Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 กรกฎาคม 2558 DTAC ครองแชมป์ มีผู้ร้องเรียนว่าสายหลุดบ่อยมากที่สุด 26 ราย ในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี ระยอง พิจิตร มหาสารคาม ภูเก็ต และสงขลา อันดับสองคือ AIS 16 ราย แบ่งเป็นในพื้นที่กรุงเทพฯ พัทลุง ปทุมธานี อยุธยา สกลนคร กาญจนบุรี และสงขลา และที่น้อยที่สุดคือ TRUEMOVE H มีผู้ร้องเรียนมา15 ราย ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ชัยภูมิ ปทุมธานี ร้อยเอ็ด ปราจีนบุรี ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช

ประเด็นหลัก

       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้เผยว่า หลังจากที่ กสทช. ได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาคุณภาพบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในประเด็นสายหลุดที่เกิดขึ้นบ่อยในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่ผู้บริโภคร้องเรียนแล้วนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อใช้มาตรการทางสังคมกดดันผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ในสัปดาห์แรกของเดือน ก.ค. 2558 (ตั้งแต่วันที่ 2-7) มีประชาชนร้องเรียนปัญหาสายหลุด ทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. ผ่านหมายเลข 1200 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนรวมทั้งหมด 58 เรื่อง
   
       โดย ดีแทค ครองแชมป์ มีผู้ร้องเรียนว่าสายหลุดบ่อยมากที่สุด 26 ราย ในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี ระยอง พิจิตร มหาสารคาม ภูเก็ต และสงขลา อันดับสองคือ เอไอเอส 16 ราย แบ่งเป็นในพื้นที่กรุงเทพฯ พัทลุง ปทุมธานี อยุธยา สกลนคร กาญจนบุรี และสงขลา และที่น้อยที่สุดคือ ทรูมูฟ เอช มีผู้ร้องเรียนมา15 ราย ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ชัยภูมิ ปทุมธานี ร้อยเอ็ด ปราจีนบุรี ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช____________________________________
ดีแทค ครองอันดับหนึ่ง สายหลุดบ่อย ทรูมูฟ หลุดน้อยที่สุด
        จากการเปิดเผยของสำนักงาน กสทช. ในสัปดาห์แรกของเดือน ก.ค. ที่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกดดันค่ายมือถือเพื่อให้ปรับปรุงคุณภาพบริการ
     
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้เผยว่า หลังจากที่ กสทช. ได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาคุณภาพบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในประเด็นสายหลุดที่เกิดขึ้นบ่อยในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่ผู้บริโภคร้องเรียนแล้วนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อใช้มาตรการทางสังคมกดดันผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ในสัปดาห์แรกของเดือน ก.ค. 2558 (ตั้งแต่วันที่ 2-7) มีประชาชนร้องเรียนปัญหาสายหลุด ทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. ผ่านหมายเลข 1200 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนรวมทั้งหมด 58 เรื่อง
     
       โดย ดีแทค ครองแชมป์ มีผู้ร้องเรียนว่าสายหลุดบ่อยมากที่สุด 26 ราย ในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี ระยอง พิจิตร มหาสารคาม ภูเก็ต และสงขลา อันดับสองคือ เอไอเอส 16 ราย แบ่งเป็นในพื้นที่กรุงเทพฯ พัทลุง ปทุมธานี อยุธยา สกลนคร กาญจนบุรี และสงขลา และที่น้อยที่สุดคือ ทรูมูฟ เอช มีผู้ร้องเรียนมา15 ราย ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ชัยภูมิ ปทุมธานี ร้อยเอ็ด ปราจีนบุรี ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช
     
       ทั้งนี้ ทาง กสทช. จะส่งเรื่องและพิกัดที่มีปัญหาให้ทางโอเปอเรเตอร์เร่งแก้ไข ซึ่งประชาชนยังสามารถร้องเรียนเข้ามาได้ตลอดที่สายด่วน กสทช.1200 เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขคุณภาพของการบริการต่อไป
     

http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000077381&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Manager+Morning+Brief+9-7-58&utm_campaign=20150708_m126501619_Manager+Morning+Brief+9-7-58&utm_term=_E0_B8_94_E0_B8_B5_E0_B9_81_E0_B8_97_E0_B8_84+_E0_B8_84_E0_B8_A3_E0_B8_AD_E0_B8_87_E0_B8_AD_E0_B8_B1_E0_B8_99_E0_B8_94_E0_B8_B1_E0_B8_9A_E0_B8_AB_E0_B8_99_E0_B8_B6_E0_B9_88_E0_B8_87+_E0_B8_AA_E0_B8_B2_E0_B8_A2_E0_B8_AB_E0_B8_A5_E0_B8_B8_E0_B8_94_E0_B8_9A_

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.