องจากประชาชนคัดค้าน
     
       เบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ให้ทางเทศบาลเมืองพิชัย สั่งให้ทางบริษัทรับเหมายุติการก่อสร้าง และให้ถมดินกลบพื้นที่ไปก่อน จนกว่า กสทช.จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นออกมา ทำให้ชาวบ้านพอใจ และแยกย้ายกันกลับในเวลาต่อมา

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000051809&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Manager+Morning+Brief+7-5-58&utm_campaign=20150507_m125675126_Manager+Morning+Brief+7-5-58&utm_term=_E0_B8_A8_E0_B8_B9_E0_B8_99_E0_B8_A2_E0_B9_8C_E0_B8_94_E0_B8_B3_E0_B8_A3_E0_B8_87_E0_B8_98_E0_B8_A3_E0_B8_A3_E0_B8_A1_E0_B8_AF_E0_B8_AA_E0_B8_B1_E0_B9_88_E0_B8_87+_E0_B8_9A__E0_B8_A1_E0_B8_B7_E0_B8_AD_E0_B8_96_E0_B8_B7_E0_B8_AD_E0_B8_A3_E0_B8_B0_E0_B8_87_

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.