Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 พฤษภาคม 2558 DTAC เพิ่มงบลุงทุนโครงข่าย เพิ่มวงเงินลงทุนในปีนี้ เป็น 18,000-20,000 ล้านบาท จากเดิม 14,000 ล้าน (ส่วน จะใช้คลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์มาพัฒนา ซึ่งก็ต้องรอ CAT )

ประเด็นหลัก

นายลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ดีแทคได้เพิ่มวงเงินลงทุนในปีนี้ เป็น 18,000-20,000 ล้านบาท จากเดิม 14,000 ล้านบาท เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงข่ายของทั้ง 4จี และ 3จี พร้อมขยายโครงข่าย 3จี ครอบคลุมเพิ่มขึ้นเป็น 95% ของจำนวนประชากรภายในสิ้นปีนี้
ทั้งนี้ งบประมาณขยายโครงข่ายใหม่บนคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 6,700 สถานีฐาน แบ่งเป็นสถานีฐานให้ที่บริการ 3จี จำนวน 3,700 แห่ง และ 4จี จำนวน 3,000 แห่ง ส่วนงบประมาณล่าสุด 20,000 ล้านบาท จะขยายสถานีฐานเพิ่มทั้ง 4 จี ในย่าน 2100 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน 3,100 แห่ง มากกว่าเป้าหมายเดิม 500 แห่ง และจะขยายสถานีฐาน 3 จี บนย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ เพิ่มเติมด้วยจากขณะนี้ที่มี 11,000 แห่ง ให้เป็น 15,000 แห่งในปีนี้
อย่างไรก็ตาม การลงทุน 3จี จะนำคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ มาใช้ทำ 3จี ด้วย เพื่อขยายการครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น เนื่องจากเป็นคลื่นที่ไปได้ไกลและใช้ได้ดีในตัวอาคาร อีกทั้งจะช่วยเสริมในส่วน 3จี คลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งมองว่าคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ เมื่อนำมาทำ 3จี จะสามารถพลิกสถานการณ์ไปนำคู่แข่งได้ ในมุมของคอร์ปอเรตได้ ส่วนการลงทุน 4จี นั้น จะใช้คลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์มาพัฒนา ซึ่งก็ต้องรอการอนุญาตจาก บริษ กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ก่อน เนื่องจากเป็นคู่สัญญาสัมปทานกัน ว่าสามารถนำมาทำ 4จี ได้หรือไม่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนเจรจา_____________________________________________________


ดีแทคทุ่ม2หมื่นล้าน ขยายโครงข่าย3/4จีดีแทคลงทุน 2 หมื่นล้าน ขยาย 3จี/4จี ปีนี้ พร้อมต่อยอดโครงการจิตอาสา dtac Heart Race 2 ต่อยอดความสำเร็จ
นายลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ดีแทคได้เพิ่มวงเงินลงทุนในปีนี้ เป็น 18,000-20,000 ล้านบาท จากเดิม 14,000 ล้านบาท เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงข่ายของทั้ง 4จี และ 3จี พร้อมขยายโครงข่าย 3จี ครอบคลุมเพิ่มขึ้นเป็น 95% ของจำนวนประชากรภายในสิ้นปีนี้
ทั้งนี้ งบประมาณขยายโครงข่ายใหม่บนคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 6,700 สถานีฐาน แบ่งเป็นสถานีฐานให้ที่บริการ 3จี จำนวน 3,700 แห่ง และ 4จี จำนวน 3,000 แห่ง ส่วนงบประมาณล่าสุด 20,000 ล้านบาท จะขยายสถานีฐานเพิ่มทั้ง 4 จี ในย่าน 2100 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน 3,100 แห่ง มากกว่าเป้าหมายเดิม 500 แห่ง และจะขยายสถานีฐาน 3 จี บนย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ เพิ่มเติมด้วยจากขณะนี้ที่มี 11,000 แห่ง ให้เป็น 15,000 แห่งในปีนี้
อย่างไรก็ตาม การลงทุน 3จี จะนำคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ มาใช้ทำ 3จี ด้วย เพื่อขยายการครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น เนื่องจากเป็นคลื่นที่ไปได้ไกลและใช้ได้ดีในตัวอาคาร อีกทั้งจะช่วยเสริมในส่วน 3จี คลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งมองว่าคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ เมื่อนำมาทำ 3จี จะสามารถพลิกสถานการณ์ไปนำคู่แข่งได้ ในมุมของคอร์ปอเรตได้ ส่วนการลงทุน 4จี นั้น จะใช้คลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์มาพัฒนา ซึ่งก็ต้องรอการอนุญาตจาก บริษ กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ก่อน เนื่องจากเป็นคู่สัญญาสัมปทานกัน ว่าสามารถนำมาทำ 4จี ได้หรือไม่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนเจรจา
นอกจากนี้ ดีแทคได้จัด ดีแทค ฮาร์ท เรซ ทู (dtac Heart Race 2) ที่ชาวดีแทคจะร่วมกันทยอยส่งมอบเสาสัญญาณ 4จี เพื่อพัฒนาคุณภาพและขยายพื้นที่โครงข่ายทั่วประเทศ พร้อมร่วมกันเป็นอาสาสมัครออกสอนการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ประชาชนที่มีสมาร์ทโฟน พร้อมตั้งเป้าให้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็น 60% จากฐานลูกค้าดีแทคที่มีอยู่ 28 ล้านราย.

http://www.thaipost.net/?q=ดีแทคทุ่ม2หมื่นล้าน-ขยายโครงข่าย34จี

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.