Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 กรกฎาคม 2558 นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าว ขณะนี้เทศบาลพร้อมให้บริการรับลงทะเบียนซิมมือถือแบบเติมเงินให้แก่ประชาชนแล้ว โดยเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ จันทร์ถึงศุกร์ 08.30-16.30 น. การมาเปิดจุดให้บริการในพื้นที่ทำให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกไม่ต้องเดินทางไปไกล

ประเด็นหลัก       นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวเสริมว่า ในส่วนของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 10 หมู่บ้าน ให้บริการประชากรกว่า 11,000 คน จำนวนประชากรกว่า1,800 ครัวเรือน ขณะนี้เทศบาลพร้อมให้บริการรับลงทะเบียนซิมมือถือแบบเติมเงินให้แก่ประชาชนแล้ว โดยเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ จันทร์ถึงศุกร์ 08.30-16.30 น. การมาเปิดจุดให้บริการในพื้นที่ทำให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกไม่ต้องเดินทางไปไกล


____________________________________
กสทช.เดินสายเชียงใหม่ตอกย้ำความพร้อมระบบลงทะเบียนซิม
กสทช.เผยยอดลงทะเบียนซิมมือถือทะลุ 54 ล้านเบอร์ เดินสายตรวจระบบลงทะเบียน จ.เชียงใหม่ พบมีความพร้อมเต็มที่ ย้ำประชาชนต้องลงทะเบียนก่อน 31 ก.ค. ไม่เช่นนั้นโทร.-เล่นเน็ต ไม่ได้
     
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้ยอดลงทะเบียนซิมมือถือแบบเติมเงินมียอดรวมกว่า 54 ล้านเลขหมายแล้ว คาดว่าเมื่อถึงวันหมดเขตการรับลงทะเบียนในวันที่ 31 ก.ค.58 จะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 60-70 ล้านเลขหมาย จากจำนวนเลขหมายที่มีในระบบ 90 ล้านเลขหมาย หลังจากนั้น หากประชาชนรายใดไม่ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถโทร.ออก และเล่นอินเทอร์เน็ตได้
     
       ดังนั้น สำนัก กสทช.จึงได้เร่งเดินหน้าประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ ล่าสุด ได้พาสื่อมวลชนเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินโดยใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสำรวจ รับฟังความเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนซิม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่าขณะนี้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินสามารถเดินทางมาลงทะเบียนซิมเติมเงินได้ที่หน่วยงานราชการ เช่น ที่ว่าการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้บริการงานทะเบียนกว่า 2,400 จุดทั่วประเทศได้แล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งการลงทะเบียนซิมมือถือแบบเติมเงินนี้จะเป็นการลงทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรมาอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน
     
       “การลงทะเบียนซิมมือถือระบบเติมเงิน นอกจากจะเป็นการยืนยันความเป็นเจ้าของซิม เจ้าของเลขหมาย และรักษาสิทธิ กรณีเลิกใช้เลขหมายดังกล่าว ก็สามารถขอรับเงินค่าโทร.ที่ยังมีอยู่ในระบบคืนได้ และยังเป็นการป้องกันปัญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ทำให้คนร้ายไม่สามารถนำซิมดังกล่าวไปใช้ในการโทรศัพท์หลอกลวงประชาชนทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือใช้ซิมดังกล่าวไปใช้ในการกระทำการอันเป็นความผิดต่อกฎหมายได้”
     
       ด้าน นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินต้องลงทะเบียนซิมเติมเงินภายในวันที่ 31 ก.ค.58 พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทั้งด้านกำลังเจ้าหน้าที่ และสถานที่ในการเป็นจุดให้บริการลงทะเบียนซิมมือถือแบบเติมเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้สามารถเดินทางมาติดต่อขอลงทะเบียนได้
     
       ขณะที่ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวเสริมว่าการลงทะเบียนซิมมือถือระบบเติมเงินเพื่อจัดเก็บข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน ในคราวนี้จะเป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรของกรมการปกครองเพื่อนำมาตรวจสอบฐานข้อมูลการลงทะเบียนในอดีตที่ข้อมูลอาจไม่มีความชัดเจน หรือครบถ้วน เพื่อให้การจัดเก็บชื่อผู้ใช้บริการมีความสมบูรณ์ต่อไป เป็นระบบที่มีการให้บริการลงทะเบียนด้วยระบบ 2 แชะแบบคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถให้บริการด้วยความเร็ว และประชาชนได้รับความสะดวกอย่างเต็มที่
     
       นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวเสริมว่า ในส่วนของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 10 หมู่บ้าน ให้บริการประชากรกว่า 11,000 คน จำนวนประชากรกว่า1,800 ครัวเรือน ขณะนี้เทศบาลพร้อมให้บริการรับลงทะเบียนซิมมือถือแบบเติมเงินให้แก่ประชาชนแล้ว โดยเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ จันทร์ถึงศุกร์ 08.30-16.30 น. การมาเปิดจุดให้บริการในพื้นที่ทำให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกไม่ต้องเดินทางไปไกล

http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9580000069911&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Manager+Morning+Brief+22-6-58&utm_campaign=20150622_m126280980_Manager+Morning+Brief+22-6-58&utm_term=_E0_B8_81_E0_B8_AA_E0_B8_97_E0_B8_8A__E0_B9_80_E0_B8_94_E0_B8_B4_E0_B8_99_E0_B8_AA_E0_B8_B2_E0_B8_A2_E0_B9_80_E0_B8_8A_E0_B8_B5_E0_B8_A2_E0_B8_87_E0_B9_83_E0_B8_AB_E0_B8_A1_E0_B9_88_E0_B8_95_E0_B8_AD_E0_B8_81_E0_B8_A2_E0_B9_89_E0_B8_B3_E0_B8_84_E0_B8_A7_E

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.