Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 กรกฎาคม 2558 แอปเปิล (Apple) เรียกคืนลำโพงยี่ห้อ Beat หลังพบว่าแบตเตอรี่ของลำโพงดังกล่าวมีปัญหาด้านการระบายความร้อนจนอาจเกิดเพลิงลุกไหม้ ซึ่งทำให้ลูกค้าบางรายได้รับบาดเจ็บไปแล้ว

ประเด็นหลัก

        แอปเปิล (Apple) เรียกคืนลำโพงยี่ห้อ Beat หลังพบว่าแบตเตอรี่ของลำโพงดังกล่าวมีปัญหาด้านการระบายความร้อนจนอาจเกิดเพลิงลุกไหม้ ซึ่งทำให้ลูกค้าบางรายได้รับบาดเจ็บไปแล้ว
     
       คณะกรรมการด้านความปลอดภัยของสินค้าสำหรับผู้บริโภค (Consumer Product Safety Commission) ของสหรัฐอเมริกา เผยว่า “แอปเปิลได้รับรายงาน 8 ชิ้นเกี่ยวกับปัญหาด้านความร้อนที่เกิดจากลำโพงรุ่นดังกล่าว โดยหนึ่งใน 8 รายงานนั้นพบว่า มีลูกค้ารายหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากเพลิงไหม้บริเวณนิ้วมือ และมีลูกค้าอีกรายหนึ่งที่โต๊ะทำงานเสียหายจากเพลิงไหม้ดังกล่าว”
____________________________________แอปเปิลเรียกคืนลำโพงยี่ห้อ Beats หลังพบปัญหาแบตเตอรี่ไหม้        แอปเปิล (Apple) เรียกคืนลำโพงยี่ห้อ Beat หลังพบว่าแบตเตอรี่ของลำโพงดังกล่าวมีปัญหาด้านการระบายความร้อนจนอาจเกิดเพลิงลุกไหม้ ซึ่งทำให้ลูกค้าบางรายได้รับบาดเจ็บไปแล้ว
     
       คณะกรรมการด้านความปลอดภัยของสินค้าสำหรับผู้บริโภค (Consumer Product Safety Commission) ของสหรัฐอเมริกา เผยว่า “แอปเปิลได้รับรายงาน 8 ชิ้นเกี่ยวกับปัญหาด้านความร้อนที่เกิดจากลำโพงรุ่นดังกล่าว โดยหนึ่งใน 8 รายงานนั้นพบว่า มีลูกค้ารายหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากเพลิงไหม้บริเวณนิ้วมือ และมีลูกค้าอีกรายหนึ่งที่โต๊ะทำงานเสียหายจากเพลิงไหม้ดังกล่าว”
     
       นอกจากนี้ ทางเว็บไซต์ของแอปเปิลยังได้แจ้งว่า ผู้ใช้สินค้ารุ่นดังกล่าวควรยุติการใช้งาน และติดต่อกับทางแอปเปิลผ่าน www.apple.com/support/beats-pillxl-recall เพื่อรับทราบรายละเอียดการส่งคืนลำโพงมายังแอปเปิล โดยการเรียกคืนครั้งนี้ บีบีซี ระบุว่า จะมีผลในระดับโลก ไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลเลยทีเดียว เพราะลำพังแค่ยอดขายลำโพง Beats Pill XL ในอเมริกาเหนือนั้นก็มีมากกว่า 230,000 ชิ้นแล้ว โดยทางผู้ผลิตได้มีแนวคิดที่จะส่งกล่องบรรจุสินค้าไปให้ลูกค้า เพื่อให้ส่งลำโพงดังกล่าวกลับคืนมายังบริษัท ซึ่งลูกค้าที่ต้องการกล่องสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
     
       ในส่วนของค่าเสียหาย ทางผู้ผลิตได้เสนอทางเลือกเป็นเครดิตในการซื้อสินค้ากับ Apple Store เป็นเงิน 325 เหรียญสหรัฐ หรือจะเลือกเป็นการจ่ายค่าเสียหายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในมูลค่าเดียวกันก็ได้
     
       นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าในประเทศอื่นที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา แอปเปิลยังระบุว่า จะมีการคืนเงินในอัตราสกุลเงินท้องถิ่นของแต่ละประเทศด้วย
     
       สำหรับบริษัท Beats Electronics ผู้ผลิตลำโพงดังกล่าวนั้นถูกแอปเปิลซื้อกิจการมาในมูลค่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีที่ผ่านมา โดยในการซื้อกิจการนั้นได้รวมถึง Beats Music บริการสตรีมมิ่งเพลงของทางบริษัทด้วย

http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000063197&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Manager+Morning+Brief+5-6-58&utm_campaign=20150605_m126081023_Manager+Morning+Brief+5-6-58&utm_term=_E0_B9_81_E0_B8_AD_E0_B8_9B_E0_B9_80_E0_B8_9B_E0_B8_B4_E0_B8_A5_E0_B9_80_E0_B8_A3_E0_B8_B5_E0_B8_A2_E0_B8_81_E0_B8_84_E0_B8_B7_E0_B8_99_E0_B8_A5_E0_B8_B3_E0_B9_82_E0_B8_9E_E0_B8_87_E0_B8_A2_E0_B8_B5_E0_B9_88_E0_B8_AB_E0_B9_89_E0_B8_AD+Beats+_E0_B8_AB_E0_B

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.