Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 มิถุนายน 2558 (บทความ) ‘ไทย’ รั้งอันดับ 3 ไอซีทีของอาเซียน // โดยอันดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในภาพรวมทุกดัชนีของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 67 จาก 143 ประเทศ ขยับขึ้นเป็นอันดับ 3 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ประเด็นหลัก


โดยอันดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในภาพรวมทุกดัชนีของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 67 จาก 143 ประเทศ ขยับขึ้นเป็นอันดับ 3 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นรองแค่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมทั้งคลื่นความถี่และเลขหมาย การส่งเสริมให้มีบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุม การกำกับดูแลทางด้านอัตราค่าบริการ และกำกับดูแลด้านการแข่งขันเพื่อมิให้กระทบสิทธิและการใช้บริการนั้น

_______________________‘ไทย’ รั้งอันดับ 3 ไอซีทีของอาเซียน | เดลินิวส์
„‘ไทย’ รั้งอันดับ 3 ไอซีทีของอาเซียน การจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมทั้งคลื่นความถี่และเลขหมาย การส่งเสริมให้มีบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุม การกำกับดูแลทางด้านอัตราค่าบริการ และกำกับดูแลด้านการแข่งขันเพื่อมิให้กระทบสิทธิและการใช้บริการนั้น วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 3:39 น. กสทช.เผย ไทยมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขยับขึ้นเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรั่ม (World Economic Forum : WEF) และ INSEAD ได้รายงานผลการจัดอันดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในภาพรวมทุกดัชนี ในช่วงปลายเดือน เม.ย. 58 ที่ผ่านมา พบว่า ภาพรวมของประเทศไทยดีขึ้นในเกือบทุกด้าน โดยอันดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในภาพรวมทุกดัชนีของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 67 จาก 143 ประเทศ ขยับขึ้นเป็นอันดับ 3 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นรองแค่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมทั้งคลื่นความถี่และเลขหมาย การส่งเสริมให้มีบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุม การกำกับดูแลทางด้านอัตราค่าบริการ และกำกับดูแลด้านการแข่งขันเพื่อมิให้กระทบสิทธิและการใช้บริการนั้น ได้แก่ จำนวนผู้ใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ต่อจำนวนประชากร 100 คน ดีขึ้นจากอันดับที่ 132 เมื่อปี 2557 มาเป็นอันดับที่ 42 ในปี 2558 หรือขยับสูงขึ้นถึง 90 อันดับ และสอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อจำนวนประชากร 100 คน ที่เดิมอยู่ที่อันดับ 38 ในปี 2557 มาอยู่ในอันดับ 35 ในปีนี้ นอกจากนี้ ในรายงานประเมินความพร้อมด้านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความครอบคลุมจำนวนประชากรทั่วประเทศ และประเมินว่าราคาค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินดีขึ้นจากอันดับที่ 30 ในปี 2557 มาอยู่ที่อันดับ 16 ในปี 2558 หรือความสามารถในการซื้อของประชาชนมีสูงขึ้น จากการที่กสทช. มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ เพื่อให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี.“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/322050

http://www.dailynews.co.th/it/322050

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.